Annonce
Esbjerg

Ni træer i Storegade i Esbjerg skal flyttes

Gruppeformand for socialdemokratiet Søren Heide Lambertsen.Foto: André Thorup
For at undgå at Storegade i en længere periode kun skal være åben i en færdselsretning, flyttes ni træer for at give plads til omfattende kloakarbejder.

Esbjerg: Midt i maj begynder Din Forsyning at skifte kloakledninger i Storegade på strækningen mellem Rosenvængets Alle og Holger Drachmanns Alle. For at mindske generne for trafikanter og beboere i området bliver de etablerede trafikdæmpende foranstaltninger fjernet. Dermed skabes der mere plads til at afvikle trafikken, mens renoveringen foregår, og Storegade kan holdes åben i begge færdselsretninger.

Desværre betyder det, at de ni træer skal holde flyttedag. Træerne blev plantet som en del af de trafikale foranstaltninger for blot et par år siden.

- Det er meget uheldigt, at der er behov for at skulle grave forholdsvis kort tid efter, at der blev etableret disse tiltag, som skulle fremme trafiksikkerheden på strækningen. Det er ikke optimalt at flytte træer så kort tid efter, at de er plantet. Derfor har vi også undersøgt andre løsninger, som dog ikke er holdbare i dette tilfælde, uddyber formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, i en pressemeddelelse.

Annonce

Til Myrtueparken

Flytningen af de ni tæer vil ske umiddelbart efter påske. Ved at flytte træerne inden de springer ud, forbedres muligheden for en succesfuld omplantning af træerne. Forhåbentlig vil de ni træer komme til at gøre gavn andetsteds i kommunen, og som planen ser ud nu, vil det være ved Myrtueparken i Sjelborg.

Når arbejdet med kloakken er helt færdigt, genetableres Storegade med de kendte trafikforanstaltninger. Der vil også blive plantet nye træer, som får lov til at nyde placeringen i mange, mange år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce