Annonce
Mærkedage

Pensioneret tolder fylder 80 år

Johannes Holm Petersen. Privatfoto

Kolding: Pensioneret tolder Johannes Holm Petersen, Kolding, fylder lørdag den 19. oktober 80 år.

Han er født og opvokset i Varnæs, en lille landsby mellem Aabenraa og Sønderborg, med syvårs skolegang, efterfulgt af fireårs læretid som købmand. Værnepligten blev aftjent hos Jysk Telegraf Kompagni i Århus.

Ved et besøg i Jazzklubben i Sønderborg mødte han Käte, som han stadig er gift med og har fået to piger Helle og Dorte, børnebørn og oldebørn.

I 1964 fik Johannes ansættelse hos Toldgrænsekorpset i Kruså, efterfulgt af udstationering hos forskellige toldkamre i landet og fik til sidst ansættelse på Kolding Toldkammer i 1970, hvor der var tjeneste på havnen i Kolding og i Billund Lufthavn.

Da momskontrollen kom under toldvæsenet fik Johannes til opgave at foretage kontrol af bilbranchen, for at undgå svindel med indsmuglede biler, kontrol af stelnumre etc.

I 1994 var det som koordinerende leder af Smuglerikontrollen, hvor det meste arbejde var begrænsning af smugleri af cigaretter fra Klaipeda, hvor den største fangst blev på 33 mill. cigaretter.

I 2002 ville regeringen af med tjenestemands begrebet og Johannes fik tilbudt en fratrædelsesaftale, og gik på pension som 62-årig. Kort efter ansættelsen ved Toldkammeret i Kolding blev Johannes valgt til tillidsmand efterfulgt af valg til Hovedbestyrelsen i Dansk Toldtjenestemandsforbund, hvor han sluttede som landskasserer.

I 1998 søgte han optagelse i Serapions-Ordenen af 1988, hvorefter han i januar 1999 bliver indviet som logebror i den lokale Serapionsloge i Bramdrupdam, hvor vi hver mandag har glæde af hans sønderjyske sprog og lune. I mange år har han bestridt embedet som sekretær.

Ud over sit store engagement i logearbejdet er der også tid til at dyrke golfsporten både i Spanien og på Birkemose Golfbane.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce