Annonce
Vejen

Millionprojekt i Vejen Mose til gavn for klimaet

Et 140 hektar stort areal ved Vejen Mose vil om fire år kunne blive til stor gavn for klimaet og for vandmiljøet. Foto: Jørn Deleuran
Med økonomisk støtte fra staten har en kreds af lodsejere fået grønt lys til at gennemføre en jordfordeling, der kan bane vejen for et 140 hektar stort lavbundsprojekt.
Annonce

Vejen: Om fire år vil et muligt projekt til flere millioner kroner omkring Vejen Mose kunne realiseres til gavn for vandmiljøet, klimaet og en kreds af lodsejere.

Der er tale om et såkaldt lavbundsprojekt, og perspektiverne er lovende. Det vil nemlig kunne reducere udledningen af tonsvis CO2 til atmosfæren og tonsvis af kvælstof til Vadehavet.

På opfordring af en kreds af lodsejere har Vejen Kommune gennemført en forundersøgelse af et muligt lavbundsprojekt i Vejen Mose. Undersøgelsen viste, at det er teknisk muligt at gennemføre et projekt på 140 hektar.

Senest har Udvalget for teknik og miljø drøftet sagen og har anbefalet at projektet gennemføres.

Efter forundersøgelsen var afsluttet, sendte Vejen Kommune en ansøgning til Landbrugsstyrelsen om tilskud til realisering af lavbundsprojektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et økonomisk tilsagn på mere end 11 millioner kroner svarende til det ansøgte beløb.

Projektet

Projektområdet i Vejen Mose er på cirka 140 hektar og er fordelt på to delområder, der ligger henholdsvis nord og syd for mosekanalen.

Mosekanalen, der gennemskærer Vejen Mose fra øst mod vest, er udspringet af Holsted Å, som afvander via Sneum Å til Vadehavet.

Lavbundsprojektet er beregnet til årligt at reducere udledningen med mere end 1.865 ton CO2-ækvivalenter.

Samtidig vil projektet årligt reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med knap 2,3 tons.

Udgiften til projektet er beregnet til 11.160.310,58 kroner, og hele

beløbet finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Projektperioden løber fra 28. januar 2020 til den 27. januar 2024. Inden for denne periode skal først jordfordelingen og derefter selve anlægsarbejdet gennemføres.

Annonce

Lodejere kompenseres

Lavbundsprojekter er en af de kollektive virkemidler i den nationale vandområdeplan og bidrager til kvælstofbalancen i Landbrugspakken. Kvælstofreduktionen opnås ved ekstensivering af projektområdets landbrugsarealer – den intensive dyrkning indstilles.

Lavbundsprojekter er samtidig et virkemiddel til gennemførelse af statens Natura 2000-plan for Vejen Mose.

- Det er et stort projekt, som kan opsamle kvælstof, men nu skal vi så finde ud af, om det kan lade sig gøre. Det bliver under alle omstændigheder et langtrukkent forløb, siger udvalgets formand Vagn Sørensen og minder om, at det er en forudsætning, at lodsejerne kan enes om jordfordelingen.

Der er dog allerede god opbakning til projektet blandt de involverede lodsejere. Alle aftaler med lodsejere er baseret på frivillighed.

Før anlægsarbejdet kan sættes i gang, skal jordfordelingen i området være gennemført. De lodsejere, der ønsker det, bytter, køber eller sælger arealer. Her vil alle lodsejere i projektområdet blive kompenseret for at indstille den intensive drift af deres arealer enten via jordfordelingen, eller med et årligt tilskudsbeløb, der udbetales i 20 år. Den økonomiske udgift til jordfordeling og kompensation af lodsejerne er knap 13 millioner kroner, som administreres af Landbrugsstyrelsen.

Projektområdet er fordelt på to forskellige arealer. Illustration: Vejen Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Ingen kære mor: Skoleleder sender eleverne hjem, hvis de overtræder coronaregler

Annonce