Annonce
Esbjerg

Nyt udvalg klar til indsats for unge

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), formand for økonomiudvalget, der netop har godkendt en række medlemmer af det nye §17 stk.4 udvalg. Foto: Martin Ravn.

Økonomiudvalget har netop godkendt et nyt udvalg, der har kommunale ungeindsats som ansvarsområde. En række eksterne interessenter har fået sæde i udvalget, der skal være med til at pejle unge ind på uddannelse eller job.

Annonce

Esbjerg Kommune: Forhåbentlig fungerer arbejdet i Esbjerg Byråds nye §17 stk.4-udvalg bedre end det meget lidt mundrette navn.

I hvert fald godkendte økonomiudvalget på mandagens møde sammensætningen af det nye, men midlertidige udvalg, der får en særlig opgave i at arbejde med den kommunale ungeindsats. De politikere, der skal sidde i udvalget, er valgt ud, men nu er de eksterne repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale erhvervsliv samt foreningslivet også godkendt.

Politikerne er Kurt Bjerrrum (V) - som i øvrigt bliver formand for udvalget - fra Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), Børn & Familieudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten) fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt Rasmus Rasmussen (S), Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Annonce

Eksterne

Listen over de eksterne medlemmer ser således ud:

Lisbeth Nørgaard, direktør for Social & Sundhedsskolen, Lars Katzman, vicedirektør på Rybners, Kristian Bennike, rektor på Ribe Katedralskole, Anita Jørgensen, skoleleder på Vadehavsskolen, Christian Quvang, docent ved Nationalt Videnscenter for inklusion og eksklusion og Bilkas varehuschef, Jeanette Duvander.

§17, stk. 4-udvalget skal arbejde for etableringen af en sammenhængende ungeindsats, der kan forplante sig hele vejen ud til de led, hvor de unge har deres hverdag. Udvalgets arbejde skal understøtte implementeringen af reformaftalen '"Bedre veje til uddannelse og job" og skal samtidig sikre, at unge træffer det rette uddannelsesvalg. Målet er i sidste ende at sikre, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og/eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Annonce

Første gang

- Det er første gang, vi i Esbjerg Kommune nedsætter et §17 stk. 4 udvalg, og jeg har store forventninger til denne form, hvor man har mulighed for at nedsætte et udvalg med både byrådsmedlemmer og relevante eksterne interessenter. Den konkrete udfordring, som udvalget her skal arbejde med, er at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse, og det er et meget vigtigt indsatsområde, hvor vi har brug for, at alle gode kræfter sætter sig sammen, og kommer med gode bud på hvordan vi kan optimere indsatsen på området. Det er ikke noget Esbjerg Kommune kan løse alene, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

§ 17 stk. 4 udvalget er som nævnt midlertidig, og det forventes, at opgaven med at få sat en tværgående ungeindsats-politik i søen er løst i august 2020. Det nye udvalg kan ikke som sådan beslutte noget, men stiller forslag og rådgiver Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt Esbjerg Byråd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Lyt med: For to år siden kørte Jesper sin kone på plejehjem: - Jeg følte mig som det mest utro væsen over for Hanne

Annonce