Annonce
Tønder

Ny plan åbner for stor campingplads på historisk banke

Marsktårnet skal ifølge investorerne være blikfang og trækplaster for den kommende campingplads på Hjemsted Banke. Lokalplanforslaget, der skal åbne for byggeriet, sendes nu i offentlig høring. Modelskitse: Moos Landskaber
Hjemsted Oldtidspark - Danernes Verden - skal forvandles til campingplads med op til 275 enheder: - Det er ikke det, vi har solgt området til, lyder det fra en kritiker. Planen sendes i høring i fire uger.

SKÆRBÆK: Hjemsted Oldtidspark - Danernes Verden - skal forvandles til en campingplads med op til 275 enheder til både autocampere, campingvogne, telte og hytter samt dertilhørende servicebygninger og opholdsarealer. Der må desuden etableres ankomstfaciliteter med café og restaurant, souvenirbutik og kiosk samt parkeringspladser.

Sådan tegner fremtidsudsigterne sig for oldtidsparken på Hjemsted Banke. Forslaget til en ændring af den bestående lokalplan for området er netop blevet godkendt i Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, og vil efter behandling i byrådssalen senere på måneden sendes ud i offentlig høring:

Men selvom et enigt udvalg bakker op omkring en offentlig høringsfase, så modtages lokalplanforslaget ikke udelukkende med klapsalver.

- Jeg kan principielt ikke tilslutte mig det projekt, der ligger. Jeg mener ikke, at det er det, vi har solgt grunden til, siger Harald Christensen (S), som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Han henviser blandt andet til det udbudsmateriale, der lå til grund for salget af det 12,5 hektar store parkområde. Salgsprisen blev godt en million kroner:

- Der var tale om en oplevelsespark, og ikke en campingplads, som der lægges op til nu. Hvis der i udbudsmaterialet var lagt op til en campingplads, har der formentlig været tale om meget større interesse og en helt anden pris, påpeger Harald Christensen.

Annonce

Sagen

Hjemsted Oldtidspark blev etableret i 1996 med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Efter at Tønder Kommune i 2016 indfriede lån på godt 27 millioner kroner hos fonden, overtog kommunen ejerskabet.

Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes Verden".

Parkens drift stod Skærbækcentret for.

Sidste efterår besluttede en enig kommunalbestyrelse i et budgetforlig at bakke op om parken med et årligt drifts- og udviklingstilskud til parken på 2,6 millioner kroner frem til 2023. Efterfølgende meddelte Skærbækcentret dog, at man kun ville stå for driften frem til udgangen af 2019.

Det resulterede i, at kommunalbestyrelsen i februar i år besluttede at sætte parken til salg. Ifølge udbudsmaterialet skulle området sælges til et ”oplevelsesbaseret formål drevet som privat virksomhed”.

En offentlig udbudsrunde resulterede i to bud.

Den 29. maj godkendte et flertal i kommunalbestyrelsen at sælge parken på i alt 12,5 hektar for 1.050.000 kroner. Salget til en gruppe lokale investorer var betinget af en realisering af et udviklingsprojekt med et budget på 12 millioner kroner.

Det andet bud kom fra foreningen HOF – Hjemsted Oldtidsparks Frivillige - der med et bud på fem kroner ville igangsætte et større projekt med det mål, at bevare Hjemsted - Danernes Verden.

I høring

Udvalgsformand Bo Jessen (V) deler ikke Harald Christensens kritiske tilgang:

- Der er sammenfald mellem det udbudsmateriale og den udviklingsplan, der nu er fremlagt, siger han.

Som formand har han noteret sig de seneste dages fokus på Hjemsteds fremtid, der blandt andet er kommet til udtryk på de sociale medier og i læserbreve.

- Der har været en vis bevågenhed, kan man sige. Det er også derfor, at vi i udvalget har besluttet, at uanset hvilke indsigelser, der måtte komme, så vil de blive taget op til politisk behandling, siger Bo Jessen.

Denne beslutning skal ses i lyset af, at der oprindelig var lagt op til, at forslaget til lokalplanen kunne godkendes rent administrativt og dermed af forvaltningen, der som det hedder sig:

- Hvis ikke der indkom indsigelser med relevans for lokalplanens formål.

Åben snak

Harald Christensen ser frem til den forestående høringsfase og de bemærkninger og indsigelser, den måtte resultere i:

- Efterfølgende vil vi så tage en åben snak, gerne med de parter, der har andel i området, ved at være ude på stedet. Det mener jeg, at vi har forsømt lidt. Det ville også være ærgerligt, hvis de investorer, der er klar til at lave noget på stedet, føler sig trådt over tæerne. Det er bedst, at vi finder ud af det sammen, siger Harald Christensen.

Salget af Hjemsted Oldtidspark - Danernes Verden - skete i en offentlig udbudsrunde i foråret. En gruppe lokale investorer bød godt en million kroner og fik dermed tilsagn om at overtage det 12,5 hektar store parkområde ved årskiftet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Klar i 2021

Automobilforhandler Jørgen Hansen, Skærbæk, står i spidsen for selskabet Marsk Camper ApS, der i slutningen af maj fik tilsagn om at købe Hjemsted Oldtidspark. Selskabet overtager efter planen parken ved årsskiftet. Så venter en del ombygning og modernisering, og området skal efter planen stå klar til åbning i 20021.

Budgettet for det samlede projekt er 12,6 millioner kroner. De ni lokale investorer kommer tilsammen med fem millioner kroner.

- Ingen af os regner med at få penge ud af investeringen. Faktisk er det aftalt, at eventuelt overskud skal geninvesteres. Det har vist sig at være en succes med Skærbæk Ferieby, det vil vi gerne kopiere, sagde Jørgen Hansen, da han skitserede projektet for JydskeVestkystens læsere i juni.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Team Esbjerg

Dagens gode nyhed: Esbjergs håndbolddronnning laver ny aftale - derfor forlænger Estavana Polman

Annonce