Annonce
Varde

Ny rapport: Der har manglet opmærksomhed og handling før Tippen-lukning

Erik Buhl (V) mener, at det store problem har været, at der ikke var et samlet overblik over risikosignalerne fra Tippen. Grundlæggende set er rapportens konklusion, at det burde forvaltningen have haft. Arkivfoto: Chresten Bergh

Hver gang der har været anledning til bekymring på Tippen, så har forvaltningen reageret. Men der er ikke fulgt op på, om det har virket, og der har ikke været set på det samlede billede af ting, der burde vække bekymring. Det er konklusionen i en konsulentrapport.

Ansager: "Der har ganske vist været handlet på de udfordringer, der var i ledelsesgruppen, men disse udfordringer, sammenholdt med de mange andre og også tidligere udfordringer, burde have kaldt på større opmærksomhed og handling fra forvaltningens side".

Sådan er en af konklusionerne i en rapport, som et konsulentfirma, BDO, har lavet i kølvandet på lukningen af Tippen, der var en døgninstitution ved Ansager. Flere gange i rapporten bemærker konsulenterne, at der bliver handlet fra forvaltningens side - uanset om det handler om magtanvendelser, seksuelle overgreb børnene imellem, problemer i ledelsesgruppen eller problemer med arbejdsmiljøet. Problemet er, at de mange hændelser ikke bliver set i en sammenhæng, ligesom der flere gange bliver kritiseret, at der ikke bliver fulgt op på, om de ting, som forvaltningen har sat i værk, har haft nogen virkning.

Der er i det første halve år (af 2017, red.) signaler om utilstrækkelige kompetencer, mangel på pædagogisk retning, fortsat hærværk mod afdelinger, meget vold og politi og borgerklage. Signalerne og de konkrete oplysninger blev løbende kendt i den centrale administration og ledelse.

Citat fra "notat vedrørende Tippen 2014-2017", der er udarbejdet af BDO

Borgmester beklager

- Jeg medgiver, at havde man haft et mere samlet billede i vores forvaltning, så kunne man måske have fået et ekstra tilsyn ind, der kunne have afdækket nogle ting lidt før. Det er dybt beklageligt, hvis det er tilfældet i forhold til de unge mennesker, det er gået ud over, siger borgmester Erik Buhl (V).

I rapporten bliver det konkluderet, at der er problemer på Tippen, der delvist kunne have været løst. Det handler om vold, magtanvendelser, og at der blev indskrevet børn, der slet ikke var en del af den målgruppe, som Tippen kunne hjælpe. Der står ikke, at det kunne have betydet, at lukningen blev undgået, men der står, at det kunne have betydet, at de problemer ikke var en del af årsagen til lukningen.

Borgmester Erik Buhl (V) mener dog først, at der blev skabt et overblik over problemer på Tippen i efteråret 2017.

- Det ville jeg ønske, at vi havde haft måske et halvt eller helt år før. Jeg synes ikke, der har været belæg for at have det før. Netop fordi der har været rapporter, hvor man kan se, at der er blevet taget action på de enkelte ting. Der har været en god forklaring hver gang.

Annonce

Cheferne tog det alvorligt

Du mener ikke, der var belæg for at gribe mere voldsomt ind på et tidligere tidspunkt. Var det det, du lige sagde?

- Det mener jeg ikke, jeg har belæg for, svarer borgmester Erik Buhl og påpeger igen, at rapporter fra blandt andet Socialtilsynet har vist, at der har været handling på de enkelte problemer.

- Der har ikke været noget samlet billede af, at der var noget helt skævt, som det har vist sig.

Men det står jo i rapporten, at selvom der er nogle ting, der ikke er kommet videre fra Tippen til forvaltningen, så var der kendskab til rigtig mange af de her ting i forvaltningen?

- Der, hvor jeg har fået politiske meldinger, er der ikke noget, der har tydet på, at det har været så problematisk, som det har vist sig at være, svarer Erik Buhl.

- Hvis man havde vidst, det var så problematisk, så havde man gjort noget. Jeg synes, cheferne har taget det meget alvorligt. De har selvfølgelig manglet det overordnede billede, der kunne have betydet, at vi havde grebet ind lidt før.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Smittetal i Kolding er næsten fordoblet på 11 dage: Flere børn og unge bliver smittet nu

Annonce