Annonce
forside

Min mening

Læserbrev: Det er ærgerligt - og rigtig træls - sagt på jysk, at der fra starten blev anvendt en forkert lovgivning ved denne ekspropriation. Den fejl ligger i Trafikministeriet / Banedanmark og faktisk ikke hos Vejen Kommune. Det vigtigste er dog, at alle tre projekter for ekspropriation - elektrificering, og anlæg af bro og vej, lever op til kravene om ekspropriation. Nemlig at det skal være i almenvellets interesse - samfundets interesse, at der eksproprieres. Dette bør den omtalte borger og landmand Martin Lund Madsen også efterleve. Der er klar lovgivning på området - både med hensyn til, hvornår der kan eksproprieres og hvilken erstatning, der skal gives. Læg også mærke til, at det retten har udtalt er, at der er anvendt en forkert lovgivning - ikke at ekspropriationen som sådan er ulovlig. Derfor vil ekspropriationen formentlig også blive gennemført med udgangspunkt i den rigtige lovgivning "Vejloven".

Jeg mener, at alt den snak om, at en lille mand bliver trynet af systemet, fra starten har været stærkt overdrevet. Naturligvis skal hverken stat eller kommune tryne nogen - men en lovlig ekspropriation skal alle borgere kunne finde sig i. Det er i almenvellets - vores alles interesse. Ellers kan vi ikke udvikle og bygge nyt som samfund: anlæg af infrastruktur, trafiksikkerhed, nye boligområder, idrætshaller, skoler etc.

Hele sagen er fra starten desværre også blevet mangelfuldt kommunikeret fra kommunens side efter min mening - og så er det helt tydeligt, at omtalte borger og landmand forsøger at få en kæmpe - og urimelig, økonomisk gevinst ud af situationen. Her er lovgivningen heldigvis også ret klar. Der er grænser for, hvor store erstatninger, der kan trækkes ud af kommunekassen - fællesskabets kasse.

Af hensyn til almenvellets interesser bør Skovgårdsvej hurtigst muligt igen åbnes op for trafik.

Troels Ravn

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce