Annonce
forside

Ny fritids- og idrætspolitik

Læserbrev: Der er udarbejdet en ny fritids- og idrætspolitik. Rigtig mange foreninger, organisationer, råd, bestyrelser, enkeltpersoner og andre har deltaget særdeles konstruktivt i arbejdet. Det er således også et enigt fritids- og idrætsudvalg, der har indstillet politikken til godkendelse.

I udkastet til fritids- og idrætspolitikken for 2019-2021 er der arbejdet med "Aktive fællesskaber gennem hele livet", som overordnet vision for politikken.

Fokusområderne er, at udvikle en stærk frivillighedskultur, udvikle rammerne for livslang læring, udvikle fremtidens talenter, udvikle fremtidens rammer for aktivitet og fællesskab, udvikle optimale rammer for et godt seniorliv, udvikle tilbud målrettet unge og studerende, styrke mulighederne for deltagelse for alle samt sætte Kolding Kommune på landkortet som eventdestination

Det er vigtigt for mig, at der nu skal udarbejdes handleplaner, så politikken og det store arbejde, der ligger bag, kan føre til konkret handling.

Idræts- og fritidslivet er en meget vigtig del af mange menneskers hverdag og dermed også af stor betydning for vores kommune. Derfor er det vigtigt, vi har fokus på at udvikle området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Godda' mand solcellelov

Lovgivningsdanmark har vundet endnu en sejr. Med et hidtil uset krav til bureaukrati og dokumentation er det lykkes at bremse stor set alle landets kommuner i at få oprettet solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger og derved bidrage til den grønne omstilling. Og tillykke med det. For grundet en i særklasse ubegrundet og uigennemskuelig lovgivningsjungle er det nemlig lykkes at gøre kommunale solcelleanlæg til egentlige forsyningsvirksomheder med deraf følgende krav til selvstændige bestyrelser, regnskabsaflæggelse og meget andet af det, som i stigende grad DJØF'iserer denne nation. Alt sammen krav, der æder gevinsten ved og idéen med disse anlæg. Resultat: Flere steder er eksisterende kommunale solcelleanlæg lukket ned, ligesom planer om anlæg er droppet. Lige så uigennemskueligt er det, hvorfor så regionernes sygehuse, der jo er akkurat lige så offentlige, er fritaget for dette nonsens, og ingen kan give en bare nogenlunde gangbar forklaring. Begrundelserne er det rene volapyk og et eksempel på, hvad der sker, når lovgivningsmaskinen snurrer, uden at nogen griber ind med brugen af deres sunde fornuft. Lad os håbe, at den for tiden ganske tavse klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) også ser dette som en vanvittig indretning, i hvert fald ligger der lige til højrebenet her serveret en sag, som man skal være godt dum for ikke at spark i mål. Især når man skal være instrumental i en regeringssatsning, som ingen har bare den fjerneste idé om hvad ender med at koste. Sådan er det nemlig med det fromme ønske om at reducere nationens menneskeskabte CO2-udledning med 70 procent i forhold til 1990-niveau inden 2030. Man ved end ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, men man ved, at det bliver utroligt dyrt. Her står vi med en sag, der, som megen anden klimasnak, ikke er fugle på taget, men miljøgevinster lagt lige i hånden på Dan Jørgensen, hvis han ellers vil tage imod dem. Lad os få fjernet disse bureaukratiske forhindringer - hellere i dag end i morgen.

112

51 bilister blev blitzet på Grønningen

Annonce