Annonce
Tønder

Nabo til ulovlig vindmølle: Der gik politik i sagen

Jan Reschefski er nærmeste nabo til den ulovlige vindmølle på Kærbøllingvej 5. Han er overbevist om, at Tønder Kommune med fuldt overlæg undlod at gå ind i sagen, da forvaltningen blev gjort opmærksom på forholdene tilbage i 2016. Foto: Uwe Iwersen 
Jan Reschefski, der er nabo til en ulovligt rejst vindmølle i Kærbølling, tror ikke på, at Tønder Kommune ved en fejl stoppede en indledt undersøgelse i 2016. Sagens akter peger i retning mod en bevidst handling. Planerne om en stor vindmøllepark i området skulle ikke forstyrres, mener han.
Annonce

KÆRBØLLING: Det var ikke en beklagelig fejl, men en mere eller mindre bevidst handling, da Tønder Kommune tilbage i 2016 uden synlig grund stoppede undersøgelsen af en ulovlig rejst vindmølle i Kærbølling syd for Rejsby.

Det mener i hvert fald en af sagens hovedpersoner, naboen til møllen, Jan Reschefski.

- Der gik politik i det, vurderer han.

Udtalelsen kommer, efter at han via en aktindsigt har fået et udvidet overblik over sagsforløbet.  Aktindsigten dokumenterer, at Tønder Kommune havde indledt en sag mod den ulovligt rejste vindmølle tilbage i 2016, men at forvaltningen aldrig nåede til bunds i det. Sagsbehandlingen stoppede lige pludselig.

Det var en klar fejl, erkendte afdelingsleder for plan- og byggeafdelingen på Tønder rådhuset, Ole Bach-Svendsen, i JydskeVestkysten tidligere på ugen.

- Vi skulle have reageret. Men hvor der er mennesker involveret, sker der fejl, sagde han.


Jeg tør ikke at lægge hovedet på blokken for det, men jeg erindrer ikke, at jeg - eller vi i udvalget - dengang blev orienteret om, at der var en undersøgelse i gang.

Bo Jessen, formand for teknik- og miljøudvalget, Tønder Kommune


Men den undskyldning og forklaring tager Jan Reschefski ikke for gode varer. Navnligt et internt notat efter et møde mellem sagsbehandleren og kommunens planchef Lars-Erik Skydsbjerg er faldet ham for brystet. Af notatet, dateret den 9. november 2016, fremgår følgende:

- Det er kommunens vurdering, at der generelt ikke kan meddeles tilladelse til at opstille en sådan husstandsvindmølle i Danmark.

LES (Lars-Erik Skydsbjerg, red.): "Der er tale om et ulovligt forhold i landzone, men vi vil få bebrejdet at støtte en "stor"virksomhed/vindmølleprojektet."

Annonce

De sidste notat

Notatet er sidste papir i kommunens arkiv fra undersøgelsen i 2016, der altså - uvist af hvilken årsag - stopper der.

Jan Reschefski er ikke i tvivl.

- Kommunen ville ikke gå videre, fordi man ikke ville forstyrre det store Haved-projekt (planlagt vindmøllepark øst for Rejsby, red.). Det ville se mærkeligt ud, hvis man på den ene side støttede opstilling af store møller, og samtidig krævede små møller fjernet, vurderer Jan Reschefski.

Husstandsvindmøllen på Kærbøllingvej 5 syd for Rejsby er rejst uden de nødvendige tilladelser. Møllen generer den nærmeste nabo voldsomt. Han mener, at Tønder Kommune tilbage i 2016 ikke greb ind, for ikke at forstyrre planarbejdet med en stor vindmøllepark øst for Rejsby. Foto: Uwe Iwersen

Lars-Erik Skydsbjerg holder ferie, men har svaret pr. mail på JydskeVestkystens henvendelse. Her forholder han sig dog ikke til den del af notatet, der omhandler vindmølleprojektet.

- Sagen er ikke stoppet ved dette notat, da det netop nævnes, at den muligvis er ulovlig opsagt og at sagen skal undersøges nærmere. Som afdelingsleder Ole Bach-Svendsen tidligere har oplyst, så kan jeg ikke forklare, hvorfor sagen ikke er fuldt op i 2016 - kun beklage. Men netop nu, da vi modtager henvendelse igen i januar 2020 om, at den er skiftet igen, tages der straks fat i sagen med påbud med mere, således at den tilladelse, der er givet til en husstandsvindmølle i 2007 bliver fulgt, skriver Lars-Erik Skydsbjerg i mailen.

Annonce

Ikke orienteret

Formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (V), siger, at han kun kender sagen om vindmøllen i Kærbølling gennem avisen.

- Jeg tør ikke at lægge hovedet på blokken for det, men jeg erindrer ikke, at jeg - eller vi i udvalget - dengang blev orienteret om, at der var en undersøgelse i gang.  Jeg vil i den kommende uge spørge ind til sagen, siger Bo Jessen.

Annonce

Lovliggørelse

Seneste udvikling i sagen er, at Tønder Kommune har bestemt, at Kristian Sørensens mølle skal stoppes. Samtidig er der indledt en sagsbehandling om såkaldt "lovliggørelse" af forholdene.

En lovliggørelsen kan enten resultere i, at møllen skal rives ned, eller at møllens ejer med tilbagevirkende kraft får grønt lys for møllen, der i givet fald skal holde sig inden for rammerne af den landzonetilladelse, der blev givet i 2007/2008.

I sit støj- og skyggekastramte hus i Kærbølling kan Jan Reschefski kun se en rimelig løsning: Den mølle, som han opfatter som et øjebæ, skal væk.

Annonce

Ingen tilladelse

Da Jan Reschefski januar i år rettede henvendelse til Tønder Kommune for at gøre opmærksom på, at hans nabo var i gang med at udskifte sin husstandsvindmølle, var han ikke klar over, at det havde været galt lige siden den første udskiftning i 2013/2014.

- Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at det var ulovligt, siger han.

Men virkeligheden overgik altså hans fantasi.

Naboen, Kristian Sørensen, havde hverken fået bygge- eller landzonetilladelse til udskiftningen. Kommunen udstedte et strakspåbud. Opstillingen skulle stoppes øjeblikkelig. Påbuddet kunne ikke påklages, og kommunen truede med at anmelde sagen til politiet. Ingen af delene skete. Kristian Sørensen fortsatte med at rejse møllen og satte den i drift. Ingen ringede til politiet.

Sagen

I 2007 fik Kristian Sørensen en landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle ved sin ejendom på Kærbøllingvej 5 i Kærbølling syd for Rejsby.

I 2013/2014 skiftede han uden forudgående tilladelse vindmøllen ud med større model.

Forholdet blev ved en tilfældighed opdaget af en vindstøj-ekspert i august 2016. Han foretog støjmålinger i lokalområdet, hvor der var planer om at etablere en stor vindmøllepark i lokalområdet. Efter henvendelsen indledte Tønder Kommune en sagsbehandling, der involverede flere personer i forvaltningen, herunder kommunens jurist. 

Kristian Sørensen oplyste til kommunen, at han havde gravet møllen ned for at holde den under den maksimalt tilladte højde på 25 m.

Sidste møde i sagen på Tønder Rådhus blev hold 9. november 2016. Sagsbehandlingen skulle ellers fortsætte, men det sker ikke.

I januar 2020, da Kristian Sørensen skiftede den ulovlige mølle ud med en opgraderet brugt model, rettede naboen henvendelse til kommunen. Gennem en aktindsigt blev han klar over, at naboens mølle siden 2014 har været ulovligt, at den aktuelle udskiftning skete uden tilladelse, og at Tønder Kommune i 2016 havde været ind over sagen, men altså ikke har foretaget sig noget.

Det resulterede i, at Jan Reschefski og hustruen i foråret og frem til juni har levet med en vindmølle i nabolaget, der efter deres opfattelse larmer mere end forgængeren, og som giver skyggekast på terrassen og i køkkenet på op til tre timer dagligt.

Efter gældende regler er den øvre grænse for antal timer med skyggekast 10 timer om året.

Jan Reschefski slog alarm hos kommunen i januar. De forhindrede dog ikke naboen i at udskifte sin husstandsvindmølle uden de nødvendige tilladelser. Foto: Uwe Iwersen

Møllen blev først forsøgt stoppet gennem et påbud i maj. Det resulterede dog i første omgang i, at Kristian Sørensen standsede møllen, mens der var skyggegener. Nu er møllen stoppet helt. Til ejerens store forundring, Efter hans bedste overbevisning er møllen fuldt ud lovligt.

Det eneste han med egne ord har gjort forkert, var ikke at søge den nødvendige byggetilladelse. Den proces er nu sat igang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Liveblog: Stort flertal bag ny hjælpepakke - her er de vigtigste punkter

Danmark

Få overblikket: Må man ikke længere invitere 12 familiemedlemmer til 50-års fødselsdag?

Annonce