Annonce
Esbjerg

Ny forsinkelse til JRJ Anlæg: Naturfredningsforening påklager bro over markkanal

Tegningerne af JRJ Anlægs nye firmadomicil er klar, men der er lagt mange forhindringer for ejer Jesper Rohr Jørgensen. Illustration: Arkitektstuen Tauman
Anlægsfirmaet JRJ Anlæg må endnu engang se nyt firmadomicil forsinket, efter at Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg har klaget over en dispensation til en lille bro over en markkanal. DN Esbjerg har i forvejen påklaget en afgørelse, der har betydet 14 måneders forsinkelse.
Annonce

Ribe: En simpel markkanal uden nogen former for biologisk betydning kommer til at forsinke opførelsen af anlægsgartner Jesper Rohr Jørgensens nye firmadomicil ved Varde Hovedvej nord for Ribe yderligere.

Og endnu engang er det Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg, der stikker en kæp i hjulet for den driftige anlægsgartner. Det var også herfra, man i foråret 2019 klagede over, at Esbjerg Kommune gav Jesper Rohr Jørgensen lov til at drive erhverv i en landzone, hvilket medførte en ventetid på 14 måneder hos Planklagenævnet.

Hillerup Markkanal bliver dermed endnu et kapitel i en noget nær tragisk saga for Jesper Rohr Jørgensen, fordi den eneste årsag til, at han ønsker at anlægge en fire meter lang bro over kanalen er, at Vejdirektoratet har nægtet ham udkørsel til Varde Hovedvej fra det nye domicil.

Fordi grunden indeholder en klausul fra 1953, der siger, at kun landbrugsrelateret kørsel og privat kørsel må benytte adgangen til matriklen, må Jesper Rohr Jørgensens traktorer, rendegravere, landbrugsrelaterede køretøjer og gæster til virksomheden gerne bruge overkørslen. Ikke hans erhvervsbiler, men gerne Jesper Rohr Jørgensens private bil. For at undgå fremtidige konflikter lavede Jesper Rohr Jørgensen aftaler med lokale lodsejere om at anlægge en halvanden kilometer lang markvej som en alternativ indkørsel.

Alt er gået galt

JydskeVestkysten skrev i august 2019 om Jesper Rohr Jørgensens firma, JRJ Anlægs, nye byggeri under over overskriften: "Alt er gået galt."

Siden arbejdet i marts 2019 stoppede på grunden, har han blandt andet skullet vente 14 måneder på afgørelse fra Planklagenævnet, han har måttet købe et nyt hus til den kvinde, der i dag bor på grunden, og han er af Vejdirektoratet blevet bedt om at fjerne et banner ved byggeriet, der reklamerer for JRJ Anlæg. Dette på grund af Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 om friluftsreklamer, selv om Skat på den anden side stiller krav om, at Jesper Rohr Jørgensen har pligt til at synliggøre, at det er ham, der arbejder på grunden, så forbipasserende tydeligt kan se det.

Annonce

Marginale værdier

Esbjerg Kommune gav 3. januar Jesper Rohr Jørgensen dispensation til anlæg af en overkørsel af Hillerup Markkanal, men i sidste time af den efterfølgende høringsperiode valgte Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg at indbringer sagen for Natur- og Miljøklagenævnet.

Den nye sag om Hillerup Markkanal risikerer at udskyde projektet i adskillige måneder, før byggeriet kan gå igang efter at have ligget stille siden marts 2019.

Esbjerg Kommune gav en dispensation efter besigtigelse af Hillerup Mark, fordi vandløbet kun besidder marginale biologiske værdier, ligesom kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter. Danmarks Naturfredningsforening har alligevel klaget over dispensationen, selv om man i sin skrivelse til Natur- og Miljøklagenævnet selv anfører, at "DNE har ingen faglig viden til at bestride disse kommunale skøn."

Annonce

Ingen særlig grund

Formand for Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg, Leif Wagner Jørgensen, mener Esbjerg Kommune har lavet fejl i sagsbehandlingen af deres dispensation til broen.

- Det er kun landbruget, der må bruge sådanne broer. Vi skal passe på naturen, og man må ikke lave en overkørsel, hvis ikke der er en landbrugsmæssig begrundelse, og en landmand eksempelvis skal dyrke jorden på den anden side. Så man kan ikke give en sådan dispensation. Ellers skal der være en særlig grund, og det har kommunen ikke givet i denne sag, og derfor mener vi der kan være en fejl i sagsbehandlingen fra kommunens side, siger Leif Wagner Jørgensen, der ikke kan svare på, hvorvidt DN Esbjerg ville have klaget, hvis kommunen havde anført i dispensationen, at denne særlige grund var Jesper Rohr Jørgensens nye vej.

Annonce

Ikke tilfreds

Oven i klagen fra naturfredningsforeningen er man heller ikke fra Vejdirektoratets side tilfreds med Jesper Rohr Jørgensens nye vejløsning.

Herfra ønsker man at bestemme linjeføringen igennem områdets marker, og den går ikke, som Jesper Rohr Jørgensen har foreslået, primært langs eksisterende grusveje.

Fra Vejdirektoratets side ønsker man anlagt en helt ny vej ved siden af den eksisterende grusvej, fordi denne har direkte udkørsel til hovedvejen, som Jesper Rohr Jørgensen ikke må benytte. Vejdirektoratets forslag vil samtidig skære igennem ofte oversvømmede marker og skabe besværligheder for landbruget i området, men selv om han endnu engang kan se frem til ventetid, bevarer en irriteret Jesper Rohr Jørgensen tålmodigheden, selv om han ikke føler sig ordentligt behandlet i sagen.

- Jeg forventer selvfølgelig en anstændig klagefrist i forhold til, hvor lang tid sagen fortsat skal vare, men selv om det er irriterende, så må vi vente lidt endnu, siger Jesper Rohr Jørgensen.

Annonce
Annonce
Sønderjyske Fodbold For abonnenter

SønderjyskE går fri af nedrykning: Nu kan festen begynde

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Antons hus kan du få for 100.000 kroner

Annonce