Annonce
Esbjerg

Ny cykelsti til Vadehavscentret ind i sidste fase

Ruteforløbet af ny cykelsti fra Øster Vedsted til Vadehavscentret er nu godkendt af kommunens politikere. Tilbage står ekspropriering og opklassificering af omkring 2,5 kilometer private fællesveje til offentlige veje. Nu venter en offentlig høring på otte uger inden endelig politisk godkendelse. Illustration: Esbjerg Kommune
Politikerne i kommunens Teknik & Byggeudvalg har nu godkendt forløbet af ny cykelsti mellem Øster Vedsted og Vadehavscentret. Sidste fase er nu at gøre private fællesveje til offentligt eje, og denne er nu i offentlig høring.

Vester Vedsted: Forløbet af den fem kilometer lange cykelsti mellem Vadehavscentrets parkeringsplads til Øster Vedsted er nu på plads.

I løbet af 2019 og 2020 har der været afholdt møder med interessenter og lodsejere, og der er i den forbindelse indkommet spørgsmål, ønsker og ideer, der er blevet indarbejdet, hvor det er vurderet muligt. Der har været afholdt to møder med Interessentgruppen, som består af Egebæk-Hviding Beboerforening, Sdr. Farup Grande, Vester Vedsted Landsbyforening, Ø. Vedsted Fællesråd, Vadehavscenteret samt Turistchefen. Samtidig er der med baggrund i Corona-situationen gennemført en digital høring blandt borgere i området, og de direkte berørte borgere er desuden blevet kontaktet hver især via telefon eller skype for en drøftelse af projektet og konsekvenserne for deres ejendom.

Høringssvarene består af en blanding af indsigelser, bemærkninger og idéer til projektet, og med baggrund i dette er stiens forløb blevet tilpasset i forhold til det oprindelige, så kommunens politikere nu har kunne godkende det endelige stiforløb.

Annonce

Okholmvej

Omkring halv af strækningen, ca. 2,5 km i alt, forløber på eksisterende, mindre private fællesveje af varierende benyttelse og standard. Stien anlægges på de første 200 m fra Vadehavscentret langs Okholmvej som en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti i asfalt.

Fire uger

- Nu er vi kommet i mål rent politisk med projektet, og det er rart, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen(V), der nu kan se frem til ekspropriering fra ca. 15 ejendomme på strækningen, og at de private fællesveje, som fremover bliver en del af stiforløbet, opklassificeres til offentlige veje med fast belægning.

Vedligeholdelsespligten af disse strækninger vil fremover blive pålagt Esbjerg Kommune, fremfor de enkelte grundejere, som har haft vedligeholdelsespligten af de private fællesveje.

De vejstrækninger, som i dag er private fællesveje og som foreslås opklassificeret til offentlige veje, er Kløjsvej, Degnetoftevej fra V. Vedsted Byvej til Sdr. Farup Vej og Sdr. Farup Vej, fra strækningen fra Degnetoftevej til ejendommen Sdr. Farup Vej 27.

I forbindelse med stiens tilblivelse vil de pågældende veje blive renoveret og asfalteret, og ifølge Esbjerg Kommune kan grundejerne ikke kræve erstatning som følge af kommunens beslutning om opklassificering.

Søren Heide Lambertsen forklarer, at opklassificeringen nu skal sendes i direkte partshøring og offentlig høring i fire uger i overensstemmelse med lovgivningen. Først efter høringsperioden, kan der træffes endelig beslutning herom. Det betyder, at sagen bliver forelagt til endelig politisk beslutning efter høringsperioden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Voldsom bilbrand vækkede beboere

Erhverv

Klar melding: Tyskland byder inden for hos Poetzsch og Calle fra 15. juni

Annonce