Annonce
Esbjerg

Overraskelse: Esbjergs ejendomsmatadorer risikerer milliontab på ny lokalplan i midtbyen

Flere ejere af ejendomme i Esbjergs midt har overfor Vurderingsstyrelsen gjort indsigelse mod en omvurdering, som kan koste dem mange penge. Omvurderingen har rod i den nye lokalplan for indre by, der som noget nyt giver en generel byggeret, men denne byggeret er sådan set ikke praktisk mulig, lyder det fra ejendomsbesidderne. Arkivfoto: JV
Nogle af Esbjergs største ejendomsbesiddere risikerer sammen med andre ejere af ejendomme i midtbyen at skulle af med et beløb, der samlet løber op i mange millioner kroner til skattevæsenet i forbindelse med en varslet omvurdering. Årsagen skal findes i lokalplanen for indre by, der som noget nyt giver en generel byggeret, men den tager ikke højde for, at der i realiteten ikke findes en praktisk byggemulighed, opponerer ejerne.
Annonce

Esbjerg: Ejerne af beboelses- og erhvervsejendomme i Esbjergs midtby, herunder en række af byens største ejendomsbesiddere, risikerer pludseligt at skulle til lommerne med et samlet set meget stort millionbeløb til skattevæsenet.

Årsagen skal findes i den nye samlende lokalplan for midtbyen, som afløste 37 mindre lokalplaner og blev vedtaget af politikerne i Esbjerg Byråd tilbage i 2019.

Imidlertid har ejerne af de mange ejendomme i lokalplanområdet nu modtaget et brev fra Vurderingsstyrelsen, hvori det meddeles, at styrelsen forventer at omvurdere de mange ejendomme. Styrelsen anfører direkte, at ”det skyldes, at der er vedtaget en ny lokalplan for jeres område, som efter vores opfattelse kan ændre værdien af jeres ejendom.”

Annonce

Lang række indsigelser

Som en modreaktion har flere af ejendomsbesidderne indsendt indsigelser til Vurderingsstyrelen imod lokalplanens konsekvenser. Det drejer sig blandt andet om Ejendomsselskabet Bangs Gård, Villemoes Holding, E. Bank Lauridsen Holding, Alfred Gram Ejendomme, Droob, Claus Sørensen Ejendomme, Egsgaard Holding og ejerne bag indkøbscentret Midt-I.

Kort fortalt opponerer de nævnte ejendomsbesiddere imod, at lokalplanen for indre by som noget nyt giver en generel byggeret, men den tager ikke højde for, om der på den pågældende grund er en praktisk byggemulighed.

- En meget stor del af bygningerne i indre by er bevaringsværdige i relativt høj klasse, hvorfor det – i hvert fald for en stor dels vedkommende – sandsynligvis ikke vil være muligt at få en nedrivningstilladelse og dermed udnytte den byggemulighed, som ligger i den generelle lokalplan, forklarer medejer og direktør i Bangs Gård, Mads Dam Jensen.

Annonce

En ”forhåndsdiskontering”

Som et eksempel på, at vurderingen vil være skæv, nævner han en bevaringsværdig ejendom i et plan. I en nye lokalplan gives der ret til at bygge i op til fem etager, men det er i eksemplet og mange andre steder slet ikke en mulighed, påpeger han.

Det fremhæves desuden, at det i lokalplanen fremgår, at ”Lokalplanen lægger vægt på at sikre, at de eksisterende karakteristika bevares. Derfor indeholder lokalplanen en bestemmelse om, at al eksisterende bebyggelse kun må nedrives efter særlig tilladelse”.


Vurderingsstyrelsen har derfor mulighed for at identificere de ejendomme, der ikke vil kunne udnytte lokalplanens generelle bebyggelsesmuligheder. Det er en indsigt man må forvente, at Vurderingsstyrelsen vil benytte sig af, på baggrund af de klager, der måtte komme over de nye vurderinger.

Jesper Schlüter, chef for Byudvikling & Økonomi i Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune


- Den i lokalplanen anvendte – generelle – bebyggelsesprocent bør derfor ikke anvendes og i stedet bør den aktuelle bygningsmasse anvendes, når der på grunden er opført bevaringsværdige bygninger, idet nedrivningsforbuddet i lokalplanen forhindrer en udnyttelse af den fulde ramme og en vurdering i henhold til den fulde – teoretiske byggemulighed vil være en ”forhåndsdiskontering” af en kommunal nedrivningstilladelse, som ikke umiddelbart kan forventes, oplyser Mads Dam Jensen.

Ejendomsdirektøren mener derfor, at Vurderingsstyrelsen er nødt til at anvende den bestående bebyggelse som grundlag for ejendomsvurderingen i det omfang, hvor den kan påvises, at lokalplanen ikke kan udnyttes.

Annonce

Kommunen melder pas

Han oplyser også at i det tilfælde, at Vurderingsstyrelsen vælger at gennemføre en omvurdering med en højere vurdering, vil der blive indsendt særskilte klager over de enkelte vurderinger, hvor der tages højde for forholdene på den enkelte matrikel.

Hos Esbjerg Kommune siger chef for Byudvikling & Økonomi i Teknik & Miljø, Jesper Schlüter, at kommunen helt generelt i sin lokalplanlægning ikke tager udgangspunkt i udformningen af vurderingsreglerne. Han anfører desuden, at kommunen heller ikke er forpligtet hertil efter planlovens regler.

- I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, gennemførte Esbjerg en ny bevaringsværdi-registrering i midtbyen, og i lokalplanen er det tydeligt markeret, hvilke bygninger, der på grund af bevaringsværdi, ikke vil kunne nedrives. Vurderingsstyrelsen har derfor mulighed for at identificere de ejendomme, der ikke vil kunne udnytte lokalplanens generelle bebyggelsesmuligheder. Det er en indsigt, man må forvente, at Vurderingsstyrelsen vil benytte sig af, på baggrund af de klager, der måtte komme over de nye vurderinger, forklarer Jesper Schlüter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Vejen til en normal hverdag: Her får du de to stik mod covid-19

Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

Annonce