Annonce
Læserbrev

P-plads. Skattekroner bruges uden omtanke.

Læserbrev: Ved tirsdagens byrådsmøde valgte et stort flertal at bruge 900.000 på nye p-pladser ved Rådhuset i Brørup. Både Konservative og Socialdemokraterne var enige om, at denne sag hørte hjemme på et budgetseminar (hvor sagen for få måneder siden blev nedprioriteret), og da slet ikke på et byrådsmøde i starten af februar. Alligevel stemte begge partier mod egen overbevisning og sammen med Venstre, og vedtog dermed at bruge næsten en million skattekroner på sagen.

Jeg stillede et ændringsforslag til dette punkt, fordi denne udgift med lethed kunne undgås. Jeg foreslog at kommunen tog en snak med Hotel Søgaarden, der har ca. 50 ledige p-pladser stående 140meter fra hvor de nye skal etableres. Heraf ligger de 23 ud til Søparken.

Forinden havde jeg naturligvis talt med indehaverne på Søgaarden, om de kunne overveje at leje nogle af deres p-pladser ud i dagtimerne, hvilket de da ville stille sig positive overfor.

Hvorfor vælger man så ikke at undersøge denne mulighed i stedet for bevidstløst at bruge løs af skattemidlerne? Jo, det havde man jo besluttet på forhånd.

I sig selv er denne sag langt vigtigere end de 900.000, fordi den vidner om, at det for nogle partier er vigtigere at bruge penge på projekter frem for at passe på borgernes surt indbetalte skattekroner. Sagen vidner om, at nogle partier nok har en holdning - men ikke stemmer efter den. Sagen vidner om vigtigheden af at tage større anlægsinvesteringer på budgettet i stedet for over driften. Sagen vidner også om, hvor vigtigt det er at have folk i byrådet der tør tænke ud af boksen og sætter tæring efter næring. Her skal lyde stor ros til både Maya Ryom (Ø) og Anni Grimm (LG) for sammen med LA at turde stå ved deres ansvarlige tilgang til kommunens forbrug af penge.

Når vi beslutter at bruge penge på manglende P-pladser og ikke engang orker at se på alternativer, er det derfor enten udtryk for, at de gamle partier er blevet dovne og selvtilstrækkelige, eller at Vejen Kommune har penge nok.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce