Annonce
Tønder

Ny bekymring: Heliport på kant med vadehavsplan

Sidste gang der var helikoptere på molen og i luftrummet over Rømø Havn var under den store redningsøvelse i september. Torsdag aften skal politikerne i byrådssalen beslutte, hvorvidt de vil gå videre med planlægningen af en heliport på havnens nordre mole. Foto: Hans Christian Gabelgaard

I 2010 underskrev den danske miljøminister Karen Ellemann en international aftale om at reducere den civile flytrafik i vadehavs-området. Samtidig blev det slået fast, at der ikke vil blive etableret nye lufthavne i området. Planerne om en heliport på Rømø er på dagsorden i byrådssalen torsdag aften.

HAVNEBY: Etablering af en heliport på Rømø Havn kan ikke kun Vadehavets udpegning som Verdens naturarv i fare. En helikopter-flyveplads på havnens nordre mole er muligvis også på kant med Danmarks internationale aftale om at passe godt på og beskytte Nationalpark Vadehav.

Tilbage i 2010 underskrev Danmarks dengang nytiltrådte miljøminister Karen Elleman sammen med sine ministerkolleger fra Holland og Tyskland en internationale vadehavsplan. I det omfattende værk, der er en gensidigt forpligtende aftale mellem de tre lande, står under punktet flytrafik følgende:

9.15: indflydelsen af civil lufttrafik i vadehavsområdet vil blive yderligere begrænset.

9.16: Der vil ikke blive etableret nye civile lufthavne i vadehavsområdet.

Annonce

Høringssvar

Idéhøringen for planlægningen for en heliport på Rømø Havn resulterede i 31 indsigelser og kommentarer fra både enkeltpersoner, grundejerforeninger, myndigheder og interesseorganisationer. Med en enkelt undtagelse var alle høringssvar kritiske overfor planen.Indsigelserne blandt andet ud på, at støjgener vil have negativ indflydelse på turismen og livskvaliteten for de fastboende. Der er også frygt for faldende ejendomspriser i lokalområdet, ligesom der bekymringer for beskyttede fuglearter.

Flere indsigelser peger på alternative anvendelser af ledige havnearealer og molen. Blandt de nævnte er etablering af et havnebad, sælstation, museum om vadehavet samt restaurantskib.

Udpegning i fare

Kommunalbestyrelsen har heliport-planlægningen på dagsorden torsdag aften. Her skal politikerne tage stilling til en lang række indsigelser, der er indkommet i en idéhøringsfase, samt træffe beslutningen om, hvorvidt man vil gå videre med planlægningen. Eller stoppe her.

JydskeVestkysten har tidligere gennem en aktindsigt påvist, at Slots- og Kulturstyrelsen har protesteret mod etablering af heliporten. En officiel, markant formuleret indsigelse blev efter interne samtaler og forhandlinger i første omgang nedgraderet til et opmærksomhedspunkt.

I forhold til vadehavsplanen har avisen har talt med flere embedsmænd i både Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt det internationale vadehavssekretariat i tyske Wilhelmshafen. Ingen af de adspurgte ønsker at udtale sig til citat. Men flere gør opmærksom på, at begrebet "nye civile lufthavne" meget vel kan omfatte en heliport, og en etablering på Rømø altså vil være i strid med ministererklæringen fra 2010. Selv med otte år på bagen er den fortsat gældende.

- Vadehavsplanen, som blev tiltrådt før Vadehavet blev udpeget som verdensarv, er fortsat gældende. Ved udpegningen af Vadehavet som verdensarv indgik denne plan i nomineringen som en af de måder, hvorpå beskyttelsen og bevarelsen blev sikret, skriver chefkonsulent ved Slots- og Naturstyrelsen, Bolette Lehn Petersen, i en svarmail til avisen.

Omvendt verden

En af dem, der står stærkt kritisk overfor heliport-planerne og den usikkerhed, som de skaber om vadehavets Unesco-udpegning, er Liberal Alliances Claus Hansen. Han hæfter sig ved, at en heliport i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen figurerer som en helikopterflyveplads, og dermed efter hans opfattelse er omfattet af restriktionerne, der er nævnt i vadehavsplanen 2010.

- Ånden i planen er, at man fremadrettet vil indskrænke, og ikke udvide flyveaktiviteter i vadehavsområdet, siger Claus Hansen.

Han undrer sig over, at kommunen ikke på forhånd afklarer centrale spørgsmål omkring heliporten inden man går videre med sagen.

- Det er den bagvendte måde at planlægge på. Det er som at købe en bil uden at sikre sig, at den kan indregistreres, siger han.

Formanden for Nationalpark Vadehav, Janne Liburd, ønsker ikke som formand for bestyrelsen at udtale sig om emnet. Det skyldes, at man ikke har diskuteret emnet på bestyrelsesniveau endnu.

I et stort interview i søndagsavisen tilkendegav hun dog, at hun ikke ser med milde øjne på Tønder Kommunes fremstød.

- Som privatperson kan jeg sige, at en heliport for mig at se ikke er i overensstemmelse med udpegningen til verdensarv, siger hun.

Nyt fremstød

Tønder Kommune har tidligere forsøgt at skabe plangrundlag for en heliport tæt på et sommerhusområde ved Rimmevej. Forehavendet blev opgivet efter massive protester. Siden besluttede et stort flertal i byrådssalen at arbejde videre med heliport-planerne under forudsætning af, at den kunne placeres på Rømø Havn.

- Det har vi arbejdet ud fra, og gennem politisk benarbejde er det lykkedes at få et hul igennem. Heliporten på havnen er ikke godkendt, men vi har fået nogle forhåndstilsagn om, at de ting, vi har lavet indtil nu, og som danner baggrund for projektet, er i orden, sagde Henrik Frandsen, i foråret, da planerne blev sendt i idéhøring.

Den resulterede i et hav af protester. Det er blandt andet disse, der skal diskuteres i byrådssalen torsdag aften.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce