Annonce
Trekantområdet

Partier tager penge af kassen for at få råd til store anlægsopgaver - ny skole og teaterplaner afventer

Kirstinebjergskolens afdeling Havepladsvej har været i fokus under budgetforhandlingerne, hvor skolen har ytret ønske om at få nedlagt afdelingen til fordel for en midtbyskole. Den beslutning har partierne ikke kunnet finde fodslag om, men til gengæld er der afsat historiske 340 mio. kroner i et anlægsprogram for kommunens folkeskoler samlet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Der skal bruges knap 2,5 mia. kroner på driften af Fredericia Kommune i 2021, og det giver råd til ekstra varme hænder hos både de yngste og de ældste. Partiernes anlægsønsker betyder imidlertid, at der skal tages et greb i kassen de kommende år. Anlægsprogrammet på knap 750 mio. kroner frem til 2024 skal finansieres.

Fredericia: Der er tænkt på alle i det budget, som et enigt byråd har truffet aftale om en sen nattetime i denne uge. Alle ønsker fra partierne er hørt, og der er afsat millioner af kroner til små og store tiltag, som børnefamilier, unge, ældre, handicappede kan nyde godt af de kommende år. Der er for første gang i syv år lavet en budget, der rækker ud helt frem til 2024.

- Vi har skabt os et råderum, så det er muligt. Vi kan finansiere et anlægsprogram, der er budgetteret til næsten 200 mio. kroner årligt ved, at vi trækker på vores likviditet, og det har vi råd til, påpeger borgmester Jacob Bjerregaard (S).


Annonce

Vi har skabt os et råderum, så det er muligt. Vi kan finansiere et anlægsprogram, der er budgetteret til næsten 200 mio. kroner årligt ved, at vi trækker på vores likviditet, og det har vi råd til.

Borgmester Jacob Bjerregaard (S).


Partierne har ramt den statslige serviceramme på 2,3 mia. kroner til driften i 2021 og er enige om et anlægsprogram, der får budgettet til at gå i rødt de kommende år. Frem til 2024 vil underskud på 47,5 mio. kroner i 2021 til 85 mio. kroner i 2024 blive dækket af kassen. Det bringer i 2024 den gennemsnitlige likviditet ned på 150 mio. kroner. Det lever præcis op til byrådets økonomiske politik.

Forhandlingerne er endt i enighed på alle punkter undtagen et enkelt. Spørgsmålet om en ny midtbyskole er blevet sat på pause. Til gengæld er der sat historiske 340 mio. kroner af i et fem-årigt anlægsprogram for de fredericianske folkeskoler.

Renovering af folkeskolerne vil sammen med indførelse af minimumsnormeringer i de enkelte daginstitutioner være parametre, der skal understøtte byrådets fælles fokus på øget bosætning.

Der skal i 2021 udbydes 175 nye parcelhusgrunde samt en række seniorboliger og bofællesskaber. Der investeres endvidere massivt i infrastruktur spændende fra gennembrydning af Bundgårdsvej til Vejle Landevej over til cykelsti til Østerby.

Investeringsfond

Byrådet er klar til at gå nye veje i udviklingen af de lokale velfærdstilbud, og det omfatter blandt andet at indgå samarbejde med en række fonde. Der skal tænkes i løsninger, som går på tværs af forvaltningsområder og udvalg, og som skal medvirke til, at flere borgere får et så selvstændigt og godt liv som muligt, fremgår det af forligsteksten.

Helt konkret etableres en investeringsfond på en mio. kroner årligt, som skal bruges til at investere i konkrete samarbejder med eksterne fonde. Der indgås herudover en samarbejdsaftale med Den Sociale Investeringsfond, som har udvist interesse i en årrække og sammen med andre fonde at investere i nye velfærdsløsninger i Fredericia.

Partierne har desuden været enige om at finde yderligere 69 mio. kroner i udbygning af tilbuddene på Sundhedshuset.

Annonce

Varme hænder

Der skal investeres i flere varme hænder for både børn, ældre og handicappede. Der skal bruges 4,5 mio. kroner på at sikre serviceniveauet på ældreområdet, og der er fundet midler til at etablere 10 nye aflastnings- eller plejehjemspladser i Fredericia Kommune. Desuden sættes arbejdet i gang for at sikre rekruttering til plejen og til at vurdere behovet for et nyt plejehjem.

