Annonce
Haderslev

Naturvenner og jægere er bekymrede over solcelleparker

Frem til den 18. maj er et nyt kommuneplantillæg for solcelleparker i høring. Det har ikke blot fået en masse private til at komme med indsigelser, men også Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund, Haderslev Jægerråd. Foto: Inge Rogat Møller
Både Danmarks Naturfredningsforenings Haderslev-afdeling samt Danmarks Jægerforbund, Haderslev Jægerråd, maner til besindighed. For omfattende, og skovbyggelinjer bliver ikke respekteret.

Stop al planlægning og vent på en overregional plan for solcelleanlæg. Sådan lyder det i et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforenings Haderslev-afdeling i forbindelse med Haderslev Kommunes offentlige høring for udlægning af ni områder på sammenlagt 1155 hektar til solcelleparker i Haderslev Kommune.

Naturfredningsforeningens høringssvar, der er underskrevet af formand Bent Karlsson og næstformand Jørgen Clausen, mener, at en overordnet regional planlægning bedre vil kunne vurdere behov – og regional fordeling af solcelleanlæg. Foreningen mener også, at projekter kun skal gennemføres, hvor der er generel lokal accept.

Afdelingen betegner forslaget, som er i høring frem til den 18. maj, for både meget omfattende og kalder det endvidere forhastet.

Annonce

- Afdelingen mangler en generel landsdækkende analyse om behov og relevant placering i stedet for en række placeringer, der tilsyneladende er udvalgt på basis af investorønsker, står der i høringssvaret, hvor foreningen også forudser mange interessekonflikter.


Tilgodeseelse af de få vil her ikke gavne tilliden til planlægningen, idet befolkningen ellers ikke kan handle og leve i tillid til den eksisterende planlægning, men aldrig vide sig sikre mod nye investoreventyr.

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Haderslev-afdeling


- Tilgodeseelse af de få vil her ikke gavne tilliden til planlægningen, idet befolkningen ellers ikke kan handle og leve i tillid til den eksisterende planlægning, men aldrig vide sig sikre mod nye investoreventyr, står der i høringssvaret.

Haderslev-afdelingen mener desuden, at alle hidtidige landskabelige beskyttelser ikke må blive tilsidesat med planen.

Skovbyggelinjen tilsidesættes

Naturbeskyttelsen er også et tema for Haderslev Jægerråd under Danmarks Jægerforbund. Rådet undrer sig over, at Naturbeskyttelseslovens §17 vedrørende skovbyggelinjer ikke respekteres i forslaget. Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal der være en afstand på 300 meter fra nybyggeri til skovbryn.

Overholdelsen af dette krav leves der ifølge jægerrådet især ikke op til for områderne 10.40.TA.05 (Rovstrup/Krejsel) og 10.40.TA.04 (Rovstrup/Krejsel), samt 16.10.TA.03 (Bevtoft). Og i mindre grad 14.21.TA.01 (Kastvrå) og 15.20.TA.02 (Styding), skriver jægerrådet i høringssvaret, der er underskrevet af Peter Christian Gade fra Haderslev Jægerråd.

I svaret undrer jægerrådet sig også over, at der under Retningslinjer og redegørelse står: ”I det åbne land skal anlæggene som udgangspunkt placeres på landbrugsarealer uden natur-, landskabs- eller kulturhistoriske interesser. Store hegnede anlæg må ikke enkeltvis eller ved flere enkeltliggende anlæg skabe barrierer for vildtets passage i landskabet. Beplantning skal afskærme anlæggene i forhold til naboer, veje og øvrige interesser i det åbne land”.

- Haderslev Jægerråd er af den opfattelse, at anlæg af denne type, og med det beskrevne omfang, vil konflikte med natur og landskabsinteresser, på alle de udpegede lokaliteter, skriver rådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Se højdepunkterne fra en magisk EM-aften: Danmark tævede Rusland og bragede i ottendedelsfinalen

Annonce