Annonce
Vejen

Minivådområde skal stoppe oversvømmelser i Skodborg

Minivådområdet placeres syd for gården Skaftkær. Fra området løber bækken fprbi gården, kirkeområdet og videre gennem Skodborg. Illustration: Vejen Kommune
Sammen med en privat lodsejer sætter Vejen Kommune gang i en klimatilpasning i Skaftkær Bæk. Projektet skal sikre, at vandet tilbageholdes i oplandet i perioder med kraftigt og langvarig regn.
Annonce

Skodborg: Flere gange har kraftigt regnvejr og skybrud forårsaget store oversvømmelser i centrale områder af Skodborg. Særligt ved de lavtliggende arealer ved kirken, har store vandmængder hobet sig op.

Oversvømmelserne er opstået, selv om der er ofret store udgifter på separatkloakering af hele byen. Vejen Byråd har nu godkendt et projekt med klimatilpasning i Skaftkær Bæk. Der bliver tale om et projekt, som sker i et samarbejde med en lodsejer i området.

Lodsejeren har søgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på den åbne del af Skaftkær Bæk. Bækken er på strækningen beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og normalt kan der ikke gives tilladelser til at etablere minivådområde på en sådan lokalitet. Vejen Kommune har imidlertid i et tæt samarbejde med lodsejeren fundet frem til en løsning, som dels sikrer, at minivådområdet kan etableres og dels sikrer en høj grad af klimasikring.

Den rørlagte del af Skaftkær Bæk løber gennem Skodborg by i villahaver, passerer kirkeområdet og under større befæstede arealer. Det betyder, at det er vanskeligt at få udvidet rødledningens kapacitet for at kunne rumme de store regnmængder.

Annonce

Tilskud til lodsejer

Med minivådområdet skal det sikres, at vandet tilbageholdes i oplandet i perioder med kraftigt og langvarig regn. På den måde kan de gentagne oversvømmelser minimeres og i bedste fald helt undgås. Fire klimabassiner skal etableres i oplandet.

Skaftkær Bæk løber også forbi kirkeområdet og videre gennem byen. Illustration: Vejen Kommune

Lodsejeren har fået tilsagn om tilskud til etablering af minivådområdet fra Landbrugsstyrelsen – og ønsker derfor at få udført anlægsarbejdet i august/september.

Borgmester Egon Fræhr konstaterede på byrådsmødet, at mange i Skodborg har vente længe på, at der kan gøres noget ved problematikken med oversvømmelserne.

- Jeg har selv været på besøg i Skodborg og har set de mange oversvømmede huse. Nu er det lykkedes nærmest i et sammenskudsgilde at få pengene til projektet stort set på plads. Der restererer et beløb på 254.000 kroner, sagde Egon Fræhr.

Minivådområdet

Det er et relativt stort minivådområde, som ønskes etableret.

Minivådområdet skal have et vanddækket areal på lidt over en hektar samt en dybde på omkring en meter i de dybeste partier.

Afløb fra minivådområdet til Skaftkær Bæk sker i normalsituationer gennem et rørudløb. Ved større afstrømninger stiger vandstanden i bassinet, hvorved den ønskede forsinkelseseffekt sker.

Med godkendelsen af klimaprojektet har byrådet samtidig bevilget den godt kvarte million.

Claus Grimm (løsgænger) sagde nej til projektet. Han er principielt imod, at der gives tillægsbevillinger.

- Jeg kan i princippet godt være enig med Claus. Men her er vi i en situation, at der er en tidsfrist for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det giver rigtig god mening med dette projekt, ellers bliver regningen dyrere for kommunen. Her rykker det virkelig, at vi gør noget, sagde Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for teknik og miljø.

Projektet er beregnet til 1,3 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Budskabet er forstået – vistnok

Annonce