Annonce
Sydjylland

Naboer til kampfly føler sig svigtede: Kræver opkøb af 107 boliger

Agnes Rosenlund er formand for Flyvestations Skrydstrups Naboer, der kæmper for de lokale borgeres rettigheder, når de nye F-35-kampfly kommer til Skrydstrup fra 2023. Arkivfoto: Jacob Schultz
De støjramte naboer til Flyvestation Skrydstrup savner, at politikerne i valgkampen kommer med klare svar på, hvordan staten vil kompensere for støjen fra de larmende F-35-kampfly. Naboer kræver tilbud om opkøb af alle boliger, der oplever støj på over 100 decibel.

Støj: Det er med skuffelse og en følelse af at blive svigtet, at naboerne til Flyvestation Skrydstrup følger valgkampen til folketingsvalget. De savner nemlig mere konkrete svar på, hvordan politikerne vil kompensere de mest støjramte borgere omkring flyvestationen, når 27 nye F-35-kampfly fra 2023 kommer til Sønderjylland. Det fortæller formand for foreningen Flyvestation Skrydstrups naboer Agnes Rosenlund.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har tidligere meldt ud, at man først efter sommerferien vil starte de politiske drøftelser omkring erstatning for de støjramte naboer. Først der er Forsvarsministeriet nemlig færdig med et udkast til en kompensationsmodel for de støjramte borgere. Men det er for sent, mener hun.

- Det er nu, valget er. Og jeg synes, vores spørgsmål er nemme at forholde sig til. Forligskredsen (red. alle partier undtagen Alternativet, SF og Enhedslisten) har stået last og brast, når de har købt flyene og har også stået sammen, når der har været rejst kritik. Så synes jeg også, at forligskredsen kan stå sammen om ret hurtigt at komme med politiske udmeldinger, vi naboer kan forholde os til, siger hun.

I april præsenterede Forsvarsministeriet de endelige støjberegninger for de kommende kampfly. Det viste, at 895 boliger vil opleve gennemsnitlig støj fra kampflyene over det tilladte støjniveau på 55 decibel i bymæssig bebyggelse og 60 decibel i landområder.

For 120 boliger vil overskridelsen være mere end fem decibel. Forsvarsministeriet behøver dog kun tilladelse til at overskride støjgrænserne for 618 af husstandene. Det skyldes, at de resterende husstande kun er udsat for støj over grænseværdierne på grund af blandt andet afvisningsberedskaber, hvor Forsvaret eksempelvis laver afvisningsmanøvrer af russiske kampfly.

Sagen kort

  • F-35-kampflyene kommer fra 2023 kommer til Skrydstrup. 895 boliger vil opleve gennemsnitlig støj fra kampflyene over det tilladte støjniveau på 55 decibel i bymæssig bebyggelse og 60 decibel i landområder. For 120 boliger vil overskridelsen være mere end fem decibel.
  • Støjtallene fra Forsvarsministeriet har været længe ventet hos lokalbefolkningen omkring flyvestationen. I december 2017 kom det frem, at Forsvarsministeriet i to år havde tilbageholdt en rapport, der viser, at flyene vil overskride støjgrænsen.
  • Det fik ministeriet til at lave nye støjberegninger, der siden flere gange er blevet udskudt.
  • I april kunne Forsvarsministeriet præsentere de endelige støjberegninger.
  • Efter sommerferien skal politikerne drøfte en erstatningsmodel for de støjramte naboer.
  • Der bliver tale om tilbud om støjsikring eller frivilligt opkøb alt efter omfanget af støjbelastningen.

Savner svar

Agnes Rosenlund efterspørger blandt andet svar på, om politikerne allerede nu vil sætte en fast maksimal støjgrænse for, hvornår borgere skal have tilbudt at få opkøbt deres bolig, og om larmen fra eksempelvis afvisningsberedskabet tæller med, når der skal findes en endelig erstatningsmodel.

- Vi vil gerne vide, hvilken holdning, de politikere vi kan stemme på, har til det her område, siger hun.

Flere politikere har gjort det klart, at staten skal strække sig langt for at hjælpe de støjramte naboer. Efter de endelige støjberegninger for de nye kampfly blev fremlagt i april sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen blandt andet, at der også vil være tilbud om opkøb til borgere på baggrund af målinger af den maksimale støj.

- Der er to former for støj. Der er gennemsnitsstøj, men også maksimalstøj, hvor dem der bor lige under accelerationen vil opleve voldsom støj. Og for den sidste gruppe vil der være behov for tilbud om, at vi køber ejendommen, lød det dengang fra ministeren.

Annonce

Politikere bør blande sig

Men de svar er ikke konkrete nok, mener Agnes Rosenlund. Hun mener allerede nu, at politikeren burde melde ud, at alle som oplever støj over 100 decibel skal have tilbud om opkøb, og at opkøbene sker på baggrund af husenes værdi, før kampflyene blev indkøbt i 2016, så borgerne ikke straffes for faldende huspriser. Hun fortæller, at staten i Norge har tilbudt opkøb af alle husstande med maksimale støjgener på over decibel. Ifølge Forsvarsministeriets støjberegninger vil 107 husstande opleve maksimalstøj på over 100 decibel, hvis man medregner alle typer af flyvninger, når F-35 kommer til Skrydstrup. I rapporten fremgår det, at der er tale om natflyvninger, men koncernstyringsdirektør i Forsvarministeriet Per Pugholm Olsen oplyser, at beregningerne dækker over alle flyvninger.

Agnes Rosenlund, er det ikke fint, at politikerne venter med at diskutere en konkret model for erstatning, til Forsvarsministeriet er færdig med deres arbejde, og der er flere fakta på bordet?

- Nej, det synes jeg ikke. Det er en politisk diskussion. Politikerne har besluttet, at det samlede kampflyprogram har et budget på 20 milliarder kroner. (red. fra 2021-2026) Og så er det politikerne, der bør beslutte, hvordan pengene skal bruges i en kompensationsmodel. Og ikke Forsvaret. Hvis Forsvarsministeriet fremlægger en model uden fastlagte politiske retningslinjer, frygter jeg for vores situation, siger Agnes Rosenlund.

Koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen fortæller, at ministeriet er i fuld gang med arbejdet med at fastsætte objektive kriterier for en kompensationsmodel, som bliver grundlag for de politiske forhandlinger. Han kan endnu ikke sige præcist, hvornår efter sommerferien et udkast til en kompensationsmodel ligger klar.

Onsdag gennemførte Forsvaret en demonstrationsflyvning med et norsk F-35-kampfly i området omkring flyvestationen. Støjmålinger viste, at de nye kampfly larmer lidt mere end F-16-flyene. Samtidig viste ingen af målingerne støj over 100 decibel.

- Men kun enkelte af målestationerne var placeret, hvor man kan forvente maksimal støj på over 100 decibel, siger Agnes Rosenlund.

Målingerne fra demonstrationsflyvningen indgår ikke i grundlaget for en kompensationsmodel.

Onsdag eftermiddag var hundredevis af tilskuere samlet på Skrydstrup Flyvestation for at se nærmere på og høre suset fra to norske F-35 kampfly. Arkivfoto: Jacob Schultz.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce