Annonce
forside

Olieindustrien vil sprøjte Esbjergs radioaktive affald ned i Nordsøens undergrund

Maersk Oil og olieindustrien overvejer blandt andre løsninger, at putte det lavradioaktive materiale i Måde tilbage i gamle oliebrønde i Nordsøen. Arkivfoto

Maersk Oil og olieindustrien overvejer blandt andre løsninger, at putte det lavradioaktive materiale i Måde tilbage i gamle oliebrønde i Nordsøen.

Annonce

Esbjerg: Esbjerg Kommunens nye borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har krævet, at de 450 ton lavradioaktivt affald, som Maersk Oil har oplagret i Måde, bliver kørt ud af byen, men det er også en mulighed, at det skal sejles ud af byen og tilbage til Nordsøen.

Maersk Oil og olieindustrien i form af interesseorganisationen Olie Gas Danmark overvejer blandt forskellige løsninger nemlig såkaldt reinjektion af de radioaktive affaldsstoffer i Nordsøens undergrund i gamle brønde, som alligevel skal lukkes.

Maersk Oil og Olie Gas Danmark er dialog med embedsmænd om de mulige løsninger og flere i industrien synes, at det er en rigtig gode ide at putte det lavradioaktive materiale tilbage i undergrunden og cementere det, men den løsning er ikke uden problemer, fremgår det af et svar, som miljøorganisationen NOAH har fået fra et ekspertpanel under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

NOAH har dels spurgt ekspertpanelet, om det er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig at putte det radioaktive affald tilbage i Nordsøens undergrund, dels om det er lovligt.

Affaldet


  • Det radioaktive affald går under betegnelsen NORM-affald og kommer fra undergrunden. Det er et affaldsprodukt fra Mærsk Oils boringer i Nordsøen.
  • NORM-affald er lavradioaktivt. Sundhedsstyrelsen har dog oplyst, at strålingen derfra kan give lungekræft og andre kræftformer, hvis stofferne indåndes eller på anden måde kommer ind i kroppen.
  • Eksperter har dog meddelt, at der næppe har været sundhedsfare for nogen i forbindelse med sagen.
Annonce

Skal håndteres som affald

Professor i miljøret Peter Pagh fra Københavns Universitet svarer på vegne af ekspertpanelet, at panelet ikke har kompetence til at tage stilling til eller udtale sig om lovligheden af konkrete virksomheders aktiviteter eller om lovligheden af konkrete virksomheders overvejelser om fremtidig håndtering af radioaktivt affald.

Professoren anfører dog, at en slutdeponering i Nordsøen kræver en særlig tilladelse.

"Hvis det radioaktive affald efterfølgende skal bringes tilbage til de steder i Nordsøen, hvor der er sket indvinding af olie og gas, vil dette kræve en tilladelse af danske myndigheder, hvor der i givet fald må tages stilling til, om en sådan deponering af radioaktivt affald kan ske uden at medføre skader på mennesker eller miljø", skriver professoren.

Problemet er kort fortalt, at når man først har hevet det radioaktive materiale op, så er det affald, hvorefter det skal håndteres som affald, og derefter putter man som udgangspunktet ikke materialet tilbage, hvor det kom fra.

I forvejen har Roskilde, hvor man på Risø i forvejen har et depot for radioaktivt affald, takket nej til de store mængder fra Esbjerg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Ny aftale om genåbningen på plads: Forsamlingsforbud opretholdes, og baråbningstider udvides i fase 4  

Esbjerg

Skole, gymnasium og fodboldklub sender hundredevis af unge i selvkarantæne: Mundbind kan være på vej til skolerne

Annonce