Annonce
Haderslev

Opfordring fra Haderslev: Lemp reglerne, minister

Lene Bitsch Bierbaum er politiker, men hun er også lærer på Louiseskolen og har på egen krop mødt mange forældres bekymring. Hun synes, det skal være muligt for skolerne at foretage en individuel vurdering af det enkelte barn. Arkivfoto: Inge Rogat Møller
Haderslev Byråds udvalg for børn og familie har sammen med socialudvalget sendt brev til undervisningsministeren. De ønsker, at skolelederne under corona-nedlukning får større frihed til at vurdere, om fravær på specialskoler skal registreres som ulovligt fravær.

Corona: Haderslev Byråds udvalg for børn og familie og socialudvalget har mandag rettet en fælles appel til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil (S).

De to udvalg anmoder i lyset af det stigende smittetryk i et brev ministeren om se på de meget skrappe regler for fremmøde i specialklasser, specialskoler og STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Her er alt fravær uden en lægeerklæring nemlig ulovligt fravær og skal derfor registreres, og det finder de lokale politikere alt for firkantet i lyset af corona-situatuationen.

Det står der blandt andet i brevet

Dertil kommer, at der er forældre, som måske er mere bekymrede for deres børns eller andres smitterisiko end den umiddelbare sundhedsfaglige vurdering tilsiger, og som derfor måske ikke er i stand til at få en lægeattest. Blandt disse vil der være børn, hvor det vil være helt uden bekymring for deres faglige og sociale trivsel, hvis de er hjemme hos forældrene de næste måneder. Den manglende bekymring kan blandt andet skyldes meget ressourcestærke forældre. Udvalget er klar over, at der også er børn, hvor forældrene gerne vil holde børnene hjemme, men hvor dette vil medføre en stor bekymring for børnenes sociale og/eller faglige trivsel. Udvalget finder dog, at det bør være muligt at finde en mere fleksibel måde at håndtere disse to meget forskellige grupper på. Eksempelvis ved at give skolelederne frihed til at vurdere, hvornår der er tale om bekymrende fravær, der skal registreres og handles på, og hvornår skole og forældre sagtens kan indgå en aftale om manglende fremmøde under en sundhedskrise.

Socialudvalget fulgte derfor på et ekstraordinært møde søndag op på den anmodning, som udvalget for børn og familie fredag formulerede – også på et ekstraordinært møde. Her opfordrede politikerne dels skolelederne om at bruge deres sunde fornuft og ministeren om at give skolelederne frihed til at vurdere, hvornår der er tale om bekymrende fravær, der skal registreres og handles på, og hvornår skole og forældre kan indgå aftale om manglende fremmøde under sundhedskrisen.

Annonce

Fleksibilitet er godt

- Vi er enige om, at fleksibilitet er godt for vores børn, især fordi vi lever i en tid, hvor alle de gældende regler ikke tager hensyn til den situation, som hele landet står i. Derfor beder vi om mere fleksible regler til at håndtere situationen, siger formanden for socialudvalget, Marie Skødt (S).

Det er udvalgets næstformand, Lene Bitsch Bierbaum (V), der er gået i brechen for at få lempet reglerne. Hun arbejder som lærer på Louiseskolen, der er en specialskole og derfor underlagt de skrappe fraværsregler. Hun har her mødt bekymrede forældre, som har undret sig over, at mens alle andre børn er sendt hjem, skal deres møde i skole hver dag trods en forøget smitterisiko.


Nogle elever har bedst af at komme i skole, men der er også børn på specialområdet med ressourcestærke familier, der kan blive hjemme. For mig handler det om, at der skal være en reel valgmulighed.

Lene Bitsch Bierbaum (V)


- Men omstændighederne er ikke normale. Heldigvis er der da også noget, som tyder på, at der nu er ved at blive handlet på det. Nogle elever har bedst af at komme i skole, men der er også børn på specialområdet med ressourcestærke familier, der kan blive hjemme. For mig handler det om, at der skal være en reel valgmulighed, siger Lene Bitsch Bierbaum.

Annonce

Ligestilling er godt

Formanden for forældrebestyrelsen på Gram Skole, der også har en specialafdeling, glæder sig over Haderslev-politikernes initiativ. Han står bag henvendelsen til de lokale politikere og håber, at ministeren vil lytte.

- Jeg synes, at man skal ligestille almen- og specialområdet. Jeg har mødt forældre, der har udtrykt frustration over, at de ikke har mulighed for at holde deres børn hjemme som på almenområdet. For på specialområdet er alle skåret over én kam. Jeg mener, det vil være fint, hvis der kan komme et råderum for skolelederen til individuelt at vurdere situationen for det enkelte barn og familie, siger Johannes Gjesing.

Også skoleleder Tine Poulsen fra Louiseskolen i Haderslev hilser initiativet velkomment:

- Det vil gøre det lettere, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce