Annonce
Haderslev

Mindeord

Helge C. Jacobsen, formand for By & Land Haderslev, skriver disse mindeord om æresmedlem Jørgen Arnov:

Den 13. april 2021 sov By & Land Haderslevs æresmedlem, tidligere overlærer og konsulent, Jørgen Arnov, stille ind, 90 år gammel på et plejehjem i Aarhus.

I 1963 var der stærke kræfter i Haderslev, der ønskede at nedrive ejendommene Torvet 4 og 5, samt Apotekergade 1 for i stedet at opføre en moderne forretningsejendom på grundene. Men en række fremtrædende personer i købstaden kæmpede en stor kamp for at få reddet disse tre smukke og karakteristiske bygninger. De arbejdede for en fredning og efterfølgende restaurering. Resultatet kan enhver iagttage i dag. Vi glæder os, hver gang vi står på Torvet og ser disse tre huse.

Jørgen Arnov, den unge lærer fra Haderslev Realskole, var blandt dem, der kæmpede en kamp for husenes redning. I 1964 var han sammen med sin kollega, Kaj E. Martinussen, socialinspektør Olav Christensen, arkitekt Asger Sorgenfri, museumsinspektør Hans Neumann, advokat Hans Thyssen og malermester H. C. Carstensen med til at stifte Selskabet til Bevarelse af Gamle Bygninger i Haderslev, den forening, der i dag hedder By & Land Haderslev. Jørgen Arnov blev indvalgt i første bestyrelse, hvorefter han blev genvalgt mange gange.

Med sin store arbejdskraft har Jørgen Arnov været medvirkende til, at byens borgere fik sans for de gamle bygningers historiske og arkitektoniske værdier, at byens sjæl ligger i dens materielle historie. Jørgen Arnov skal have en stor ære for, at kulturarvsværdier i Haderslev blev sikret.

Æret være Jørgen Arnovs minde.

Kolding For abonnenter

Oprensning af åen forhindrer ikke oversvømmelser: - Vi kan grave åen fem meter dybere, uden at det vil gavne noget som helst