Annonce
Esbjerg

Nationalpark Vadehavet indleder stort naturgenopretningsprojekt på Mandø

Oversvømmede enge er ikke populært hos landbruget, men i naturområder som på Mandø er det en nødvendighed for at styrke bl.a. de stærkt truede engfugle, der netop søger oversvømmede enge til fødesøgning. Det nye naturgenopretningsprojekt på den sydlige del af Mandø skal netop skabe disse betingelser. Foto: John Frikke
En aftale mellem Nationalpark Vadehavet og fire private lodsejere på Mandø betyder, at man nu indleder et stort naturgenopretningsprojekt på den sydlige del af Vadehavsøen.
Annonce

Mandø: En aftale med fire private lodsejere på Mandø betyder, at Nationalpark Vadehavet nu kan indlede et større naturgenopretningsprojekt på den sydlige del af øen.

Her skal tre tidligere klæggravssøer ændres, så de får flade og varierede bredzoner og øer, som er langt mere egnede som fødesøgningsområder og ynglepladser for de karakteristiske engfugle på øen. Genopretningen består også i fjernelse af de buske og tagrørsbræmmer, som omkranser søerne. Herved får vigtige fuglearter som stor kobbersneppe, klyde og brushane bedre udsyn til omgivelserne og en langt bedre adgang til de livgivende søbredder. Udsynet er vigtigt for fuglene, og giver dem mere sikkerhed i forhold til både firbenede og vingede rovdyr, som måtte nærme sig.

De tre klæggravssøer ligger i Gl. Mandø Kog og to mindre i Mandø Bykog.

Tre tidligere klæggravssøer på den sydlige del af Mandø skal nu naturgenoprettes, så de kan blive et paradis for især engfuglene på Mandø. Arbejdet med at skabe åbne vandflader er netop indledt i Mandø Bykog og Gl. Mandø Kog. Nationalpark Vadehavet og fire private lodsejere har fået økonomisk støtte fra Markus jebsens Naturpulje tilprojektet. Foto: John Frikke
Annonce

Flere parter

En anden del af samarbejdet på de private jorder, som ikke er med i det store Naturprojekt Mandø, der er igangsat af Den Danske Naturfond, resulterer også i, at der graves seks fladvandede, 500–700 kvadratmeter store vandhuller i engene. Disse såkaldte "bekkasinskrab" skal ud over at give de ynglende vadefugle bedre forhold om foråret også tjene som nye ynglepladser for den sjældne strandtudse, som også findes på Mandø.

Naturgenopretningsprojektet er kommet i hus via et samarbejde med flere parter. Nationalparken har sørget for aftalerne med lodsejerne og projektbeskrivelsen, firmaet Ravnhøj Consult står for ansøgninger og tilsyn med gravearbejdet mens en privat fond, Markus Jebsens Naturpulje, betaler hovedparten af det gode "sammenskudsgilde".

De lavvandede vandhuller etableres i lavninger i engene, og det vigtige er, at der vil stå vand i dem til ud på foråret. De tiltrækker engfugle som raste- og badepladser, men især som fødesøgningsområder i yngletiden. Foto: John Frikke
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lad os nu få den cykelbro

Annonce