Annonce
forside

Mysteriet om lukningen af kostskolen Assersbølgård

Læserbrev: Som medlem af Kostskolen Assersbølgårds skolebestyrelse og Vejen Kommunes Handicapråd har jeg forsøgt at følge processen omkring lukningen. Den er mere et mysterium end logisk eller velbegrundet!

På et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 27. februar 2018 blev vi orienteret om, at skolen nok skulle lukkes ved skoleårets slutning på grund af faldende elevtal, samt at forvaltningen arbejdede med, hvad der skulle ske med eleverne og bygningerne. Mødet forløb i øvrigt med spørgsmål og svar på et ret uoplyst grundlag.

Så var der tavshed om forløbet, indtil vi i Handicaprådet den 23. marts modtog høringsmateriale, som skulle besvares skriftligt hen over påsken inden den 3. april klokken 12 uden mulighed for at mødes og drøfte vores svar og inden vores næste møde den 5. april.

Høringsmaterialet indeholdt fire scenarier:

1. Etablering af et nyt kommunalt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsestilbud (STU), som kunne opfylde alle individuelle krav og behov.

2. Overdragelse af kostskolens område og bygninger til andre undervisningsformål.

3. Fortsættelse af Kostskolen Assersbølgård med botilbud og STU-tilbud som hidtil.

4. Lukning og afhændelse af kostskolen Assersbølgård uden at tage stilling til de nuværende elevers skæbne fra den 1. august 2018.

Ingen af de fire scenarier indeholdt prognoser for elevantal, omkostningsestimater eller nøgletal for omkostninger pr. elev ved forskellige prognoser.

Det var alt i alt et mangelfuldt og useriøst beslutningsgrundlag i forhold til 25 sårbare unge og deres familiers fremtid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce