Annonce
Kolding

Nu bliver linjeføringen af ny sydlig ringvej låst fast

Ringvejen tænkes tilsluttet Vonsildvej i rundkørslen ved Ødisvej, og ved Sjølundvej bygges en trebenet rundkørsel. I øst tænkes vejen afsluttet i en ny rundkørsel på Skamlingvejen. Kort: Kolding Kommune

Koldings vejansvarlige politikere har godkendt ny sydlig ringvejs forløb fra Vonsild til Skartved. Nu kommer linjeføringen i høring i otte uger. Arbejdet med at bygge vejen ventes i gang indenfor tre år.

Kolding: Så er Kolding Kommune meget tæt på at lægge sig fast på den endelige linjeføring for en ny sydlig ringvej mellem Skartved syd for Dalby og Vonsild. Vejen skal løbe på en 5,2 kilometer lang strækning mellem Vonsildvej ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved i nordøst.

Politikerne i teknik- og klimaudvalget har netop godkendt en rapport, som beskriver vejens påvirkning af miljøet - og herunder forvaltningens endelige forslag til vejens linjeføring.

Nu skal rapport og linjeføring i offentlig høring i otte uger, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvorefter politikerne i Kolding Byråd skal afgøre, om de vil udstede tilladelse til at bygge vejen. Den beslutning skal efter tidsplanen træffes i slutningen af august.

- Og så har vi derfra tre år til at komme i gang med at bygge vejen, ellers bortfalder tilladelsen. Så det forventer jeg bestemt, at vi gør, siger formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V).

Annonce

Tidsplan

Miljøkonsekvens-rapporten om den sydlige ringvej og linjeføringen af den kommer i offentlig høring i otte uger i februar og marts.Derefter bearbejder by- og udviklingsforvaltningen alle indsigelser og bemærkninger og fremlægger sagen for politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget i slutningen af maj til godkendelse.

I august afgøres sagen endeligt i byrådet. Byrådets godkendelse er ensbetydende med, at der gives tilladelse til at anlægge vejen.

210 millioner

Der er endnu ikke sat penge af på kommunens budget til den planlagte ringvej, som anslået vil koste 210 millioner kroner.

- Men jeg håber, at ringvejsforbindelsen kommer med i overvejelserne, når vi skal fordele pengene i kommunens investeringsfond op til budgetforhandlingerne i efteråret. For ringvejen vil både skabe udviklingsmuligheder i Vonsild-området og aflaste midtbyen for trafik, siger Ville. Han peger på, at vejen kan bygges i etaper over flere år.

Lidt træls

Ringvejen vil berøre forholdsvist få lodsejere - nærmere bestemt 17, hvoraf enkelte til gengæld har mange arealer, der støder op til den planlagte vej.

Kommunens trafikchef Martin Pape oplyser, at der har været holdt såvel et fællesmøde som møder med hver enkelt lodsejer om den planlagte vej og konsekvenserne af den.

- Der er nogle, der ikke er helt tilfredse, fordi deres jord bliver skåret over på en lidt træls måde. Så vi forventer, at vi får nogle indsigelser fra lodsejerne, men ikke nogle, vi ikke kender i forvejen. Og så venter der forude forhandlinger om, hvad vi kan gøre, for at kompensere dem bedst muligt, siger han.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Et ja er et ja og binder alle partier i et forlig

Seks partier står bag. Seks partier fra Dansk Folkeparti til SF gik sammen og fik forhandlet et budget hjem – fint og uden de store problemer i øvrigt. For modsat naboerne i Haderslev og større kommuner som Kolding og Esbjerg er der styr på økonomien i Aabenraa. Ikke store og uhyggelige besparelser på børn, unge og ældre her. Tværtimod blev der råd til blandt andet at give skolerne lidt ekstra. Det var dog også helt nødvendigt. Penge til de ældre var der ikke, og det har fået kommunens seniorråd til i et høringssvar til budgettet at komme med dette krav til politikerne: Send flere penge, tak. ET NATURLIGT KRAV, for det er jo nærmest det, rådet er dannet for. At skabe så gode betingelser for kommunens ældre som muligt. Herunder at forlange flere penge i forbindelse med budgetforhandlinger. Kravene bliver ikke efterkommet, selv om byrådets populist par excellence, viceborgmester Ejler Schütt, selvfølgelig ikke kunne dy sig. Jamen, det må vi da se på, lød det sammenfattende fra DF’eren til jv.dk og JydskeVestkysten i begyndelsen af ugen, da vi skrev om Seniorrådets ønsker, og han understregede sin pointe ved at foreslå et møde i forligsgruppen inden for et par uger. Hvorfor sige nej til politisk sympati fra nogle vælgere, når muligheden nu bød sig? Nej vel, dertil er Ejler Schütts politiske næse alt for veludviklet. TIL GENGÆLD VAR der ikke megen respekt eller sympati at hente hos borgmester Thomas Andresen (V). – Undskyld mig, men hvor skal pengene komme fra, lød det nærmest arrigt fra borgmesteren, der bestemt ikke ser nogen anledning til at indkalde forligspartierne igen. Socialdemokratiets nye gruppeformand og nyudnævnte borgmesterkandidat, Erik Uldall Hansen, lod sig ikke friste. Også han står bag det forlig, partiet har givet og taget i. Selvfølgelig gør han det. – Vi har valgt, at børnene og folkeskolerne skulle have, sagde Uldall Hansen som begrundelse. Godt for det. Et ja er et ja, og et forlig er et forlig. Det ville tendere det useriøse at genåbne budgettet, blot et par uger efter det blev underskrevet, fordi man lige kom i tanke om, at der var nogle vælgergrupper, der ikke havde fået. Som om de var glemt. SÅDAN KAN DET POLITISKE arbejde ikke foregå. Nok er den økonomiske situation i Aabenraa fin, nok er der råd til lidt ekstra i 2020, men Aabenraa var for omkring et årti tilbage igennem store og voldsomme besparelser, og en gentagelse af dengang ønsker ingen i byrådet. Slet ikke ved at ødsle i gode tider. Derfor får Seniorrådet et klart nej til sine ønsker om flere penge. Og Schütt må naturligvis stå bag det forlig, han på sit partis vegne har indgået med Venstre, Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, De Konservative og SF. Eller vælge at træde helt ud. Borgmesteren behøver ikke DF’s stemmer i byrådssalen. Men så langt går Ejler Schütt selvfølgelig ikke, og det var heller ikke tanken bag hans udmeldinger. Han fiskede såmænd bare efter lidt sympati. GOD WEEKEND

Annonce