Annonce
Tønder

Omstridt observatorium skal have en ny chance

Sådan kan de planlagte fugleobservatorium tage sig ud set fra Margrethekog og dermed fra vest tage sig ud. Foto: Tønder Kommune
Efter et møde i Tøndermarsk Initiativets partnerskabsgruppe står det fast, at der skal gøres et nyt forsøg på at få opbakning, og i givet fald også en nødvendig bevilling, til at etablere et fugleobservatorium syd for Højer.

HØJER: Det sidste ord i sagen om det omstridte fugleobservatorium i Margrethekog syd for Højer er ikke sagt.

- Vi er enige om, at vi vil prøve en gang mere at få et møde i stand med digegreven og digelaget for at se, om vi kan finde en løsning. Jeg tænker, at det handler om tilkørselsforhold og vejforhold, og hvis det er det, der er temaet, så må vi tage det med til budgetforhandlinger og se, om der er opbakning i kommunalbestyrelsen.


Det er som udgangspunkt svært at få naturfredningsforeningen og ornitologer med på projekter i naturfølsomme områder. Men det er lykkes her.

Henrik Frandsen, (Tønder Listen), borgmester, Tønder


Sådan siger Tønders borgmester Henrik Frandsen (Tønder Listen) efter et møde i Tøndermarsk Initiativets partnerskabsgruppe, hvor observatoriet netop har været på dagsorden. Her kunne udfaldet også have været at droppe planen, men nu får projektet altså en ekstra chance.

Observatoriet blev bragt i spil af Tøndermarsk Initiativet. Mens blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening udtrykkeligt bakkede op omkring planerne, stødte observatoriet på massiv modstand hos digelaget.

- Projektet er en ommer, lød meldingen fra formanden for Digelaget for marsken ved Tønder, digegreve Friedrich Hindrichsen, da forslaget var i høring i efteråret, og et efterfølgende møde rokkede i hvert fald indtil videre ikke ved den holdning.

Observatoriet

Det planlagte fugle- og landskabsobservatorium bliver cirka 200 kvadratmeter stort og beklædt med træ. Det skal ifølge planerne placeres på vestsiden af Højer Dige ved de gamle klæggrave i Margrethe Kog.

Bygningen er dimensioneret til 50 x 4 meter og dermed på cirka 200 kvadratmeter. Den skal have græsbeklædt tag for at falde i med omgivelserne, nedsænkes en halv meter i digets forskråning og skal rage tre meter over terrænet. Ud mod vest og Margrethe Kog skal bygningen forsynes med store glaspartier.

Adgang til bygningen skal opnås gennem en 52 meter lang tunnel i beton gennem Højer Dige. Tunnelen skal forsynes med et stormskot.

Digelaget er af den opfattelse, at den smalle Siltoftvej syd for Højer, der skulle være tilkørselsvej til observatoriets parkeringsområde i Frederikskog, slet ikke kan klare den forventede øgede trafik. Der er allerede nu problemer, når to køretøjer skal passere hinanden. Ydermere står digelaget skeptisk overfor selve byggeriet, der omfatter etablering af en tunnel i beton gennem Højer Dige. Det er digelaget, der har ansvaret for netop diget.

Friedrich Hindrichsen har tidligere peget på en alternativ placering for observatoriet, nemlig længere nordpå ved Hohenwarte og dermed den gamle sluse, hvor der ikke bliver problemer med hverken tilkørsels- eller parkeringsforhold.

Annonce

Snarligt møde

Henrik Frandsen erkender, at der er trafikale udfordringer, men håber, at der findes en løsning så observatoriet bliver en realitet.

- Det er som udgangspunkt svært at få naturfredningsforeningen og ornitologer med på projekter i naturfølsomme områder. Men det er lykkes her. Nu må vi se om vi kan få løst de trafikale udfordringer, og dermed få skabt mulighed for etablering af et meget spændende fugleobservatorium, siger borgmesteren.

Fugle- og landskabsobservatoriet påtænkes placeret syd for Højer og få meter fra den dansk-tyske grænse i Tøndermarsken. Projektet bakkes bl.a. op af Dansk Ornitologisk Forening, mens placeringen møder kritik fra Digelaget for marsken ved Tønder. Kort: Tønder Kommune

Når sagen kan ende som et budgettema i Tønder skyldes det, at en udvidelse af Siltoftvej og etablering af vigebåse kan blive en bekostelig affære, som Tønder Kommune i givet fald må tage sig af. At opgradere det kommunale vejnet er ikke en del af Tøndermarsk Initiativet. Det er tidligere kommet frem, at det planlagte observatorium som en del af Tøndermarsk Initiativet  er budgetteret til seks millioner kroner, og at disse penge kommer fra A.P. Møllers Fond.

Der er endnu ikke sat dato for en fornyet snak med digelaget.

- Vi vil sende en indbydelse ud i ikke al for fjern fremtid, siger Henrik Frandsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Lyt til speedwaypodcasten 'Ryttergården': Besøg af Danmarks mest vindende kører nogensinde

Annonce