Annonce
Tønder

På kollisionskurs med regeringen

Læserbrev: Vore lokale socialdemokrater har tilsyneladende ikke ofret tid på at sætte sig ind i regeringens klimaaftale af 22. juni 2020 indgået med en række af Folketingets partier. Dette fremgår tydeligt af Barbara Krarup Hansens læserbrev i JV den 26. januar, hvor hun ligesom søger at afspore debatten ved at tale om ”havvindmøller på land".

Jeg vil derfor gerne hjælpe jer lidt på vej. Så jeg citerer noget fra aftalen.


Ved selv at tage teten, sikrer vi i Tønder Kommune os den største indflydelse på udviklingen.


En aftale, der har til hensigt at ”udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien, der sikrer en drivhusgasreduktion på 3,4 mio. ton CO2e i 2030”, citat fra aftalens præambel.

Videre står der i aftalen:

- Dansk erhvervsliv er allerede i dag ledende inden for udviklingen af bæredygtige teknologier, såsom bl.a. vindenergi, fjernvarme og energieffektivisering. Det er afgørende for aftalepartierne at udbygge og fastholde den position”.

Ydermere kan man læse:

- Landvind og solceller er de billigste grønne teknologier, der er til rådighed på markedet i dag…. Partierne er enige om at fortsætte de teknologineutrale udbud, som blev aftalt i energiaftalen fra 2018…. Derudover reserveres midler til teknologineutrale udbud i 2022-2024 med tilsvarende beløb.”

Så udnyttelse af landvind er en central del af regeringens og Folketingets plan for den grønne omstilling.

Tønder Kommune har nogle af landets bedste forudsætninger for at bidrage til den grønne omstilling, og samtidig sikre sig lokal indtjening, lokal medbestemmelse og øget beskæftigelse.

Socialdemokraterne burde derfor være med til at opfordre Tønder Forsyning til at gå ind i et landvindprojekt for at sikre kommunen et bedre udgangspunkt for at blive mere grøn ved egen kraft.

Ved selv at tage teten, sikrer vi i Tønder Kommune os den største indflydelse på udviklingen. Så kom nu positivt ind i kampen for et bedre miljø og et bedre klima.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce