Annonce
Læserbrev

Nødbremsen kunne være trukket i jollehavnen

Læserbrev: ”Fronterne er trukket for hårdt op”. Jørgen Hoeck refererer til møde 26. maj 2016, hvor et forslag blev afvist.

Jeg deltog også i et andet møde, 20. juni 2016, hvor formanden for jollelauget, borgmesteren, viceborgmesteren og udvalgsformanden for vækstudvalget deltog.

Der var i det politiske arbejde brug for flertal for lokalplan (85), samt at der udadtil kunne tilkendegives, at der nu var accept fra modstanderne. Ejler Schütt vendte dengang fra modstander til tilhænger.

Det var tydeligt, at tilladelsen fra Kystdirektoratet ikke kunne forhandles.

Kaffemødet efterfølgende?

Allerede ved borgermøde 14. september 2015 i Løjt Forsamlingshus blev modstanden mod projektet åbenbaret. Da kunne man have trukket i nødbremsen! Og lyttet! Den kommunale forudsætning om bred folkelig opbakning var ikke opfyldt!

Den første lokalplan (85) blev underkendt bl.a. pga. manglende for-offentlighedsfase (borgerinddragelse).

Lokalplan (LP122). Her igen markant deltagelse af borgere, der kom med indsigelser.

Vores forening er etableret på den baggrund, netop for at sikre indflydelse på vores fælles natur m.m.

I hele forløbet har det lydt fra jollelauget: ”Det er det her projekt og intet andet”.

Det har kommunen støttet jollelauget i.

Forud for udarbejdelse af LP 122 blev indkaldt forslag og ideer, og 420 adressater blev indbudt til at komme med forslag og ideer til flere placeringer af en jollehavn ved Barsø Landing eller Loddenhøj. Kommunen modtog 111 forslag og ideer, som viste et massivt flertal imod en jollehavn.

Der var fine bæredygtige forslag, men byrådet agerede efter beslutningen fra 2016.

Kommunen havde jo et finansieret forslag - egne 1.000.000 kr. i tilskud og en 30-årig lejekontrakt på 2.300 kvadratmeter strandareal til p-plads m.m. Leje på 0 kr. i støbeskeen til Jollelauget.

Der er fra flere sider kæmpet bravt for at åbne politikernes øjne for, at der er vitale fejl i grundlaget for Kystdirektoratets tilladelse. Kommunen tilbageviser med, at det er et forhold mellem jollelauget og Kystdirektoratet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Natteravnen er i fare for at uddø lokalt

112

Voldsom bilbrand vækkede beboere

Erhverv

Klar melding: Tyskland byder inden for hos Poetzsch og Calle fra 15. juni

Annonce