Annonce
forside

Nyt fra Ældrerådet i Vejen Kommune

Læserbrev: Ældrerådet havde den 15. august 2018 møde med Udvalget for social og ældre, samt direktør Sonja Miltersen og ældrechef Kirsten Dyrholm.

Emnet var de nyoprettede akutteam i Vejen Kommune. Ældrerådet og Socialudvalget havde en rigtig god dialog om emnet, og ældrerådet blev klogere på den del af servicen overfor vores ældre medborgere.

Akutteamet har til opgave at medvirke til unødvendige indlæggelser samt reducere omfanget af genindlæggelser på sygehusene. Det blev dog kraftig pointeret fra udvalget, at patienten altid skal være i centrum og få den bedst mulige behandling.

Ældrechefen gennemgik Vejen Kommunes opgaver og tilbud til demensramte - der gøres rigtig meget for at hjælpe denne gruppe og deres pårørende. Det er en stor og vanskelig opgave, men Vejen Kommune løser opgaven prisværdigt, og der er stor fokus på uddannelse af medarbejderne på plejecentrene og i hjemmeplejen for at dygtiggøre alle til at klare netop gruppen af demensramte ældre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce