Annonce
Sønderborg

Nyt boligområde: Naboer protesterer mod byggehøjde og øget trafik

Naboerne op til området har i øjeblikket denne udsigt. Men den forsvinder, efterhånden som området bliver bebygget. Foto: Birthe Juul Mathiasen
Seks borgere gør indsigelser mod et nyt, stort boligområde syd for Vester Sottrup.

Vester Sottrup: - Tag nu og lav det rigtigt første gang, lyder opfordringen fra en borger til Sønderborg Kommune.

Vedkommende mener ikke, det er forsvarligt at et nyt boligområde ved Vester Sottrup får udkørsel til Gl. Landevej. For her ”færdes mange bløde trafikanter, dagplejemødre med flere børn ad gangen, mødre med barnevogn, fodgængere og cyklister”, samtidig med, at ”kørebanen er smal, og der er intet fortov”.

På et fem hektar stort landområde syd for Vester Sottrup vil Sønderborg Kommune byggemodne grunde til 30 enkeltstående parcelhuse og fem rækkehuse. Men området skal indrettes, så det kan udvides yderligere efter behov.

- Det her er jo første etape. Der kommer jo mere med yderligere belastning, så tag nu og lav det rigtigt første gang, lyder altså opfordringen fra borgeren, som foreslår ind- og udkørsel til området via Lerløkke.

Annonce
Vi har, da vi købte vores hus, betalt for denne udsigt, et forsigtigt skøn er, at vores ejendom kan miste 300.000 - 500.000 kr. i salgsværdi. Håber der lyttes til vores forslag.

Fra en af indsigelserne til lokalplanforslag til nyt boligområde

Slut med morgensol

Seks borgere har gjort indsigelser mod lokalplanforsalget, før høringsfristen udløb. Den øgede trafik bekymrer flere af dem:

- Gl. Landevej er en smal vej, for der er i forvejen kører en del biler/lastbiler. Dette vil kun blive øget, imens der bliver bygget, og efterfølgende, når boligerne bliver beboet, påpeger en borger, som foreslår en helt ny vejføring fra det nye boligområde syd om Vester Sottrup ud til Stationsgade eller i den modsatte retning til hovedvejen ved Ragebøl.

Dernæst er der byggehøjden på op til 8,5 meter. Det bør ikke være tilladt på grunde, der grænser op mod parcelhuskvarteret Lerløkke, mener andre:

- Vi har i dag 180 graders view ud over åben mark, Dybbøl Mølle og Sønderborgs ”skyline”. Det ophører, hvis vi får en ejendom på 8,5 meters højde foran vores køkkenvinduer, skriver en af naboerne, som frygter at huset falder op til 350.000 kr. i salgsværdi, hvis kommunen tillader højt byggeri på den anden side af hækken.

- Det er slut med morgensol i vores køkken, konstaterer en anden, der ærgrer sig over, at Sønderborg Kommune lægger op til, at et lavområde i det nordvestlige hjørne af udstykningen skal fyldes op med jord.

Begrundelsen har været, at det er nødvendigt med flere udstykninger for at få råd til de lovpligtige arkæologiske udgravninger i området.

Plant spiselige bær

En borger gør opmærksom på, at der i øjeblikket er 12 boliger til salg i Vester Sottrup og sætter derfor spørgsmål ved, om der er brug for et nyt, stort boligområde.

Og så er der kommentar fra en person, som virkelig synes at have nærlæst lokalplanforslaget. For heri nævnes, at der skal plantes bærmispel af sorterne Amelanchier Aborea og Canadensis langs vejene i det nye boligområde:

- Har man glemt Amelalanchier Alnifolia eller i almindelig tale Sasakaton Bærplante? Så har beboerne da spiselige bær at plukke, gør vedkommende forvaltningen i Sønderborg Kommune opmærksom på.

Det er nu op til forvaltningen og politikerne i teknik- og miljøudvalget at vurdere, om der kan tages hensyn til indsigelserne. Den endelige lokalplan ventes vedtaget af byrådet efter nytår, hvorefter opgaven med at byggemodne området sendes i udbud. Det kan gå i gang, når arkæologerne er færdig med at undersøge området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Esbjerg

- Jeg er blevet mere sårbar

Annonce