Annonce
Tønder

Nyt projekt: Tættere på fugle og naturen bag historisk dige

Billedet viser i forgrund Astrup Digesø og i baggrunden Kildebjerg Sø nord for Rømøvej. Diget, der kan ses midt i  billedet, er Christian X.-dige, der blev indviet i 1927. Foto: John Frikke
Tønder Kommune går om kort tid i gang med at etablere et nyt natur- og stiprojekt ved Astrup Engsø og Kildebjerg Sø nord for Skærbæk. Naturprojektet skal forbedre rammerne for yngle- og trækfugle, og kommunen opfordrer interesserede borgere til at deltage i projektet.

BRØNS: I løbet af januar vil man kunne observere begyndende entreprenør-aktiviteter ved Astrup Engsø og Kildebjerg Sø, som ligger lige nord for Rømøvej ved Rømø tæt på dæmningen. Her igangsætter Tønder Kommune anlægsarbejdet med at forbedre søerne, så de kan blive mere attraktive for yngle- og trækfugle.


Vi har stor interesse i at fortælle, at landskabet er en del af nationalparken, og at fuglene i området er nationalparkens fugle. Det vil vi gerne ofre noget på.

John Frikke, projektkonsulent, Nationalpark Vadehavet


Målet med dette naturprojekt er at forbedre søerne inden ynglesæsonen 2021, så de kan gavne fuglene hurtigt.

- Det handler blandt andet om, at søerne skal have nogle bedre bredzoner, og øerne i søen skal adskilles fra fastlandet, så ynglefuglene får bedre afstand til ræv og andre firbenede rovdyr, forklarer projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, John Frikke.

Søerne

Kildebjerg Sø er opstået i forbindelse med etablering af Rømødæmningen, og Astrup Engsø er opstået i forbindelse med indvinding af klæg til brug ved Kong Christian den X-diget, som sikrer området mod stormfloder.

I tilknytning til de naturforbedrende foranstaltninger skal også de rekreative forhold udnyttes, idet der på et senere tidspunkt bliver etableret en vandrerute forbi søerne, så borgere og gæster kan få en god naturoplevelse i området. Projektet er støttet af Nationalpark Vadehavet, som blandt andet vil bistå Tønder Kommune med formidling af stedet.

- Vi har stor interesse i at fortælle, at landskabet er en del af nationalparken, og at fuglene i området er nationalparkens fugle. Det vil vi gerne ofre noget på,  siger John Frikke.

Hvor meget nationalparken agter at ofre på projektet, er der ikke sat et endeligt beløb på, lyder det fra projektkonsulenten.

Kortet viser et udkast til det stiprojekt ved Astrup Engsø og Kildebjerg Sø bag Kong Christian X-diget nord for Rømø-dæmningen. Naturprojektet skal realiseres i et samarbejde mellem Tønder Kommune, Nationalpark Vadehav og interesserede borgere. Foto: Tønder Kommune
Annonce

Infotavler

Ifølge en udsendt pressemeddelelse fra Tønder Kommune er det planen, at der i løbet af året langs vandrestien skal opstilles informationstavler som fortæller om områdets unikke kultur- og naturhistorie og seværdigheder. Senere er det også planen at etablere et fugleobservationssted ved Kildebjerg Sø. Hvordan og hvornår det bliver klar, er ikke endelig afgjort.

- Det er vi i dialog med lodsejerne om, siger John Frikke.

Annonce

Borgerinddragelse

Arbejdet med etablering af vandrestien skal ifølge kommunens oplæg foregå i et samarbejde med lokale borgere. Men da borgermøder lige nu ikke er mulige grundet corona-situationen, håber Tønder Kommunes miljøafdeling at kunne inddrage interesserede borgere via telefon, videomøder eller på skrift.

Hvis man ønsker at bidrage til arbejdet med at fastlægge vandrerutens forløb, formidling af området, eller hvis man har andre input til projektet, så er man meget velkommen til at kontakte miljømedarbejderne Conny Brandt og Grethe Bruntse på rådhuset, lyder opfordringen fra kommunen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce