Annonce
Esbjerg

Nationalpark Vadehavet: Højspændingskabler skal i jorden

Formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, er professor i turisme, og hun er også bekymret for turismen i Nationalpark Vadehavets område, hvis der rejses højspændingsmaster. Foto: Nationalpark Vadehavet.

Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu mastemodstandere i Sydvestjylland: Højspændingsmaster vil påvirke nationalparken negativt og stride mod EU-aftaler, siger formand.

Esbjerg/Varde/Tønder kommuner: Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu de politikere og mastemodstandere, der har protesteret massivt over udsigten til at få rejst 30-35 meter høje, 400 kV-master fra Idomlund ved Holstebro til den danske-tyske grænse.

Ikke alene vil masterne, der planlægges opsat på den 175 km lange strækning, betyde en visuel og æstetisk belastning, som negativt påvirker nationalparken - Energinets foreslåede linjeføring ganske tæt på nationalparkens område strider i øvrigt mod de landskabsmæssige aftaler, Danmark har indgået med EU, mener bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. I en pressemeddelelse oplyser nationalparkens bestyrelse, at man har fulgt debatten om højspændingsnettet "med bekymring" og ønsker en kabelføring under jorden, og samme holdning er der nu givet udtryk for i et høringssvar til Miljøstyrelsen.

Sagen kort


  • Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Projektet betyder, at der på strækningen skal opstilles over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter. Projekter har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner.

Fugleliv og herlighed

"Nationalpark Vadehavets bestyrelse (ser) hellere en føring af kablerne i jorden. Det er der flere grunde til...Der er en væsentlig bekymring for, at masteføringen vil påvirke dynamikkerne mellem nationalparkens område og det naturlige opland, der ligger længere ind i landet. Og at naturindholdet påvirkes negativt", står der bl.a., inden bestyrelsen rejser et etisk aspekt omkring de fugle, der "uundgåeligt vil flyve ind i kabler og master i mørke og tåge, og som vil blive skadet eller dø ved sammenstødet".

Formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, som er professor i turisme, er også bekymret for turismen i området:

- Turisterne kommer helt overvejende til Vadehavskommunerne på grund af naturen og dens herlighedsværdier. De fire Vadehavskommuner er Danmarks største turismedestination med knap syv millioner overnatninger, flere millioner éndags-turister og en turismeomsætning tæt på 6 milliarder kr. Det bliver svært for turisterne at forstå, at der netop her skal rejses master og kabler, som ødelægger udsigten og naturoplevelsen, og så netop i Danmark, hvor politikerne bryster sig af grøn omstilling, hensyn til borgerne og bæredygtighed, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce