Annonce
Haderslev

Opkøb af ejendomme: Nyt Skrydstrup-udvalg trækker i arbejdstøjet

Rigtig mange borgere og husejere i og omkring Fighter Wing Skrydstrup bliver berørt af F-35, når flyet kommer. De har gennem flere år engageret sig kraftigt og deltaget i utallige borgermøder. Nu har Haderslev Byråd nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som skal sikre, at det fortsat er attraktivt at bo i og omkring flyvestationen. Arkivfoto: Claus Thorsted
Haderslev Byråd har nedsat et særligt udvalg, der skal stå for udformning af en helhedsplan for hele området rundt om Fighter Wing Skrydstrup. Planen skal sikre, at området med nye F-35 kampfly i baghaven fortsat kan være et godt sted at bo.

Skrydstrup: Et helt nyt politisk sær-udvalg, der skal sikre, at hele lokalområdet rundt om Fighter Wing Skrydstrup ikke bliver hægtet af udviklingen, kan nu trække i arbejdstøjet.

På det seneste byrådsmøde var der fuldstændig enighed om at nedsætte udvalget, der etableres på baggrund af et medlemsinitiativ fra Socialdemokratiets Henrik Rønnow.

Statens mulige opkøb af 121 ejendomme i den såkaldte røde zone omkring Fighter Wing Skrydstrup som følge af Danmarks køb af de nye danske F-35-kampfly fik ham i november til at foreslå, at der laves en helhedsplan for den røde zone. En plan, der også sikrer, at landdistrikterne i den gule zone rundt om forbliver attraktive, så folk trods støjende F-35 i baghaven stadig vil bo der.

Breve til to ministre

Den 27. november skrev fungerende borgmester Jon Krongaard (DF) og kommunaldirektør Peter Karm til forsvarsminister Trine Bramsen og Folketingets forsvarsudvalg. I henvendelsen om et formaliseret samarbejde mellem Haderslev Kommune og staten med det formål, at videresalg eller nedrivning af opkøbte boliger omkring Flyvestation Skrydstrup sker under størst mulig hensyntagen til, at området også i fremtiden er attraktivt.

30. november skrev de til finansminister Nicolai Wammen og bad ligeledes om, at der indgås et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Statens Ejendomsselskab/Freja Ejendomme, inden boliger sælges videre fra staten. Jon Krongaard og Peter Karm anmodede i brevet indtrængende til, at ingen boliger i området videresælges af staten, inden samarbejdet er indgået.

Henrik Rønnow foreslog i sit initiativ blandt andet, at de opkøbte ejendomme i rød zone rives ned og at området indtænkes i den grønne omstilling og udlægges til solcelleanlæg, naturområde, landbrugsjord eller lignende.

- Nu nedsætter vi et udvalg og går i tænkeboks i dialog med lokalbefolkningen, sagde borgmester H, P. Geil (V).

Fungerende borgmester Jon Krongaard (DF) og kommunaldirektør Peter Karm skrev på vegne af Haderslev Byråd og kommune i december  til Forsvarsministeriet og Finansministeriet for at få et samarbejde om projektet:

- Vi har ikke fået et svar endnu, sagde H. P. Geil på byrådsmødet.

Annonce

Bredt udvalg

Der var stor tilfredshed med etableringen af udvalget, som kommer til at bestå af formandsskabet for økonomiudvalget, udvalget for plan og miljø samt landdistriktsudvalget – og dermed kommer til at bestå af H. P. Geil (V), Allan Emiliussen (V), Benny Bonde (LA), Søren Rishøj Jakobsen (S), Bent Kloster (V) og Bo Morthorst Rasmussen (S). Derudover får forslagsstilleren Henrik Rønnow (S) og Preben Holmberg (V) fra Vojens plads i udvalget.

Bent Kloster, der er formand for landdistriktsudvalget, glæder sig til arbejdet:

- Som kommune tager vi nu handsken op med hensyn til de områder, der er udfordret af aktiviteterne på flyvestationen. Vi skal have hele området med, så får vi nemmere en positiv udvikling, der bliver en succes. Jeg mener, det er vigtigt at arbejde med dem, der kender området. Jeg vil opfordre til, at udvalget får flere medlemmer, sagde Bent Kloster.

- Jeg er helt enig i. Vi har rigtig travlt, og vi skal have en stærk inddragelse af lokalbefolkningen og også af Forsvaret, så der kan skabes aktiviteter og vækst udenfor hegnet. Så vi skal mødes så hurtigt som muligt, sagde Henrik Rønnow.

Næstformanden for landdistriktsudvalget, Bo Morthorst Rasmussen, var enig:


Vi er nødt til at tænke stort, så vi ikke får et hul midt i kommunen, og derfor skal vi have Forsvaret med. Ellers ender vi med et sted, som folk flytter væk fra.

Bo Morthorst Rasmussen (S)


- Vi er nødt til at tænke stort, så vi ikke får et hul midt i kommunen, og derfor skal vi have Forsvaret med. Ellers ender vi med et sted, som folk flytter væk fra, sagde han.

Annonce

Hvem ellers?

Fra flere sider kom der input til, hvem der skulle sidde i udvalget ud over otte politikere. Bent Iversen (SF) foreslog, at en repræsentant for borgergruppen Flyvestation Skrydstrups Naboer samt flyvestationens ledelse fik plads i udvalget.

Henrik Rønnow var enig, men pegede på, at andre kræfter også var mulige:

- Jeg er sikker på, at formandsskabet fra landdistriktsudvalget også har gode kontakter i lokalområdet. Her og nu synes jeg, vi skal holde fast i, at vi nedsætter udvalget, og så finder udvalget ud af, hvem der skal repræsenteres i det.

Argumentet fik opbakning fra H. P. Geil, der oplyste, at udvalgets medlemmer bliver indkaldt meget hurtigt:

- Hvem der derudover skal sidde i udvalget, afgør vi på det første møde, sagde han.

For socialdemokraten Finn Lykkeskov, der er fra Vojens, var der et politisk medlem, han særligt glædede sig over fik plads i udvalget:

- Jeg er glad for, at vi har en Vojens-mand med i udvalget med henvisning til, at Preben Holmberg også er valgt.

- Vojens er jo tæt på, tilføjede han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Speedway For abonnenter

Gense årets første speedwayløb med kvalifikation til EM og VM

Annonce