Annonce
Læserbrev

Nytårsforsæt for Gørding

Læserbrev: Sidste nyt er, at naboerne i lokalområdet samt Gørding Lokalråd har indsendt en klage omkring den snævre byrådsafgørelse på (16 -V,O,E,C,) mod (15-A,F,Ø,B,) i forhold til godkendelse ad svinefarmen på Annesmindevej 1.

Klagen er meget omfattende og drejer sig om en række miljømæssige forhold, som påklages efter godkendelsen af byrådsflertallet.

Følgende er blandt andet indeholdt i klagen:

  • Der peges på, at landbrugets nærhed til bymiljøet ikke er respekteret i henhold til lov om husdyrbrug.
  • Ligeså at produktionens stærkt øgede kvælstofbelastning af luft, vand og undergrund i høj grad har påvirket omgivelserne negativt.
  • I klagen rejses der også tvivl om rigtigheden af grundlæggende beregninger i sagsfremstillingen.
  • Der peges på, at det vigtigste klagepunkt drejer sig om manglende/ophørt anvendelse af BAT (bedst tilgængelige teknik) i produktionen.

Disse punkter redegøres der detaljeret for i klagen.

I SF indsendte vi i november en række spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin (S), og svarene er kommet.

  • Ministeren svarer blandt andet at der i dag er krav om godkendelse, det vil sige husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere ens 3500 kilo, er underlagt obligatorisk VVM pligt. I Gørding udleder svinefarmen over det dobbelte.
  • Ministeren svarer også, at den sundhedsundersøgelse, hun har sat i gang omkring eventuel sundhedsrisiko ved at bo tæt ved en svinefabrik (inspireret af forskningsrapport fra Holland), er på trapperne. Hun har lovet at informere os, når den foreligger.
  • På spørgsmålet om, hvorfor en kommune ikke, ud fra lokale forhold, kan afslå eller sætte begrænsninger for de store landbrugsfabrikker, der dukker op mange steder, svarer ministeren, at de nuværende krav sikrer, at der stilles samme miljøkrav i hele landet. Ministeren tilføjer dog, at hun er åben overfor at se på reglerne igen, hvis der kommer ny viden på området.

I SF håber vi på, at den store lokale indsats mod miljøgenerne i Gørding og ministerens fokus på problemstillingen bærer frugt både lokalt og på landsplan, så der i det mindste genetableres et luftrenseanlæg i Gørding, der virker, så byen kan ånde frit uden de omfattende gener, der er beskrevet i klagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev

Socialrådgiver beretter om rystende arbejdsforhold: Kommunal leder foreslog glemsomhed i retssag

Leder For abonnenter

Møde blev en skandale

Flere deltagere udvandrede i vrede, da cirka 35 advokater og ejendomsmæglere var mødt frem til et arrangement, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, ville orientere om de regler, der gælder for udenlandske EU-borgere, som ønsker at slå sig ned i deres egen bolig i Danmark. Den frustrerede reaktion er fuldt forståelig. SIRI’s direktør Kasper Højvang Kyed og kontorchef Inge Thomsen var med. Civilstyrelsen stillede med direktør Lene Volke Roesen. Og så blev der ellers talt sort. Men konklusionen blev, at for eksempel en tysker ikke kan købe et hus i Danmark og så få et EU-opholdsbevis med virkning fra overtagelsesdagen. I stedet skal huskøberen først tage ophold i en lejet bolig, søge opholdstilladelse og efterfølgende flytte ind i sin ejendom. Den fortolkning er helt urimelig. Helt vildt bliver det, når kontorchef Inge Thomsen antyder, at den stramme praksis skulle bunde i politisk uvilje mod, at for eksempel tyskere køber ejendom i Danmark for at bo her. Disse mennesker er altså fra vores egen kulturkreds. I flere tilfælde er der desuden tale om personer, der i forvejen taler dansk, fordi de enten tilhører det danske mindretal eller har forberedt sig vældig godt på det nye hjemland. Samtidig er der ofte tale om stærkt efterspurgt arbejdskraft. Her bliver der absolut ingen problemer med integrationen. Skulle danske politikere virkelig være modstandere af denne form for indvandring, bør de pågældende efter kontorchefens udmelding straks stå frem og forklare sig. Det bliver i så fald interessant at høre argumenterne. Nu var der lykkeligvis både ejendomsmæglere og jurister med til det skandaløse møde. De sidstnævnte bør undersøge, om SIRI’s praksis ikke er i strid med EU’s bestemmelser. I givet fald skal der anlægges en prøvesag. Den nuværende tilstand er helt uacceptabel. Mennesker med viljen og evnen til at gøre noget godt for Danmark og en kulturel baggrund som vores egen er naturligvis hjertelig velkomne – eller bør være det.

Varde For abonnenter

Borgmester om ulovligheder i børnehave: - Jeg har bedt mine direktører kigge sagen igennem

Annonce