Annonce
Esbjerg

Ny billig vejtype storhitter: Syv strækninger bliver lavet om

Når en vej bliver til en 2-minus-1 vej fjernes de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt på vejen, som markeres med brede stiplede linjer i hver side af vejen. Dermed skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge. Billedet her er fra Østermarksvej i Odder. Arkivfoto: Mathias Mundbjerg
Flere kilometer asfalt i Esbjerg Kommune vil i den kommende tid blive til 2 minus 1-vej. I den forbindelse bliver to vejbaner til én fælles med brede vejkanter til bløde trafikanter og vigespor. Omlægningen sker blandt andet ved Bjerrumvej i Ribe og Veldbækvej ved Novrup.

Esbjerg Kommune: 10 kilometer vej fordelt på syv strækninger over hele Esbjerg Kommune vil i den kommende tid miste status som almindelig vej.

Vejene skal i stedet omlægges til 2 minus 1-vej. Det betyder, at de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning, fjernes. I stedet laves der én kørebane midt på vejen til bilerne og to brede kantspor i vejkanten til cyklister og fodgængere. Kanterne skal også fungere som vigeareal, når to modkørende personbiler mødes, så de kan trække ud og passere hinanden.

Idéen med den nye vejtype er at skabe bedre forhold for cyklister og gående, og samtidigt er der tale om et billigt alternativ til cykelstier og cykelbaner. Og nu gør Esbjerg Kommune klar til at omlægge 10 kilometer, hvoraf den længste løsning etableres på Bjerrumvej ved Ribe.

Annonce

- Vejtypen fungerer godt på mindre befærdede veje, hvor mange cyklister også færdes, og det er et godt og sikkert alternativ til en cykelsti. Er man ikke vant til at bruge vejtypen, skal man lige vænne sig til at køre efter de nye forhold, hvor lavere hastighed og en hensyntagen til andre trafikanter er centralt for, at vejforløbet virker optimalt, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (V).

Første etape ved Ribe

Ifølge planen bliver det i første omgang netop 4,6 kilometer på Bjerrumvej ved Ribe, der skal omlægges. Fra Ringvejen, hvor den dobbeltrettede cykelsti slutter, glider vejen over i en 2-minus-1-vej til svinget nordpå mod Kammerslusen. Arbejdet starter midt i maj, men kan dog kun gå i gang, hvis vejret holder forholdsvist tørt. Arbejdet forventes afsluttet inden månedens udgang.

Med i den første etape af nyetableringer kommer også en strækning på cirka 325 meter, som skal gøre Veldbækvej ved Novrup mere sikker fra Novrupvej til Tjæreborgstien. Ved Grimstrup følger senere Egedalvej, hvor der fra Egebakken og ca. 650 meter mod nord etableres 2-minus-1-vej.

Kort fortalt fungerer vejtypen sådan: Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Overhold hastighedsgrænserne, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere – især hvis du skal passere en modkørende bilist. Arkivfoto: Axel Schütt

- Man kan hurtigt spotte en 2 minus 1 vej. De brede kantlinjer i hver side af vejen fortæller, at der her er mere plads til de bløde trafikanter. Bilisterne skal deles om pladsen, og kan trække ud over kantlinjerne, når der kommer modkørende, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen.

Annonce

Tjæreborg og Tarphagevej

Når de tre første projekter er færdiggjort, kommer turen til de næste fire. Ved Tjæreborg er der planer om to strækninger på henholdsvis Sønderbyvej, hvor der fra Allerupvej i vestgående retning laves cirka 1,6 kilometer med 2 minus 1 vej, og Nordre Strandvej står også for tur med cirka 1,7 kilometer fra Solbjergvej frem til byskiltet.

Når strækningerne er omlagt til 2 minus 1 vej, vil trafikanterne blive mødt af disse skilte, som skal vise, hvordan man forholder sig som bilist. Illustration: Vejdirektoraret

I den nordlige del af kommunen vil vejtypen dukke op på en strækning på 425 meter langs Guldager Stationsvej fra byskiltet og til Guldager Naturskole, Myrthue. Præstemarksvej vil få tilført 2 minus 1 vej på cirka 550 meter fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter. En fortsættelse af 2 minus 1 vejen til Hjerting Stien, afhænger af om der kan findes økonomi til en mindre vejudvidelse, der er nødvendig for at vejen er bred nok.

2 minus 1-vej

En 2 minus-vej er en vej, hvor der kun er én vognbane til bilisterne, selv om der er trafik i begge retninger.

Til gengæld er der i begge sider gjort bedre plads til cyklister og fodgængere.

En 2 minus 1-vej fungerer bedst i kombination med en nedsættelse af hastigheden.

Ifølge Vejdirektoratet er en 2 minus 1-vej ”en fin vejtype, der forbedrer sikkerheden på vejen”, når den bruges de rigtige steder.

Vejdirektoratet anbefaler at etablere 2 minus 1-veje på strækninger, hvor trafikmængden og de fysiske forhold er til det.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Oceanliner i miniformat har sejlet 60 år mellem Esbjerg og Fanø: Nu sendes den lille motorfærge Sønderho på førtidspension

Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Jens og Inger er tredje generation på Cathrineberg: Nu sætter de proprietærgården til salg for 38 millioner kroner

Erhverv For abonnenter

22-årige Katarina var solgt første gang hun sad bag rattet i en bus:  - Det var fedt og overvældende pludselig at styre sådan et kæmpe køretøj

Annonce