Annonce
Kultur

Ny aftale fastfryser tilskud til Fredericia Teater: - Er 10 millioner kroner nok?

Fredericia Teater er sikret mindst 10 mio. kroner i årlig støtte fra Fredericia Kommune de kommende fire år.
Når Fredericia Teater 1. januar lander på finansloven, betyder det, at kommunen samtidigt forpligter sig til at skyde omkring 10 mio. kroner årligt i Fredericia Teater de kommende fire år. Men er det nok, spurgte løsgænger Karsten Byrgesen, da vedtægterne for teatret skulle revideres.

Fredericia: Byrådet godkendte mandag aften nye vedtægter for Fredericia Teater og at frigive et lån på fem millioner kroner til teatret her og nu. Løsgænger Karsten Byrgesen benyttede lejligheden til at lufte sig bekymring for, om teatret får den økonomiske støtte, der er behov for.

- Jeg siger det af kærlighed til teatret og de dygtige medarbejdere. Jeg tror ikke, at vi betaler nok. Der tegner sig lige nu et underskud på ni millioner kroner, og vi har bevilget lån på i alt ti millioner kroner. Er det holdbart? sagde han.

Borgmester Jacob Bjerregaard mente, at det er helt legitimt at drøfte kommunens økonomiske støtte, men påpegede, at teatret rent faktisk har haft overskud i både 2017 og 2018.

Medlem af teatrets bestyrelse Ole Steen Hansen (S) var enig:

- Borgerne kan med rette sige, at vi giver meget. Men sammenlignet med andre teatre får vi i Fredericia meget lidt i støtte fra staten. Selv om vi altid budgetterer konservativt, så er det med hånden på kogepladen gang på gang. Men jeg synes, at vi tager bekymringen med, når vi som aftalt taler om det i 1. kvartal 2020, sagde han.

Annonce

Nye vedtægter på plads

Formålsbestemmelsen for Fredericia Teater er ændret som følge af teatrets overgang fra egnsteater til teater med særlige opgaver, hvor der fortsat er fokus på en stærk lokal forankring.

Bestemmelsen om udpegning, konstituering, valgperiode og genvalg til bestyrelse er ændret, da teatret frem over går fra syv til seks bestyrelsesmedlemmer.

Som største tilskudsyder vil Fredericia Kommune tillige skulle udpege formanden for bestyrelsen blandt alle de udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udpeger selv sin næstformand.

Fredericia Kommune vil som største tilskudsyder fortsat varetage tilsynet med Fredericia Teater.

Seks års indsats

Den nye aftale betyder, at staten fremover årligt tilfører Fredericia Teater omkring ni millioner kroner. Teatrets status ændres fra egnsteater og bliver et såkaldt paragraf 5-teater. Det har kostet år at nå det mål.

- I seks år har vi arbejdet på at nå så vidt. Vi har som samlet byråd været i Folketinget med Søren Møller flere gange uden resultat, men endelig sidste år lykkes at få en sprække åbnet. Vi har fået åbnet en dør på klem, som vi vil arbejde på at få yderligere åbnet, og jeg glæder mig til at tale Fredericia Teater i det nye år, sagde Susanne Eilersen (DF), som har nævnt Fredericia Teater på Christiansborg ved enhver given lejlighed i sine fire år i Folketinget.

At døren til finansloven kan presses yderligere op, vurderede borgmesteren som mulig.

- Vi har fået et mertilskud på 4,4 mio. kr. i 2020. Burde vi ligge højere? Er det realistisk? Ja, det tror jeg. Nu går vi ind i et fælles projekt, hvor jeg faciliteter processen. Vi skal have alle med, også borgerne. Vi skal blandt andet også have fokus på, hvad konsekvensen bliver, hvis vi som kommune ikke støtter teatret, sagde han.

Afventer ny bestyrelse

Fra 1. januar træder de nye vedtægter for teatret i kraft og en ny bestyrelse skal sætte sig sammen. Byrådet valgte, at de siddende bestyrelsesmedlemmer Ole Steen Hansen og Pernelle Jensen bliver kommunens repræsentanter frem til næste byrådsvalg.

Borgmesteren blev bemyndiget til at udpege den kommende formand for bestyrelsen, som ud over kommunens repræsentanter skal bestå af to medlemmer udpeget af kulturministeriet, en medarbejderrepræsentant og et medlem fra Statens Kunstfond.

Bestyrelsen skal være klar til at trække i arbejdstøjet 1. januar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];