Annonce
forside

Om Museumspladsen: Hastværk er lastværk

Esbjerg Byråd har vedtaget en samlet arkitektkonkurrence for Banegårdspladsen, Museumspladsen og et DSB-område. Imod stemte Dansk Folkeparti. Generelt kan der være god fornuft i at få den kreativitet ind i et projekt, som kan tilføres gennem en arkitektkonkurrence, men i dette tilfælde er det grebet forkert an, fordi det er forhastet og uden den fornødne præcisering.

Vi har at gøre med pladser, som i dag tjener et nødvendigt formål som parkeringspladser. Den langtidsparkering, som Museumspladsen løser, er af stor betydning, hvilket man kan overbevise sig om hver dag, for det er vanskeligt at finde en tom plads, for dem som søger en sådan til bilen, der for mange er et helt nødvendigt transportmiddel i det vestjyske tyndt befolkede område med sparsom kollektiv transportmulighed. Den opgave skal også løses i det nye projekt, hvis vi også i fremtiden vil have pendlere ind i midtbyen i hidtidig omfang - og det vil vi i DF.

Der har også været massive protester mod det tidligere forslag på Museumspladsen som blev opgivet, og de forhold som mødte de største protester, bør naturligvis ikke gentages i et nyt projekt.

Et andet væsentligt forhold, som efter vores mening burde undersøges, er, at der er en eksisterende bygningsmasse i området, som ikke just er arkitektoniske klenodier, og som måske kunne indgå. Det burde undersøges, om der er mulighed for nedrivninger eller ombygninger, og om dette derved kunne bidrage til en bedre sammenhæng i hele den forskønnelsestanke, der vel er formålet med det hele. Mellem de to pladser ligger der bl.a. et nuværende bladhus med udfaset trykkeri, som måske kunne indgå, hvis ejerne kunne motiveres for det med et nyt domicil på en anden placering.

Hastværk er lastværk siger et gammelt mundheld, og det synes vi i Dansk Folkeparti, at beslutningen om arkitektkonkurrencen lever op til. Hvad vil man med området? Det er uklart for os. Konkurrencen koster Esbjerg Kommune to millioner kroner - det er jo også en slags penge, som også skal bruges med omtanke i et stramt kommunalt budget. Hvis man ikke ved, hvor man vil hen, er det ligegyldigt i hvilken retning, man går. Det er et andet mundheld som vi synes præger denne arkitektkonkurrence.

Når tre områder er i spil, har vi forstået, at der også skal skabes en vis sammenhæng, men kan man det uden at inddrage den nuværende bygningsmasse i området? Der må også skulle skabes noget, der kan løfte økonomien uden at det belaster en i forvejen stram kommunal økonomi - som den tegner sig i fremtiden.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Udskriv en dosis sund fornuft i en fart

Udeblivelser er et regulært problem i sundsvæsenet. Fordi det er spild af de trængte velfærdsressourcer, når både højt specialiseret personale og dyrt udstyr må vente forgæves på en patient, der ikke dukker op på det afsatte tidspunkt. Derfor er det helt og aldeles håbløst, at et ufleksibelt system tidligere på året betød, at en succes på Kolding Sygehus måtte lægges i graven. Succesen var et forsøg, der gav patienter med en henvisning mulighed for selv at booke en tid til skanning fremfor blot at få stukket systemets tid ud. Forsøget fik antallet af udeblivelser til at falde fra i gennemsnit 14 om ugen til fire. Det viste sig nemlig, at fleksibiliteten betalte sig. At det for patienterne gjorde en forskel. Helt banalt i form af muligheden for at kunne booke en tid, som passede ind med øvrige gøremål. Og sikkert også i form af øget ansvarlighed. En tid, man selv har booket, er svær at udeblive fra. Et sådant forsøg skulle selvfølgelig ikke bare fortsætte, men bredes ud. Ikke bare til andre afdelinger på Kolding Sygehus, men på alle sygehuse. Skulle man tro. Men sundhedsloven er firkantet, og den foreskriver, at patienter skal have en konkret tid i hånden tre dage efter henvisningen. Altså levner loven ikke plads til patientens egen booking. Derfor døde forsøget. Trods et resultat, der uomtvisteligt var positivt for både patienter og sundhedsvæsen. Region Syddanmark skubber på for at få lov til at genoptage forsøget. Ros for det. Forsøget er i sin essens et eksempel på et sundhedsvæsen, der er til for borgerne og ikke det omvendte. Det bør derfor være en formsag for Sundheds- og Ældreministeriet at finde en gangbar vej gennem egne regler og bureaukrati, så patienterne igen kan tages med i planlægningen. Sundhedsloven sikrer vigtige patientrettigheder. Det er godt, og historien viser, at det er nødvendigt. Men det er et sygt sundhedsvæsen, der kvæler gode tiltag i et stift bureaukrati. Må sundhedsministeren reagere hurtigt: Der er brug for en dosis sund fornuft i en fart.

112

Lastbiluheld med skinker: Vindmølletransport får 22 timers ufrivilligt ophold i Ribe

Danmark

Anden brøler fra myndighederne: Derfor må udskældt omskæringlæge fortsætte

112

Se billederne: Væltet lastbil med skinker forventes fjernet mellem klokken 13 og 14

Annonce