Annonce
Esbjerg

Omdiskuteret sag om højhus i 12 etager ender i byrådet igen

Tirsdag skal Plan & Miljøudvalget se på, om forvaltningen skal fortsætte med planarbejdet for projektet i Torvegade 6. Men på forhånd er det givet, at en eventuel flertalsbeslutning for at klø på med planarbejdet vil ende i Esbjerg Byråd på begæring af Socialdemokratiet. Visualisering: Friis Molkte og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S.
Spørgsmålet om, hvorvidt der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplanændring for Johnny Nim og Brian Elsted Hansens private højhusprojekt i Torvegade 6 skal fortsætte, begæres efter al sandsynlighed i byrådet på Plan & Miljøudvalgsmødet tirsdag.

Esbjerg: Sagen om Det Faglige Hus-duoen Johnny Nim og Brian Elsted Hansens private byggeprojekt i op til 12 etager på hjørnet af Torvegade og Borgergade skal meget snart igen op at vende i Esbjerg Byråd.

Allerede nu står det nemlig klart, at Socialdemokratiets Hans Erik Møller, der er medlem af Plan & Miljøudvalget, på udvalgsmødet på tirsdag vil stemme imod, at planlægningen af projektet skal fortsætte, og at forvaltningen skal gå i gang med at udarbejde et forslag til kommuneplanændring og lokalplan for byggeriet, som skal bygges i en højde af op til 12 etager.

Forleden kunne JydskeVestkysten fortælle, at Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med kommunens miljøscreening og behandling af spørgsmålet om, hvorvidt projektet skal miljøvurderes, har afgivet et høringssvar, hvori styrelsen blandt andet kalder byggeriet "en væsentlig forringelse af kulturmiljøet".

Sammenholdt med de andre høringssvar fra blandt andre Sydvestjyske Museer, Esbjerg Kommunes Byfond samt tidligere byplanlæggere ved Esbjerg Kommune mener Hans Erik Møller ikke, der er så meget at rafle om: Al videre planlægning bør standse. Hvis et flertal i Plan & Miljøudvalget når frem til et andet resultat, agter han på Socialdemokratiets vegne at begære sagen i byrådet.

Projektet

  • I flere år var der stor spænding om, hvad der skulle ske med grunden Torvegade 6, der tidligere husede Knud Eskildsens musikforretning, og som i de senere år har ligget hen som en byggetomt.
  • Sidste år kom det frem, at Johnny Nim og Brian Elsted Hansen, begge topfigurer i Det Faglige Hus, på ren privat basis ønsker at bygge midtbyens højeste hus. For at byggeriet kan gennemføres, skal der vedtages en ny lokalplan og en kommuneplanændring.
  • Byggeriet er tegnet i to niveauer - der er således lagt op til to huse på henholdsvis 12 og syv etager med erhverv i stue og eventuelt 1. sal på henholdsvis 357 eller 714 kvadratmeter. Opefter er der planlagt med store lejligheder fra 100 til 200 kvadratmeter.

Ingen fortolkning

Direktøren for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, Esbjerg Kommune, forklarede om høringssvaret fra Slots- og Kulturstyrelsen, at det i sig selv ikke var en forhindring for projektet, idet høringssvaret blot havde til formål at afgøre og understøtte, om projektet skal igennem en miljøvurdering:

".. Styrelsen siger frit oversat blot til Esbjerg Kommune, at "I skal være opmærksomme på det og det, og at påvirkningen af kulturmiljøet skal belyses i en miljørapport", forklarede Erik Jespersen.

Men Hans Erik Møller frabeder sig at få fortolket svaret fra styrelsen, siger han:

- For mig er det helt klart med de svar, der er indkommet på nuværende tidspunkt, at embedsværket ikke skal bruge en masse ressourcer på at udarbejde et plangrundlag, og jeg mener, det er rimeligt, at hele byrådet bør forholde sig til spørgsmålet. Og så har jeg i øvrigt ikke behov for, at der er embedsmænd, der fortolker på, hvad Slots- og Kulturstyrelsen mener, og hvor meget eller lidt vægt, jeg som politiker skal tillægge et høringssvar.

Annonce

Bosætning

Da sagen om højhusbyggeriet på Torvegade 6 senest var i byrådet den 2. marts i år, skete det også som konsekvens af uenighed i Plan & Miljøudvalget om projektet, og også her var det Socialdemokratiet, der på et udvalgsmøde i februar i år begærede sagen forelagt Esbjerg Byråd. Her stemte S, Radikale og Enhedslisten imod at gå videre, mens SF stemte sammen med blå blok om at fortsætte forberedelserne med et plangrundlag til offentlig høring.

"Vi er med på trods af, at 12 etager ikke er et must for os", lød det dengang fra byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen (SF), der også har sæde i Plan & Miljøudvalget.

Siden har SF imidlertid vendt sig mod højhuse i forbindelse med debatten om muligheden for bebyggelse på de to parkeringspladser i Borgergade, ligesom partiet i lighed med Hans Erik Møller har kritiseret, at det var den kommunale top-embedsmand, stadsarkitekt Morten Harders udtalelser om visioner og ambitioner for skyline og højt byggeri i bymidten, der gik forud og ikke en demokratisk, politisk styret proces med borgerinddragelse.

- Man må jo tro, at det er borgmesteren, der har sendt topembedsmændene i byen, for ellers er det jo embedsmændene selv, der helt har overtaget styringen og går imod den vedtagne politik, siger Hans Erik Møller og fortsætter:

- Både på p-pladserne i Borgergade og på Torvegade 6 bør vi fastholde fem etager. Hvis der skal bygges boliger på p-pladserne, bør man også tænke leje- og almennyttige boliger ind. Og i forhold til højt byggeri - det er vi ikke imod, så længe det sker på rette steder i udkanten af byen. Og så kan det da endelig være, vi kan få kommunens topembedsmænd - eksempelvis stadsarkitekten, der bor i Kolding - til også at bosætte sig i Esbjerg, siden de har så travlt med at argumentere for, at højt byggeri vil skaffe flere indbyggere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Billund For abonnenter

Legolands teknikere ordner alt fra videoovervågning til årets nyeste forlystelser: - Det er ligesom at få noget fra Ikea

Annonce