Annonce
Esbjerg

Nu kommer der en håndbog i altaner: Forvaltningen klar med regler

Nu skal der styr på, hvordan altaner på gårdsiden af eksisterende bygninger må se ud fremover. Inden længe skal politikerne behandle forvaltningens udkast til altan-vejledning. Arkivfoto.
Politikere i Plan & Miljøudvalget klar til at behandle nye regler for opsætning af altaner på eksisterende bygninger. Borgerlisten taler for altaner i gadebilledet som middel til at gøre byrummet levende, men forvaltningen mener, at altaner hører hjemme i baggårdene.

Esbjerg: Altaner er en efterspurgt vare, når man bor i lejlighed og ikke har mange andre muligheder for udendørs ophold, men de skal ikke kunne sættes op hvor som helst og i hvilken som helst udformning, folk ønsker.

Det mener i al fald Esbjerg Kommunes forvaltning, der nu har barslet med et udkast til en såkaldt altanvejledning, der gælder for opsætning af altaner på eksisterende ejendomme.

I erkendelse af efterspørgslen - "mange borgere ønsker at opsætte altaner på deres ejendom. En ny altan kan være en betydelig positiv tilføjelse til en lejlighed, særligt hvis adgangen til andre udearealer er begrænset", som det hedder i sagsfremstillingen - er der udarbejdet regler for, hvordan opsætning af altaner på eksisterende bygninger bør foregår fremadrettet, og reglerne skal behandles af politikerne i Plan & Miljøudvalget ved førstkommende lejlighed.

Annonce

Hører hjemme på bagsiden

Først og fremmest er hovedreglen, at altaner hører til på bagsiden af bygningerne, og det er ét af de punkter, Borgerlisten har indvendinger imod. Listen, der i byrådet er repræsenteret ved Henrik Vallø, har i forbindelse med sagen afgivet høringssvar, hvor han argumenterer for at løsne grebet om den stramme altan-politik.

"Altanerne er altså med til at øge ikke blot boligens værdi, men også vores bys værdi. Altanerne tilfører bygningens facader liv, der giver en anledning til at kigge op. Frem for ”døde facader” uden høj detalje-grad, præget af tegl og store vinduer, så tilføjer altanerne netop detaljer og en ændring af de monotone facader, der ellers vil præge bybilledet", skriver Henrik Vallø.

Ifølge den kommunale forvaltningens indgangsbøn til politikerne, er der visse hensyn, der skal tages, for at en ny-opsætning af en altan på en eksisterende ejendom bliver vellykket og ikke får en negativ effekt på "bygningens arkitektur eller byrummets kvalitet":

"Det er mindst lige så vigtigt at værne om naboer og underboer, der som konsekvens af opsætningen af nye altaner, kan få forringet deres dagslys i boligen eller blive offer for indblik", skriver forvaltningen.

Annonce

Flere hensyn

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), forstår godt, at beboere i lejligheder uden mulighed for at komme udendørs ønsker sig en altan.

- Men det er som nævnt flere hensyn til at tage - både til arkitektur og de omkringboende. En egentlig altan-vejledning kan fremadrettet blandt andet skal være med til at forhindre uheldige eksempler inden for begge kategorier - både, hvis man vil nyopføre en altan, og hvis man ønsker at renovere den gamle. Sagen lægger op til at gøre det nemmere for forvaltningen at vejlede og håndhæve udviklingen, men vi tager først stilling til sagen på Plan- og Miljøudvalgets næstkommende møde, siger hun.

Altan-vejledning i udkast

Plan & Miljøudvalget får udkast til en ny altanvejledning på dagsordenen på det kommende møde.

Altanvejledningen, der skal dække hele Esbjergs midtby og favne over to lokalplaner, har til formål at sikre et ensartet grundlag for behandling af byggesager om nye altaner på eksisterende ejendomme og gøre sagsbehandlingen gennemskuelig for borgerne.

I vejledningen fastsættes rammerne for hvordan altanerne må se ud, og at de ikke er til gene for naboer og underboere.

Hovedpunkterne er:
• Nye altaner skal opsættes på gårdsiden af bygningen.
• Skal placeres og udformes efter bygningens arkitektur.
• Konstruktionen skal være så enkel og diskret som muligt.
• Dybde på maksimalt 1,5 meter.
• Må spænde over maks. to vinduesfag.
• Skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel.
• Begrænsninger for altaner og terrasser i tagfladen.
• Altaner kan begrænses af hensyn til indblik og dagslys.

Vejledningen omhandler kun nye altaner på eksiste­rende bygninger. Ved etablering af altaner i for­bindelse med opførelse af nye bygninger i Esbjergs bymidte henvises der i vejledningen til den lokalplan, der gælder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce