Annonce
Kolding

Nu sorterer alle Koldings husstande snart deres affald

Nu er det snart slut med at smide alt husholdningsaffaldet ud i den samme pose. I løbet af de næste få måneder er den nye sorterings rullet ud i stort set hele Kolding Kommune. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Siden foråret 2018 har Kolding Kommune udrullet et nyt affaldssystem i hele kommunen. I løbet af de næste måneder kommer de sidste med - lige bortset fra de få beboere i den indre by.

Kolding: Snart er beboerne i alle Kolding Kommunes 46.000 husstande i fuldt sving med at sortere deres husholdningsaffald, før det ryger afsted med skraldebilerne.

Siden den nye affaldsordning startede op i foråret 2018, bliver der nu sorteret lystigt i de cirka 23.000 husstande i Vamdrup, Lundskov, Christiansfeld og Kolding Syd.

Nu kommer turen snart til de sidste - nemlig Kolding Nord med sine cirka 12.000 husstande og Kolding by samt sommerhusområderne med yderligere cirka 10.000 husstande.

Annonce

Affaldsplan

  • Kolding Byråd har godkendt en Affaldsplan 2019-2024. Planen skal øge genbrug og mindske affaldsmængderne i kommunen.
  • Planen rummer mange nye initiativer - herunder:
  • Udvikle ordningen med at få afhentet storskrald.
  • Udvikle særlige løsninger for håndtering af mad- og restaffald i midtbyen.
  • Udvikle iglostationer i centerbyerne.
  • Mulighed for at aflevere farligt affald som eksempelvis malerbøtter og terpentinflasker på genbrugspladserne døgnet rundt.

Frit valg

I Kolding Nord, som bl.a. omfatter Harte, Nr. Bjert, Drejens, Bramdrupdam, Almind og Viuf er husstandene i gang med at vælge hvilken type af affaldsbeholdere, de vil have fremover, hvis de ikke ønsker den, som Kolding Kommune har anbefalet dem. De nye beholdere og køkkenspande bliver så leveret ude på matriklerne fra den 28. oktober og cirka tre uger frem, og den 18. november starter tømningen.

I Kolding by og sommerhusområderne får ejendomsejerne 20. september information om den nye affaldsordning med en anbefaling af størrelsen på den beholder, de ifølge Kolding Kommune har brug for fremover beregnet ud fra deres nuværende kapacitet.

Har man hidtil haft en pose, som er blevet tømt en gang om ugen, vil kommunens anbefaling være en 240 liters todelt beholder, som vil blive hentet hver 14. dag. Frem til 13. oktober kan borgerne vælge en anden type, hvis de synes, de har brug for det. Leder af administration og service i renovationsafdelingen, Lone Jensen, forventer, at det nye system træder i kraft i Kolding by og sommerhusområderne i starten af næste forår.

Forsøg

- Og så mangler vi kun den indre by og gågadesystemet, hvor der er under 1000 husstande. Her skal vi lige finde ud af, hvad der giver bedst mening, forklarer hun.

Blandt andet bliver det som et forsøg afprøvet, om store, underjordiske og fælles affaldscontainere er løsningen på den udfordring, det er, at der mange steder i indre by er dårlige adgangsforhold for de store indsamlingsbiler. Mange steder i midtbyen mangler der også plads til de nye affaldsbeholdere, som alle andre husstande rundt omkring i kommunen snart har stående udenfor døren.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Danmark

I Nordjylland har de flyttet et fyrtårn: Men det er ikke første gang, en fantastisk flytning vækker opsigt

Annonce