Annonce
Kultur

Opfinder med stort O: Poul la Cour var Danmarks Edison

Den verdenskendte opfinder Poul la Cour er her foreviget i værkstedet på Poul la Cour Museet i Askov. Foto: Brian Lindholt
Poul la Cours forskning i Askov blev afgørende for, at Danmark blev førende på verdensplan indenfor vindteknologi.

Askov: Danmarks Edison.

Kært barn har mange navne, og allerede som vicedirektør for Meteorologisk institut fik opfinderen Poul la Cour tilnavnet.

Den senere underviser på Askov Højskole gav i sit aktive liv sig i kast med flere epokegørende opfindelser. Telegrafien var en af dem.

Annonce

Elektronisk stemmegaffel

Da man i datiden kun kunne sende et morsetelegram ad gangen, medførte det tit overbelastning af nettet. Det var meget uhensigtsmæssigt inden for meteorologien, hvor det var vigtigt med hurtig kommunikation over større afstande.

Poul la Cour søgte en metode til at lade flere telegrafister sende samtidigt på samme ledning. Det lykkedes.

Princippet byggede på, at hver enkelt telegrafist kunne sende sine morsetegn via en elektrisk stemmegaffel, således at hver telegrafist på samme ledning fik sin egen frekvens at sende på.


Princippet byggede på, at hver enkelt telegrafist kunne sende sine morsetegn via en elektrisk stemmegaffel, således at hver telegrafist på samme ledning fik sin egen frekvens at sende på


Annonce

Skarp konkurrence

I 1878 blev opfindelsen udviklet til det tonehjul, der muliggjorde sending af op mod 12 morsetelegrammer samtidig uafhængigt af hinanden.

Poul la Cour lå i skarp konkurrence med den amerikanske opfinder Thomas A. Edison, der til sammenligning kun opnåede at kunne sende fire samtidige telegrammer.

Forsker og udviklingstrangen var enorm. I 1891 opfandt Poul la Cour kratostraten. Det er et mekanisk apparat, der kan gøre ujævne bevægelser til helt jævne bevægelser.

Opfindelsen fik stor betydning for Poul la Cours afprøvning af vingemodeller i en vindtunnel. Kratostraten fik også også stor udbredelse ved centrifuger på mejerier og ved dampmaskiner i skibe.

Poul la Cour-nøglen er en anden opfindelse. Det er et elektrisk apparat til regulering af strømmen fra de elproducerende vindmøller.

Forsøg med oplagring af energi førte også Poul La Cour på sporet af autogensvejsning. Han arbejdede på at få opført en fabrik i Vejen til fremstilling af ilt og brint. Det lykkedes dog ikke.

Poul la Cour fandt under brintforsøgene frem til at fremstille soda via en elektrolytisk proces. Han mente, at et sådan produktion i mindre målstok var velegnet for landbrug, der havde eget vindkraftværk.

Under forsøgene opfandt Poul la Cour den ideelle brintlyslampe, der fra 1985 til 1902 oplyste på lokalerne på Askov Højskole.

Poul la Cour opfandt også en kompressor og en forbrændingsmotor til brint samt et væld af andre opfindelser.

Annonce

En stor humanist

Velhavende blev han nu aldrig. Poul la Cour tænkte ikke i kommercielle baner. Han var humanisten, der i første omgang kun tænkte på, at opfindelserne skulle komme landbefolkningen til gode.

Derfor solgte han i flere tilfælde sine patenter til udlandeet for et mindre beløb mod, at opfindelsen frit måtte produceres og sælges i Danmark.

Poul la Cour fremhævede især forsøgsmøllen i Askov som et eksempel på, hvorledes et elværk kunne indrettes i et mindre bysamfund. I de tyndt befolkede områder arbejdede han på at udvikle den ideelle gårdmølle.


Poul la Cour fremhævede især forsøgsmøllen i Askov som et eksempel på, hvorledes et elværk kunne indrettes i et mindre bysamfund. I de tyndt befolkede områder arbejdede han på at udvikle den ideelle gårdmølle

Uddrag fra teksten


Arbejdet medførte, at der voksede små elværker frem rundt om i landsbyeren, på mejerierne og gårdene.

Der manglede folk med viden og forståelse for at komme i gang med udbredelsen. Derfor tog Poul la Cour initiativ til oprettelsen af Dansk Videnselektricitetsselskab, der fik kontor på forsøgsmøllen.

Selskabet oprettede også en uddannelse for landelektrikere, der fik stor betydning for udbredelsen af elektricitet på landet.

(Kilder: Poul la Cour-museet)

Her har vi en prisliste over husmøller på Poul la Cours tid. Foto: Brian Lindholt
Der var allerede tænkt grundigt over sikkerheden i Poul la Cours tid, da Askov blev arnestedet for dansk vindmølle-teknologi for 120 år siden. Foto: Brian Lindholt


Poul la Cour

Poul la Cour blev født 13 april 1846 på Skærsø ved Ebeltoft og døde 24. april 1908 i Askov. Han er begravet på Askov Kirkes kirkegård.

Poul la Cour var en dansk fysiker, højskolemand og opfinder. Han uddannede sig til cand.mag. i matematik og fysik med speciale i meteorologi og var med til at starte meteorologisk institut DMI i 1872. Her var han ansat som underbestyrer, indtil han i 1878 blev ansat på Askov Højskole. Som noget nyt på en højskole underviste han i matematik og fysik.

Poul la Cour er i dag kendt for at være den første i Danmark til at lave vindmøller, der producerede strøm (1891 i Askov). Han forskede ligeledes i energi-opladning, idet han fremstillede brint af den overskuds-elektricitet, der blev produceret på gode vinddage. Både i Danmark og i udlandet er Poul la Cour kendt som grundlæggeren af den moderne vindmølleindustri.

Poul la Cour var den drivende kraft ved etablering af Askov Valgmenighed og bygning af Askov Kirke. Han var også en pioner ved indførelse af den harmoniske venske gymnastik til afløsning af den militæriske danske gymnastik. Han var i 30 år formand for Ribe Amts Skytteforeninger.

Poul La Cour blev ridder af Dannebrog i 1902.

Poul la Cour Fonden

Poul la Cour Fonden blev stiftet 25. marts 2000. Fonden har til formål at sikre Poul la Cours forsøgscenter for eftertiden, indrette et museum på stedet samt indsamle viden med relation til vindkraftens historie. Fondens formand er Bjarke Thomassen.

Med opbakning fra den danske vindmølleindsustri lykkedes det i 2000 at erhverve de bevaringsværdige bygninger, der rummer den historiske baggrund for den moderne danske vindmølleindustri.

Forsøgscentret i Askov stod færdigt i 1898 og er tegnet af arkitekten P.V. Jensen Klint.

Det var i forsøgscentret, at Poul la Cour gennem sin forskning lagde grunden til den moderne vindmølleindustri og var med til, at Danmark blev førende på verdensplan.

Poul la Cour-museet fungerer også som undervisningssted for børn og unge mennesker, der søger viden inden for det naturvidenskabelige område. Visionen er også at gøre museet til mødested for erhvervslivet, som beskæftiger sig med energi.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce