Annonce
Esbjerg

Ny kritik  i Fanø-byggesag: Embedsfolkene er ikke neutrale

Fanø Kommunes rolle i byggeprojektet på Realgrunden i Nordby kritiseres af to borgere, der har fået  fuld aktindsigt i sagen. De mener efter granskning af sagen, at den tekniske forvaltning er gået for vidt i deres vejledning og rådgivning til byggefirmaets arkitekter og rådgivere. Arkivfoto: Mikkel Hausted Hansen
Fanø Kommunes behandling af den store byggesag, der nu er ude i tredje projekt-forslag, møder på ny massiv kritik. Borgere mener, at kommunen på flere punkter har ageret som bygherre-rådgiver mod reglerne.
Annonce

Fanø: Planerne om det store etage-byggeri på Realgrunden giver nu fornyet kritik af kommunens behandling af byggesagen.

To naboer til det kommende byggeri er stærkt kritiske og forundrede over kommunens rolle i sagen og antyder, at kommunen mod reglerne har fungeret som bygherrerådgiver for bygge-, tømrer- og snedkerfirmaet Jensen & Jensen.

- Det vækker stor forundring at se forvaltningens håndering af sagen, siger Ole Reinsborg og Julie Riishøj, Vestervejen i Nordby, i deres svar til den nyeste høring i sagen om byggeprojektet med 20 lejligheder i Nordby.


Det er i strid med forvaltningsloven.

Ole Reinsborg og Julie Riishøj, nabo til planlagt etagebyggeri


De peger blandt andet på, at byggesags-folkene hos kommunen uopfordret har lavet en skitse, der viser et byggeri med et massivt udtryk i én lang facade samt tagterrasser på øverste etage.

- Det er i strid med forvaltningsloven, mener parret om kommunens skitse, som de er bekendt med efter at have fået fuld aktindsigt i sagen. Parret henviser i deres kritik både til Byggestyrelsens vejledning til styrket byggesagsbehandling samt til Forvaltningsloven, som beskriver, hvordan kommunen skal agere i forhold til en bygherre.

Annonce

Kommunen skal ikke være rådgiver

Heri hedder det, at kommunens rolle er at oplyse og vejlede, og at kommunen ikke skal fungere som bygherre-rådgiver.

Til den fremførte kritik oplyser Plan & Byg-forvaltningen ved Fanø Kommune, at man i en tidlig forhåndsdialog har haft et tidligt skitseprojekt til gennemgang, og i den forbindelse har forvaltningen slået et par streget ovenpå en fremsendt situationsplan med hensyn til placering af p-pladser.

- Det er normal praksis, at man i en drøftelse med bygherre både kan kommunikere med tekst, tale og principielle skitser. Skitsen skal ikke ses som et udtryk for, at forvaltningen har påtaget sig en rådgiver-rolle, siger Lars Bach, forvaltningschef for erhverv og teknik.

Han og forvaltningen understreger, at der er tale om et tidligere skitseprojekt, som bygherre ikke har ønsket at gå videre med.

Forvaltningen oplyser, at man i forlængelse af en samtale med rådgiver har udarbejdet en skitse, som blev fremsendt til rådgiver efterfulgt af bemærkningen "blot til info er der kun tale om en skitse og ikke et ”krav” til udformning af jeres projekt”.

- Skitsen, som er af principiel karakter, skal alene ses som en skitse, der forsøger at illustrere et eksempel på et etagebyggeri, siger Lars Bach, som tilføjer, at det endelige skitseprojekt fra ansøger er skabt af ansøger, og at det endelig projekt fra ansøger ikke skal ses som et forsøg på eftergøre forvaltningens skitse.

Annonce

"Hjælpe med at komme i mål"

I indsigelsen mod sagsbehandlingen er Ole Reinsborg og Julie Riishøj også frustrerede over, at forvaltningen i en mail til byggefirmaet skriver at "måske kan det hjælpe med at komme i mål med projektet" i en mail om loftshøjder.

- Det kan vel ikke være forvaltningens opgave at håbe noget som helst for nogen som helst, spørger Ole Reinsborg og Julie Riishøj.

Forvaltningen oplyser, at man i forbindelse med en tidlig forhåndsdialog omkring lofthøjde har oplyst til rådgiver, at der i en anvisning  står, at lofthøjder i boliger bør være minimum 2,5 meter ved etagebyggeri - og at en lofthøjde på 2,8 meter kan give en forbedret rumlighed. Forvaltningen har gjort rådgiver opmærksom på, at en lofthøjde på 2,5 m måske kan hjælpe med at komme i mål med projektet sammenlignet med en lofthøjde på 2,8 m.

- Forvaltningen kan ikke se, at man på nogen måde har forsøgt at gradbøje loven i rådgivers favør. En lofthøjde på 2,5 meter er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement, siger Lars Bach.

Endelig mener Ole Reinsborg og Julie Riishøj, at det samlede byggeri er i strid med lokalplanens formål.

- Hvordan kan så massivt byggeri falde indenfor lokalplanens formål, spørger de om lokalplanens formål om, "at ny bebyggelse opføres og placeres med respekt for eksisterende ... bebyggelse".

Ole Reinsborg og Julie Riishøj forbeholder sig ret til at klage over det, som de mener er et brud på lokalplanens formål - de mener, at byggeriet kræver en ny lokalplan.

Hertil siger Lars Bach, at der ikke er tale om dispensationer, der vurderes at være i strid med lokalplanens formål.

- Det er derfor ikke forvaltningens umiddelbare vurdering, at en klage kan udsætte en byggestart, siger han.

Flere borgere mener, at byggeprojektet  er i strid med lokalplanens formålsparagraf - og at netop den paragraf kan der ikke dispenseres fra.

- Det er ikke forvaltningens umiddelbare vurdering, at projektet er i strid med lokalplanens principper fastsat i formål eller anvendelsen, siger Lars Bach.

Annonce

Skærmtegl i modvind

Reelt handler den seneste høring om dispensation til at opføre Realhuset med facader og tag i skærmtegl. Også her gør flere naboer og Akademiraadet kraftig modstand.

- Skærmtegl passer ikke ind i miljøet, som er bygget op i mursten, mener blandt andet Dorte og Ole Bay. En anden nabo, Henny Beck, har intet imod skærmtegl. Men fastholder, at byggeriet bliver for højt og stort og at det vil være ødelæggende for det gamle kultur- og bymiljø på Fanø. Hun ønsker byggeriet flyttet til en anden grund.

Ole Reinsborg og Julie Riishøj mener, at skærmtegl vil medføre et massivt, skæmmende byggeri, som vil lukke Nordby om sig selv.

Endelig fastslår Jens Kristian og Hanne Madsen, at skærmtegl ikke passer ind med de omkringliggende bygninger og håber, at byrådet vil tænke sig godt om før godkendelse - der er ingen fortrydelsesret, skriver de.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Er der en ledig plads i din boble?

Annonce