Annonce
Haderslev

Nyt udvalg skal få flere til at flytte til Haderslev

Slesvigsk Partis Carsten Leth Schmidt har gennem lang tid kæmpet for at få gjort noget ved kommunens bosætning. Nu er han blevet medlem af et nyt udvalg, der skal arbejde for at sætte skub i netop bosætning, arbejdspladser og uddannelser.  Arkivfoto: Stine Hygum
Haderslev Byråd har nedsæt et specialudvalg, der får fokus på bosætning, arbejdspladser og uddannelse. Alle tre områder er udfordret i kommunen.
Annonce

Haderslev Kommune er stærkt udfordret på bosætning, arbejdspladser og uddannelse. Derfor har Haderslev Byråd tirsdag i fuld enighed og som en del af budgetaftalen for de kommende år besluttet at speede voldsomt op med en helt særlig indsats på netop disse tre områder.

På tirsdagens byrådsmøde blev der således besluttet at nedsætte et særligt udvalg – et såkaldt paragraf 17 styk fire udvalg, som med borgmesteren for bordenden og med bred politisk repræsentation samt involvering af relevante interessenter kan skabe vækst og udvikling i form af øget bosætning, nye arbejdspladser og en større og bedre uddannet arbejdsstyrke.

Baggrund

Haderslev Kommune er stærkt udfordret inden for alle tre vækstspor. Det gælder ikke mindst et faldende befolkningstal, et lavt antal nye arbejdspladser og et lavt uddannelsesniveau.

Vækstudfordringerne og -potentialerne gør sig gældende i hele kommunen, hvorfor nye vækstinitiativer også skal gavne hele kommunen. Initiativer inden for et af vækstsporene kan have positiv indvirkning på et andet, f.eks. kan bosætningsinitiativer medvirke til at øge uddannelsesniveauet og omvendt kan uddannelsesinitiativer medvirke til at øge bosætningen og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Beslutningen blev både rost og hilst velkommen med store ord:

- Forhåbentlig bliver der sat handling bag ordene. Det er mit håb. Der er et stort potentiale for udvikling og vækst, og til deltagerne: Vær modige og visionære og dyrk dialogen, lød det fra den radikale Børge Koch (R).

Annonce

Kamp om pladserne

Udvalgets faste medlemmer bliver ud over H.P. Geil (V) Signe Knappe (V), Bent Kloster (V), Carsten Leth Schmidt (SP), Henrik Rønnow (S), Bo Morthorst Rasmussen (S) og Svend Brandt (EL).

Der var kamp om pladserne. Dansk Folkepartis Jon Krongaard havde også ønsket at være med, men overlod pladsen til Carsten Leth Schmidt.

- Jeg havde frygtelig gerne siddet i udvalget. Der er dog adskillige i den borgerlige gruppe, der er lige så passionerede og som tør at lægge kræfter i og brænder for dette område. Derfor trækker jeg mit kandidatur, sagde Jon Krongaard.

Carsten Leth Schmidt lagde ikke skjul på sin glæde over at komme til at sidde i udvalget:

- Vi skal inspirere, men også integrere. Vi skal have kulturliv i spil, foreninger og frivillige – alle initiativer, der inddrager borgere og ressourcer, også dem, der vil lægge penge i kommunen – eksempelvis som med det blå foreningshus, sagde Carsten Leth Schmidt med henvisning til, at en række store fonde har skudt betydelige beløb i det kommende foreningshus ved Haderslev Fjord.

Annonce

Vækstsekretariat

- Tre ting flytter folk: Arbejde, uddannelse og kærlighed. Jeg håber også, at I har kærlighed med i arbejdet. Passion kan få ting til at ske, lød det fra den konservative Kjeld Thrane, der ønskede udvalgets medlemmer god vind.


Tre ting flytter folk: Arbejde, uddannelse og kærlighed.

Kjeld Thrane (K)


Udvalget trækker nu i arbejdstøjet og skal blandt andet arbejde med at udvikle konkrete mål og koordinere imellem og på tværs af de relevante stående udvalg samt sørge for, at eksterne parter bliver involveret. Og her bliver der nok at se til. H.P. Geil oplyste på byrådsmødet, at 102 budgetlinjer berører områderne.

Som en del af arbejdet bliver der etableret et vækstsekretariat under kommunaldirektøren, og det får som sit første konkrete initiativ at ansætte en bosætningskoordinator.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Haderslev

Byen var hyldet i lettelse

Esbjerg

Udvalg vrager planer for 180 meter høje møller i Tjæreborg Enge: Byråd skal dog træffe den endelige beslutning

Annonce