På Proaktiv skal der investeres i udenomsarealerne og tænkes i aktivitetstilbud om aftenen. Der bliver genindført opgangsfællesskaber, som har været et udtalt ønske i flere år.

I skolerne skal der investeres 25 mio. kroner årligt til ekstra voksne for at øge både faglighed og trivsel blandt børn og unge. Særligt fokus bliver der sat ind på Kirstinebjergskolen, som har været i fokus med ønsket om at nedlægge afdelingen på Havepladsvej til fordel for en ny midtbyskole.

Annonce

Teatret skal sikres

Byrådet har i budgetforhandlingerne skullet tage stilling fremtiden for Fredericia Teater. Den overordnede beslutning er, at politikerne står ved løftet om at arbejde for at genrejse Fredericia som musical- og kulturby.

Fredericia Teaters ops¾tning af Disneymusicalen Tarzan har k¿rt for fulde huse siden premieren i starten af oktober. Tarzan er skuespilleren Kim Ace Nielsens f¿rste store hovedrolle - og en ganske kr¾vende en af slagsen. Foto: Peter Leth-Larsen

Man vil bibeholde det kommunale tilskud på 11 mio. kr. årligt under forudsætning af, at de 8,5 mio. kroner, der er afsat til Fredericia Teater på finansloven, fastholdes. Hvordan præcis et nyt Fredericia Teater skal fremstå, skal partierne drøfte hen over efteråret.

Samarbejdet med Det Danske Musicalakademi intensiveres, og byrådet går på jagt efter risikovillig kapital til at finansiere store musicalopsætninger på teatret fremadrettet.

Annonce

Arkiv flytter og hal bygges

På det historiske og kulturelle område er partierne enige om, at Voss-grunden kommer til at lægge jord til et fæstningscenter, når midlerne er til det. Fredericia Kommune har investeret i den store grund og de tilhørende bygninger overfor på Prangervej. Herunder den gamle borgmesterbolig Tuttavallis. De bygninger fjernes ifølge budgetteksten. Renoveringen ville være voldsomt dyr og omfattende.

Bag bygningerne ligger det gamle bosted Flydedokken, som nu skal have nyt liv. Ejendommen skal rumme Lokalhistorisk Arkiv.

Der bliver i 2021 taget fat på byggeriet af de orange haller til samlet otte mio. kroner. Hvis beløbet ikke rækker, er der afsat yderligere to mio. kroner.

Der findes desuden penge til en handicapvenlig legeplads i Madsby, der bliver penge til legepladser langs Østerstrand, anlægges kunstgræsbane ved Monjasa Park og en lang række andre projekter, som partierne har prioriteret.

Annonce
Erhverv For abonnenter

Padelklub, hudpleje og maling: Kapitalfonde køber virksomheder for millioner i Kolding

Danmark

Lørdagens coronatal: Yderligere 25.034 coronatilfælde - antallet af indlagte falder

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Kræftsyge Tanja har skreget på hjælp til sin retarderede søn i årevis: 8-årige Victor slår sine klassekammerater og kan hverken alfabetet eller tegne en sol – alligevel sidder han i en helt normal skoleklasse

Sydjylland For abonnenter

Jeg skød en impala på min 14-års fødselsdag: Det kunne have været mig, der var endt som en sag hos kommunen

Aabenraa

Væltet borgmester har intet hastværk: Mulighederne er jo mange og eftervederlag sikrer økonomien

Billund

Medbragte knojern med kniv: Udlænding stoppet i lufthavnen

Dall: Derfor frygter de andre blå partier DF's næste formand

Erhverv For abonnenter

10.000 biler i døgnet er ikke til at stå for: Vil bygge tank, vaskehal og fastfoodrestaurant

Haderslev

Efter omkring 20 domme: Udvist mand begår stadig kriminalitet

Kolding For abonnenter

Børnefamilie er flyttet fra Frederiksberg og tilbage til Signes barndomshjem på landet: Nu skal de bo med alle bedsteforældre som nærmeste naboer

Redaktørens stol: Så meget tid må en kommune simpelthen ikke have

Aabenraa For abonnenter

Sådan får byrådsmedlemmer tingene til at hænge sammen: Nedsat tid, hurtige ben og køb af ekstra medarbejdertimer

Haderslev For abonnenter

Tre dybt kriminelle brødre venter på at blive sendt ud af landet

Esbjerg

Flere skoleelever har behov for særlig hjælp: Forældre føler sig svigtet - og kritiserer kommunen for at glemme børnene

Annonce