Annonce
Kolding

Ny afgørelse kan blive bombe under stormflodsdige ved Kolding

Flere sommerhuse i Binderup blev oversvømmet ved stormfloden i starten af 2017 - og det kommer helt sikkert til at ske igen, hvis der ikke dæmmes op for vandet.Arkivfoto: Ulrik Pedersen
Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop fejet VVM-tilladelsen til stormflodsdige i Jyllinge Nordmark af bordet og dermed stoppet byggeriet. Nævnets afgørelse kan få konsekvenser for digeplanerne ved Grønninghoved og Binderup.
Annonce

Kolding: En dugfrisk afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan blive en bombe under de fremskredne planer om at opføre et stormsflodsdige ved Grønninghoved og Binderup strande i Kolding Kommune.

Nævnet har netop fejet Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til et digebyggeri i Jyllinge Nordmark af bordet, efter at arbejdet var gået i gang. Så nu står alle maskiner stille. VVM-tilladelser beskriver større anlægsprojekters virkning på miljøet.

Nævnets begrundelse for at underkende Roskilde Kommunes VVM-tilladelse er, at opførelsen af diget ved Roskilde Fjord vil ødelægge en lille bitte del af et særligt beskyttet naturområde - nærmere bestemt en halv procent af det samlede såkaldte Natura 2000-område.

I sin afgørelse henviser nævnet til, at "der i henhold til EU-domstolens praksis må antages at være en meget snæver margin for, hvad der skal betragtes som skade på et Natura 2000-områdes integritet".

Det betyder, at digebyggerne på Sjælland kun har små chancer for at komme videre med projektet, for EU-domstolen er den eneste instans, der kan redde Jyllinge Nordmark-diget med en dispensation. Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse kan ikke ankes eller bringes videre til andre danske myndigheder.

Forslag til løsninger

  • Der arbejdes med to forslag:
  • Et jorddige kommer til at ligge ca. 80-90 cm. over terræn og skal fodres med sand fra vandsiden. I den sydlige del af strækningen skal diget være højere. Anslået pris: Ca. 15 mio. kr.
  • Et klitdige skal sandfodres fra vandkanten, og her skabes et større område til sandstrand. Anslået pris: Cirka 18 mio. kr.
  • Stormfloden i starten af januar 2017 medførte oversvømmelser flere steder langs kysten i Binderup-Grønninghoved. Omkring 15 sommerhuse blev oversvømmet, og nogle af de berørte har opfordret Kolding Kommune til at lave planlægningen for et stormsflodsdige.

Annonce

Interessant

Til spørgsmålet om, hvorvidt nævnsafgørelsen vedrørende Jyllinge Nordmark får konsekvenser for de aktuelle digeplaner i Kolding Kommune, svarer by- og udviklingsdirektør Merete Dissing:

- Godt spørgsmål. Det skal vi have undersøgt. Vi er opmærksomme på, at vi er inde og røre ved et Natura 2000-område i Grønninghoved og Binderup, og vi er i dialog med Miljøstyrelsen om det. Og så kommer den her afgørelse. Den er helt klart interessant for os. Men ingen kan lige nu sige, om det får nogen betydning for projektet her i Kolding, siger hun.

Merete Dissing understreger, at der endnu ikke er taget endeligt stilling til, om der skal bygges et stormflodsdige ved Binderup og Grønninghoved. Den afgørelse skal Kolding Byråd først træffe, når de mange hundrede sommerhusejere, som skal betale gildet, er blevet hørt.

Annonce

Bør afklares

En af dem er Jens Haue, bestyrelsesmedlem i Kystvejs Vejlaug, som med sine 165 medlemmer ønsker at forholde sig neutralt til digeprojektet.

Han fortæller, at de cirka 550 grundejere i området netop har modtaget en skrivelse fra Kolding Kommune om en forhøring af digeprojektet - og hverken i denne skrivelse eller på et stort informationsmøde forrige lørdag med deltagelse af op mod 400 sommerhusejere har kommunen oplyst om Natura 2000-problematikken.

Det er under al kritik, eftersom kommunen har kendskab til den, mener Jens Haue.

- Vi ikke har fået at vide, at det hele risikerer at blive underkendt, fordi det strider mod lovgivningen, eller at vi kan være tæt på at begå ulovligheder. Så kan man være for eller imod. Men vi bør som minimum få det her afklaret, før processen kører videre, siger Jens Haue, der understreger, at han udtaler sig som privat grundejer og ikke på vejlaugets vegne.

Han påpeger, at det store digeprojekt ved Jyllinge Nordmark er blevet stoppet, fordi seks grundejere klagede over det til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I Grønninghoved og Binderup har indtil videre 295 fritidshusejere skrevet under på en protest til Kolding Kommune mod kystsikringen - herunder Peter Nicolaisen.

- Og jeg kan da med sikkerhed sige, at jeg kender de første 200, som vil klage over en VVM-tilladelse fra Kolding Kommune, hvis vi nogensinde kommer så langt, siger han.

Op mod 400 deltog i kommunens informationsmøde om digeplanerne forrige lørdag. Mange af dem er imod at etablere sikringen. De mener, at effekten er for lille i forhold til regningen, som de skal betale. Nogle af digemodstanderne havde taget blå kasket på til mødet. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Debat: Luk turistkontoret i Ribe

Annonce