Annonce
forside

Mindeord: Bent Løwenstein

Inger Lauridsen, tidligere leder af Tønder Museum, skriver mindeord over Bent Løwenstein:

I forbindelse med at Bent Løwenstein døde den 17. april, føler jeg trang til at skrive nogle mindeord om hans virke i Tønder efter pensioneringen i 1988. Oda og Bent Løwenstein valgte, da Bent Løwenstein blev pensioneret fra militæret i 1988, at vende tilbage til Tønder, hvor Bent Løwenstein i en årrække var chef og kommandant på Tønder Kaserne.

Bent Løwenstein kom ind i Tønder Museums Vennekreds' bestyrelse, kort efter stiftelsen af venneforeningen, og fra 1993/94 blev han formand for vennekredsen. Bent Løwenstein beklædte formandsposten i Tønder Museums Vennekreds i mere end ti år. Han var formand i en periode, hvor Museerne i Tønder var inde i større bygningsmæssige forandringer, og her var det en glæde for Tønder Museum, at museet havde en vennekreds, hvis bestyrelse hele tiden bakkede fuldt op om museets tiltag. Det er ikke mindst Bent Løwensteins fortjeneste, at museet oplevede vennekredsens store medleven og opbakning. Bent Løwenstein så altid med positiv interesse på museets hektiske aktivitet og bakkede den op, hvilket vi, der arbejde sammen med ham, er ham dybt taknemmelige for.

Bent Løwenstein valgte at forlade bestyrelsesarbejdet i Tønder Museums Vennekreds da han for ni år siden blev 80 år, men han fulgte fortsat interesseret med i museets liv og var, indtil hans kræfter slap op, hvert år gæst ved Tønder Museum Vennekreds' årlige såkaldte nytårskur. Det er med vemod, at jeg har modtaget meddelelsen om Bent Løwensteins død, men han vil blive stående i min bevidsthed som en ægte ven af det kulturhistoriske museum i Tønder.

Æret være Bent Løwensteins minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce