Annonce
Kolding

Påbud fra Arbejdstilsynet: Medarbejderne kan blive syge af at arbejde på bosted for udsatte piger

På bostedet Frørupskolen arbejder de ansatte med piger, der har forskellige problematikker. De kan have et misbrug, være selvskadende, selvmordstruede eller være blevet misbrugt. Medarbejdere har fortalt Arbejdstilsynet, at de ikke følte, at de samarbejdede om pigerne. Nogle ansatte har gjort noget andet end det, der var aftalt, og det har skabt utryghed. Foto: Søren Gylling
Medarbejderne på bostedet Frørupskolen har fortalt Arbejdstilsynet, at de nogle gange møder ind på jobbet med en knude i maven eller går nedslåede hjem, når kollegaer modarbejder dem.

Christiansfeld: Arbejdsmiljøet på bostedet Frørupskolen skal forbedres. En aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået, viser, at Arbejdstilsynet har givet bostedet for piger og kvinder i alderen 12-22 år et påbud.

Skolen ligger ved Christiansfeld, og de piger og kvinder, der bor på skolen, har forskellige problemer. Det kan være en psykiatrisk diagnose, angsttilstande og spiseforstyrrelser. De ansatte skal håndtere pigerne og kvinderne, når de er vrede, frustrerede og utilfredse. Medarbejderne skal også støtte dem, når de er i krise eller sorg. Og samtidig skal de sætte grænser. Det er opgaver, der stiller store krav til medarbejderne.

Arbejdstilsynet har flere gange frem til august været på besøg på Frørupskolen. Det er under de besøg, at medarbejderne har fortalt, at de nogle gange mødte ind på jobbet med en knude i maven og gik nedslåede hjem, når kollegaer modarbejdede dem. De ansatte var utrygge i arbejdet og i tvivl, om deres kollegaer ville bakke dem op eller vælge pigernes parti.

Påbuddet er givet, fordi Arbejdstilsynet vurderer, "at arbejdet med pigerne på Frørupskolen ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er risiko for, at de høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan have indvirkning på de ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller langt sigt".

Det handler om, at arbejdet kan øge de ansattes risiko for at blive syge af lidelser som stress og stressrelaterede sygdomme som angst, depression og hjerte-kar-sygdomme.

Annonce

Frørupskolen

Fonden/den selvejende institution Frørupskolen, der er et socialt pædagogisk opholdssted, er en af tre afdelinger under Frørupskolen Helsehjemmet.

Formålet med den socialpædagogiske indsats er at "medvirke til, at der skabes en forandring for barnet/den unges fremtidig liv". Det handler blandt andet om, at pigerne skal udvikle en øget selvstændighed, der på sigt gør dem i stand til at bo i egen bolig og være i beskæftigelse eller under uddannelse.

Der er plads til 12 piger/kvinder i afdelingen. Da Arbejdstilsynet var på besøg, boede der seks piger på stedet. Der var syv faste dagvagter, to faste nattevagter og to primære løse vikarer. Fire ansatte havde pædagogisk - eller socialfaglig baggrund.

Arbejdstilsynet var på sit første besøg på stedet den 4. april, og det seneste besøg var den 13. august.

Den 18. september gav Arbejdstilsynet et påbud. Det skal Frørupskolen efterkomme senest 1. april næste år.

Udskiftning i personalet

Arbejdstilsynet skriver, at det har givet påbuddet af flere grunde.

Dels er skolens dagbogssystem svært at overskue. Det skal indeholde konkrete og tydelige beslutninger om, hvad der forventes af pigerne.

Dels findes der en overdragelsesmappe om hver pige, men aftaler og beslutninger overholdes ikke i praksis.

Dels er oplæringen nødlidende og kortvarig, og nyansatte klædes ikke effektivt på til arbejdet med pigerne og kvinderne.

Dels er der for få ansatte med en relevant faglig baggrund.

Dels er der en manglende fælles forståelse af niveauet for service og kvalitet.

Arbejdstilsynet lægger også vægt på, at medarbejderne i perioden fra februar til august i år ikke fik supervision. Desuden var der ikke systematisk sparring mellem de ansatte.

Frørupskolens har oplyst til Arbejdstilsynet, at skolen har været udfordret af stor personalegennemstrømning. I sit høringssvar skriver skolen, at der er taget tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet, men Arbejdstilsynet kender endnu ikke effekten af de tiltag.

Den 1. august fik skolen ny forstander.

Arbejdstilsynet gav sit påbud den 18. september, og skolen skal senest den 1. april efterkomme påbuddet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Skoleelever taget på fersk gerning

Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Annonce