Annonce
Læserbrev

Nu er de 8 ugers høring vedrørende Naturbiogas Sode A/S (NBS) forbi.

Læserbrev: Jeg har i sagens akter fundet ca. 80 høringssvar underskrevet af ca. 130 personer imod anlægget. Og 4 høringssvar underskrevet af 10 personer for anlægget. Det giver vist et temmelig godt billede af, hvordan stemningen er blandt lokalbefolkningen. Det ene af de høringssvar, der er for anlægget, er fra bygherre selv. Han beskriver naturligvis fortræffelighederne ved biogasanlægget. Han “besvarer” også nogle af de bekymringer, vi som borgere har ytret. Blandt andet spørgsmålet om hvorvidt de 17,5 mio m3 gas, anlægget vil producere om året, kan afsættes i gasnettet eller bare skal brændes af til ingen verdens nytte ?

Han svarer : “Ja, der er aftagepligt i gasnettet. Hvis der brændes gas af fra Naturbiogas Sode, er det kun i tilfælde af, at gasnettet af en eller anden årsag ikke kan aftage gassen, hvorfor den lovpligtige fakkel til afbrænding anvendes.”

Det er DGD (Dansk Gas Distribution), som er den pligtige aftager af biogassen fra Sode. De har udarbejdet en beskrivelse af projektet, hvoraf det sort på hvidt fremgår, at der er mange timer om året, hvor man ikke finder anvendelse for Naturbiogas Sode`s produktion, og at gassen derfor afbrændes. Om sommeren faktisk det meste af produktionen, da gasbehovet der er meget lille. Der vil året rundt blive produceret ca. 2000 m3 gas i timen, og forbruget af gas vil i sommermånederne til tider været helt nede på 100 m3 i timen. Det vil med andre ord sige: 90 % af biogassen bliver brændt af og forsvinder op i det blå, fordi den ikke kan bruges til noget! Ledningsnettet vil skulle udbygges væsentligt, hvis biogassen overhovedet skal kunne anvendes når det er varmt.

Det vil jo faktisk sige, at DGD`s oplysninger er i modstrid med bygherres!

(I NBS`s projekt beskrives en forventet produktion på 17,5 mio m3 gas/år. På deres hjemmeside skriver de, at de budgetterer med en produktion på 10 mio m3 gas/år. Måske forklaringen på forskellen mellem de to tal ligger her?) Desuden beskriver bygherre, at NBS investerer i en række initiativer, der skal øge trafiksikkerheden.

Der investeres i 2 initiativer : En venstresvingsbane fra Hejsager Næsvej og op til anlægget, og en af sikkerhedshensyn 6,5 m. bred tilkørselsvej fra Hejsager Næsvej også op til selve anlægget. Begge initiativer er jo faktisk kun til gavn for dem selv.

Hejsager Næsvej hvor alle vi andre skal færdes - nu sammen med 20.000 årlige kørsler med store og tunge transporter - er stadig ingen steder bredere end 6 m.

På Næsset opfordrer vi til et nej tak til biogas i Sode.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Møde blev en skandale

Flere deltagere udvandrede i vrede, da cirka 35 advokater og ejendomsmæglere var mødt frem til et arrangement, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, ville orientere om de regler, der gælder for udenlandske EU-borgere, som ønsker at slå sig ned i deres egen bolig i Danmark. Den frustrerede reaktion er fuldt forståelig. SIRI’s direktør Kasper Højvang Kyed og kontorchef Inge Thomsen var med. Civilstyrelsen stillede med direktør Lene Volke Roesen. Og så blev der ellers talt sort. Men konklusionen blev, at for eksempel en tysker ikke kan købe et hus i Danmark og så få et EU-opholdsbevis med virkning fra overtagelsesdagen. I stedet skal huskøberen først tage ophold i en lejet bolig, søge opholdstilladelse og efterfølgende flytte ind i sin ejendom. Den fortolkning er helt urimelig. Helt vildt bliver det, når kontorchef Inge Thomsen antyder, at den stramme praksis skulle bunde i politisk uvilje mod, at for eksempel tyskere køber ejendom i Danmark for at bo her. Disse mennesker er altså fra vores egen kulturkreds. I flere tilfælde er der desuden tale om personer, der i forvejen taler dansk, fordi de enten tilhører det danske mindretal eller har forberedt sig vældig godt på det nye hjemland. Samtidig er der ofte tale om stærkt efterspurgt arbejdskraft. Her bliver der absolut ingen problemer med integrationen. Skulle danske politikere virkelig være modstandere af denne form for indvandring, bør de pågældende efter kontorchefens udmelding straks stå frem og forklare sig. Det bliver i så fald interessant at høre argumenterne. Nu var der lykkeligvis både ejendomsmæglere og jurister med til det skandaløse møde. De sidstnævnte bør undersøge, om SIRI’s praksis ikke er i strid med EU’s bestemmelser. I givet fald skal der anlægges en prøvesag. Den nuværende tilstand er helt uacceptabel. Mennesker med viljen og evnen til at gøre noget godt for Danmark og en kulturel baggrund som vores egen er naturligvis hjertelig velkomne – eller bør være det.

Sydjylland

Landmand står i gylle til halsen: Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Annonce