Annonce
Kolding

Nu skal de vigtigste levesteder for truede dyr og planter sikres i Kolding Kommune

Den her fætter - birkemusen - er et af de truede dyr, der skal beskyttes for ikke at forsvinde helt. Den lille mus har allerede enorm bevågenhed og er for eksempel skyld i, at det kæmpemæssige anlægsarbejde med Baltic Pipe er blevet stoppet, fordi man ikke har sikret, at der tages særlige hensyn til den. Foto: Julie Dahl Møller/ Kolding Kommune 
Naturens mangfoldighed er i tilbagegang på hele jordkloden - også i Kolding. Nu vil politikerne have en plan, der skal standse tabet, og det haster med at komme i gang. Offentligt virtuelt møde om planen den 24. juni.

Kolding: Nu vil Koldings politikere gøre en ekstra indsats for at sikre, at sjældne og truede plante- og dyrearter ikke forsvinder i Kolding Kommune.

Vejen frem er beskrevet i en ny biodiversitetsstrategi, som plan-, bolig- og miljøudvalget har sendt i offentlig høring frem til 18. august. Målet er at standse tabet af biodiversitet ved at sikre de vigtigste levesteder i kommunen - blandt andet gennem frivilligt samarbejde med lodsejerne.

Det er sjældne arter som kødfarvet gøgeurt, bølleblåfugl, birkemus, lys skivevandkalv og knaldrød vokshat, der findes i Kolding - og de er samtidig arter, der er truet på deres eksistens.

Annonce

I februar 2021 offentliggjorde Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening et såkaldt naturkapitalindeks for Danmarks 98 kommuner.

Det viste, at Koldings naturkapitalindeks er lavt, fordi arealerne skal opfylde mange formål som f.eks. infrastruktur, byudvikling og landbrugsproduktion.

Knaldrød vokshat får mere opmærksomhed i Kolding fremover. Foto: Julia Gram-Jensen/Kolding Kommune

Til gengæld er potentialet for at højne naturkapitalen i kommunen stort. Derfor rummer forslaget til den nye biodiversitetsstrategi en række konkrete mål og projekter, der skal sikre de vigtigste levesteder for de sjældne arter, udvide de eksisterende naturområder og sikre dem mod næringsstoffer, dræning og andet, som påvirker de sjældne arters levesteder negativt.

Det haster

Og udvalgsformand Birgitte Kragh (V) fastslår, at det haster med at komme i gang.

- Der findes endnu ikke en national biodiversitetsplan, men i Kolding har vi for nylig vedtaget en bæredygtighedsstrategi, hvor vi har forpligtet os til at standse tabet af biodiversitet i kommunen og vende det til fremgang. Så vi kan ikke vente på en national plan, men skal i gang hurtigst muligt med en række indsatser, og den nye strategi sætter retningen for arbejdet, siger hun i en pressemeddelelse.

Biodiversitetsstrategien udpeger 12 kerneområder, hvor biodiversiteten er særligt høj, blandt andet Svanemosen, Skamlingsbanken og Marielund, og projekterne, som kan styrke biodiversiteten, går alle ud på at bevare de uerstattelige arter og at give plads til naturen.

- I kerneområderne, hvor naturkvaliteten er særlig høj, er det planen at fokusere særligt på at sikre de vilde arter og deres levesteder. Det skal ske gennem dialog med de private lodsejere, som ejer områderne, fortæller Birgitte Kragh.

Blandt de konkrete forslag i den nye strategi er blandt andre at opkøbe særligt værdifulde overdrev og genslynge en del af Odderbækken i Skamlingsbankeområdet, at sikre den sjældne fisk smerling i Kolding Å-systemet samt at sætte ind for at styrke løvfrøbestanden i den sydlige del af kommunen.

Kolding Kommune holder et åbent, virtuelt møde for alle interesserede den 24. juni kl. 16.30-18.00. Udkastet til biodiversitetsstrategien kan findes på kommunens hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig til mødet.

Bølleblåfuglen lever også i Kolding Kommune - og det skal den helst blive ved med. Foto: Julia Gram-Jensen/Kolding Kommune

De 12 områder

  • De levesteder, som huser de fleste og mest truede arter i Kolding Kommune, er overvejende koncentreret i større, sammenhængende områder, som har ligget upåvirket hen.
  • Biodiversitetsstrategien identificerer 12 områder i kommunen, som såkaldte kerneområder for biodiversitet.
  • De 12 kerneområder er: Viuf Skov, Skærsø og Nørremose, Almind Ådal og Donssøerne, Vester Nebel Ådal med tilløb, Kolding Ådal med tilløb. Marielund-kilen og tilstødende skovområder, Hylkedalen, Stenderup Nørre- og Midtskov, Svanemosen og Fovslet Skov, Skamlingområdet med Odderbæk, Hejls Nor og tilstødende enge samt Lillebælt.
Annonce
Navne For abonnenter

Alle kendte Holger, der nu runder 100 år: - Heldigvis fejler knoppen ikke noget

Danmark

Mandagens coronatal: 70 procent har fået det første stik

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Inden Marco fyldte et år, fik hans forældre at vide, han kun havde seks måneder tilbage at leve i: De har kun en time om ugen med døende søn

Varde For abonnenter

Succes i specialklassen: Nu er hunde de nye hjælpelærere

Sydjylland

Syd- og sønderjyske forældre siger farvel til folkeskolen til fordel for fri- og privatskoler

Sønderjyske Fodbold For abonnenter

Karakterer: Forsvarer overbeviser igen, og midtbanemand ramte den lige i rumpetten

Varde For abonnenter

Ægtepar i vejhelvede føler sig kørt over af kommunen: - De har taget røven på os

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Sydjylland

Sønderjyderne har markant mindre plads end københavnerne: Her finder du Syd- og Sønderjyllands mindste og største boliger

Haderslev

Efter oversvømmede gader: Nu advarer politiet - 'får du feber, skal du kontakte læge'

EfB

Hyballa: Jeg ville elske at arbejde med van der Vaart

Sønderjyske Fodbold For abonnenter

Pludselig dumpede bolden ned foran Mpindis fødder: Tordendrønet kom fra et uventet sted

Kolding For abonnenter

Sommerserie: Eva Kjer Hansens største forbillede er hendes 87-årige mor, der er berømt for sine kager

Tarm

Mand død af ildebefindende under kørsel: Bilen trillede i grøften

Annonce