Annonce
Tønder

Nyt vindmølleprojekt bringes i spil ved Rejsby

De seks store vindmøller omkring Vindtved øst for Sæd er de eneste, der er rejst i Tønder Kommune siden kommunalreformen i 2006. I hele kommunen står der i dag omkring 250 møller, hvoraf de fleste er ældre end 20 år. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
For to år siden kasserede et flertal i byrådssalen i Tønder planerne om en stor vindmøllepark ved Lundsmark-Haved øst for Rejsby. Med den lokale borgerforening som primus motor genfremsendes projektet i en revideret udgave, hvor de oprindelige 29 vindmøller nu er blevet til 18. Der er indkaldt til informationsmøde på onsdag.
Annonce

REJSBY: Et nyt vindmølleprojekt med formentlig dertilhørende debat er under opsejling i Lundsmark-Haved området øst for Rejsby.

De oprindelige planer om at rejse 29 store møller ved Tønder Kommunes nordlige grænse blev skudt ned i februar 2017. Nu, godt to år senere bringes et nyt og revideret projekt i spil.

- Vi har nytænkt vindmølleprojektet. Formålet er at få mest muligt lokalt ejerskab og flest mulige midler til lokal og kommunal landdistriktsudvikling, lyder det fra den tidligere Skærbæk-borgmester Svend Ole Gammelgaard.

Han er formand for RVB - Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne - og har sammen med næstformanden Preben Nissen forhandlet aftalerne på plads med svenske Vattenfall. Vattenfall står bag projektet.

Mødet

"RVB - Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns" har indkaldt til orienteringsmøde om det nye vindmølleprojekt onsdag klokken 19 på Rejsby Europæiske Efterskole.

Her vil der blandt andet være oplæg fra tidligere kommunaldirektør Niels Johannesen, ligesom RVB vil fortælle om de økonomiske støttemuligheder og kompensationer i forbindelse med projektet.

Næstformand for Sæd-Ubjerg lokalråd, Lars Thomsen, er inviteret til at tale under overskriften: "Vindtved - et år efter seks møller blev rejst".

Hvis projektet med de 18 planlagte møller realiseres, vil den årlige el-produktion ifølge projektmagerne dække omkring 90 procent af el-forbruget i hele Tønder Kommune.

Annonce

Info-møde

Foreningen har indkaldt til et informationsmøde onsdag aften, og her vil de fremmødte blive præsenteret for et udspil, hvor de oprindelige 29 vindmøller er reduceret til 18. De bliver med en højde på 186 meter til gengæld noget højere end de, der var i spil for to år siden.

- I projektet bliver der radikalt gjort op med den hidtidige model, hvor få fik for meget, og mange fik for lidt. Sammen med lodsejerne har vi lavet en fair model, hvor dem, der skal bo i nærheden af møllerne bliver tilgodeset, og vindmøllerne vil i rigtige mange år kunne yde et stort og mærkbart tilskud til lokal udvikling - både i nærområdet og i hele kommunen, påpeger Svend Ole Gammelgaard.

Annonce

10 millioner kroner

Han peger blandt andet på, at projektet vil give 2,5 millioner kroner som et engangsbeløb til hver af de fire sogne, der bliver naboer til møllerne. Ud over Rejsby, Vodder og Brøns i Tønder Kommune, bliver det Roager, der er beliggende i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune har i modsætning til Tønder Kommune ændret kommuneplanen, så der ikke kan rejses vindmøller i området længere.

Ud over engangsbeløbet til de fire sogne baserer udspillet sig blandt andet også på etableringen af en fond på 10 millioner kroner til udvikling af landdistrikterne i hele Tønder Kommune. Af det projektmateriale, der fremlægges på mødet onsdag aften, fremgår det endvidere, at 39 procent af møllerne bliver lokalt ejet. Vindmølleparken med et samlet budget på omkring 630 millioner kroner opstilles på rene markedsvilkår og uden offentlige tilskud.

- Så det er ikke Danmarks befolkning der via el-regningen kommer til at betale investeringen, siger Preben Nissen.

Bekymringerne og protesten mod det tidligere vindmølleprojekt i Haved-Lundsmark øst for Rejsby var en medvirkende årsag til, at projektet blev taget af bordet. Nu er det - i en revideret udgave - bragt i spil igen. Foto. Uwe Iwersen
Annonce

Udvikling

Sammen med Svend Ole Gammelgaard understreger han, at aftalerne med de omkring 25 berørte lodsejere er på plads. Der foreligger også købekontrakter til de ejendomme, som Vattenfall overtager, fordi de kommer for tæt på møllerne.

Projektområdet, hvor parken skal rejses, er identisk med det der var i spil for to år siden. Alle lodsejere inden for det godt 1300 hektar store område modtager erstatning på lige fod, og altså ikke kun for de, der har jord, der hvor møllerne rejses.

- Vi har haft et godt samarbejde med Vattenfall. Vi kan slet ikke genkende billedet af, at det skulle være skurke der kom og trak alle pengene hjem til Sverige, som det fremstod for to år siden, siger Svend Ole Gammelgaard, og henviser blandt andet til, at Vattenfall ud over de økonomiske kompensationer også har givet tilsagn om, at placere et servicecenter for vindmøller med 15 arbejdspladser i lokalområdet.

Som noget nyt er der også forhandlet en gene-erstatning til naboer, der bor tættere end 1.720 meter fra nærmeste mølle. Det drejer sig ifølge Svend Ole Gammelgaard om cirka 50 husstande.

Annonce

Orientering

Af indkaldelsen til mødet onsdag aften fremgår det, at der er tale om et orienteringsmøde, og det er ikke at forveksle med et debatmøde for eller imod vindmøller, skriver RVB i invitationen til mødet, hvor alle er velkomne.

- Vi vælger denne gang den omvendte vej. Vi går først ud til borgerne for at præsentere tallene og projektet. Er der opbakning, går sagen videre til politikerne, siger Svend Ole Gammelgaard.

Et fingerpeg om opbakningen får han og de øvrige medlemmer af RVB's bestyrelse onsdag aften.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Tosprogede elever får lavere karakterer, og færre på Kolding Gymnasium har forældre med videregående uddannelse

Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Annonce