Annonce
Læserbrev

Museumsambitioner skal ned på realistisk niveau

Læserbrev: I en særudgave har KL udsendt advarsel til kommunerne om nødvendigheden af, at de indgåede aftaler med regeringen om kommunernes økonomiske forbrug overholdes, og at aftalen om, at skatten samlet set skal holdes i ro, også overholdes.

Især er kommunernes ønsker om at investere i anlæg en alvorlig udfordring, har Kommunernes Landsforening regnet sig frem til.

Med de foreløbig udmeldte ønsker til anlæg ligger kommunerne samlet set langt over den udmeldte økonomiske ramme med ikke mindre end 1,3 milliarder kr.

Derfor er det nødvendigt, at kommunerne bringer ambitionsniveauet og tempoet længere ned.

Hvis ikke anlægsønskerne bringes ned på det aftalte niveau, udløser det en sanktion til alle kommuner, herunder naturligvis også til Aabenraa.

Denne advarsel bør vi i Aabenraa Kommune ikke sidde overhørig, så jeg håber, at det høje ambitionsniveau nogle partier har ytret ønske om, om et splinternyt museum indeholdende både søfartsmuseum og kunstmuseum til mange millioner kroner, kommer ned på et realistisk niveau.

i DF mener vi, at vi sagtens med udgangspunkt i de bestående museer kan få lavet noget godt for det beløb, der er afsat i budgettet.

Nogle borgere har udtalt, at den snart fraflyttede politigård måske kunne komme i spil.

Måske en god idé?

Det gørende er, at vi bliver realistiske omkring planerne med vore museer.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Varde For abonnenter

Hun ville egentlig have ham tilbage: 31-årig mand dømt for dele intime billeder af sin ekskæreste

Annonce