Annonce
Danmark

Nu er opgravningen af minkene i gang

Et politisk flertal besluttede i december, at 13.000 ton aflivede mink skulle graves op ved Nørre Felding syd for Holstebro og Kølvrå nær Karup. Tidligt torsdag morgen begyndte prøveopgravningen ved Nørre Felding. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix
Fødevarestyrelsen har taget første spadestik i minkgravene ved Nørre Felding. Gravearbejdet syd for Holstebro forventes afsluttet i midt juni, hvorefter der skal graves i Kølvrå nær Karup.

Mink: Prøveopgravningen af de døde mink, der er begravet på det militære øvelsesterræn nær Nørre Felding syd for Holstebro er gået i gang tidligt torsdag morgen.

De første minklæs har forladt stedet med kurs mod et af de 13 forbrændingsanlæg, der står for at brænde de rådne mink af.

Den egentlige opgravning begynder først i næste uge. Fødevarestyrelsen forventer, at gravearbejdet ved Nørre Felding er overstået i midten af juni, hvorefter man vil begynde at grave minkene op ved Kølvrå nær Karup.

Annonce

Alle minkene vil efter planen være gravet op i midt juli.

Miljøstyrelsen har vurderet, at opgravningen vil kunne skabe lugtgener i en afstand mellem 500 meter og to kilometer afhængigt af vindretningen.


Jeg er sikker på, at lokalbefolkningen fortsat kan bade i Boutrup sø, og jeg skal nok selv komme tilbage til sommer og bade i den.

Rasmus Prehn (S), fødevareminister


Avisen Danmarks reporter på stedet fortæller, at de døde mink ind imellem kan lugtes. Lugten har karakter af en ble, der har ligget for længe i en skraldespand.

Minister vil bade i nærliggende sø

En forureningsundersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen har vist, at de nedgravede mink ikke er til fare for drikkevand eller akut fare for nærliggende søer og vandløb.

Styrelsen har dog vurderet, at forureningen inden for to-tre år vil nå vandløb og ved Nørre Felding den nærliggende Boutrup sø efter seks til til ti år, hvis ikke minkene graves op.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) besigtiger prøveopgravningen ved Nørre Felding. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

- Her og nu skulle der ikke være nogen alvorlig fare på færde. Når minkene er helt væk, er der slet ingen. Jeg er sikker på, at lokalbefolkningen fortsat kan bade i Boutrup sø, og jeg skal nok selv komme tilbage til sommer og bade i den, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S).

Når minkene er fjernet, vil Fødevarestyrelsen etablere rensningsanlæg i området, som oppumper og renser vandet, så forureningen fjernes i tide.

Annonce

13.000 ton graves op

I alt er over 13.000 ton mink begravet ved Nørre Felding og i Kølvrå ved Karup. Minkene blev beordret aflivet 3. november sidste år på grund af smittefare i forbindelse med coronapandemien.

I alt blev næsten 47.000 ton mink aflivet. Godt en tredjedel blev pelset og afskaffet, mens 18.000 ton blev brændt af. De resterende mink blev begravet.

I december besluttede et politisk flertal sig så for, at de nedgravede mink skulle fjernes. Arbejdet er dog først begyndt i dag, fordi Dansk Veterinær Konsortium har vurderet, at minkene ikke kan smitte med covid-19 efter seks måneder.

De i alt 13.000 ton begravede mink skal læsses på lastbiler og køres til 13 forbrændingsanlæg over hele Danmark. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix
Annonce
Annonce
Annonce